Skepp, fartyg och båtar

Skepp, fartyg och båtar

verktyg och metoder för modellbygge

Författare
av Hans Ellerström Bengt Ohrelius
Typ och år
(Bok, 1971 )
Språk
Språk: Svenska
Sidor
Längd: 148 sidor
Ämne
Upphov utgiven i samarbete med Föreningen Sveriges flotta
Utgivare/år Stockholm : Norstedt 1971
Format Bok
Kategori
Antal sidor 148 sidor
Klassifikation Prc.09
Till toppen av sidan