Skaffa ett bibliotekskort

Du behöver ett bibliotekskort och en pinkod för att kunna låna och reservera böcker på Stockholms stadsbibliotek. Hämta ut ditt bibliotekskort på biblioteket inom två veckor från det att du registrerade dig. Ta med legitimation.

ÅÅMMDDNNNN
Meddelanden

Fyll i e-postadress och mobilnummer om du vill få meddelanden om dina lån.

Adress
Pinkod
Favoritbibliotek
Lånevillkor

Det här är en sammanfattning av våra lånevillkor:

 • Att låna är gratis.
 • Bibliotekskortet är gratis.
 • För att få bibliotekskort måste du visa legitimation på biblioteket.
 • Om du är under 18 år behövs vårdnadshavares underskrift. Om du är 16 år och har egen legitimation behövs inte vårdnadshavares underskrift.
 • Du ansvarar för alla lån på kortet.
 • Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.
 • Lånetiden är normalt fyra veckor, men det finns undantag.
 • Du kan låna om två gånger, men det finns undantag.
 • Om det är kö på en bok är lånetiden två veckor.
 • Du kan lämna tillbaka på alla våra bibliotek.
 • Du ansvarar för att lånen lämnas tillbaka i tid.
 • Om en bok är försenad ska du betala en avgift.
 • Barn under 18 år betalar ingen avgift.
 • Om du inte lämnar tillbaka en bok skickar biblioteket en räkning på boken.
 • Om en bok blir skadad under lånetiden ska du ersätta den.
 • Du får ha max 50 lån samtidigt, varav högst 20 musik-cd, 5 dvd-filmer och 5 vhs-filmer.

Vill du ändra din adress? Gå till biblioteket så hjälper vi dig!

Till toppen av sidan