Lånevillkor och avgifter

Lånevillkor

Det här är en sammanfattning av våra lånevillkor:

 • Att låna är gratis.
 • Bibliotekskortet är gratis.
 • För att få bibliotekskort måste du visa legitimation på biblioteket.
 • Om du är under 18 år behövs vårdnadshavares underskrift. Om du är 16 år och har egen legitimation behövs inte vårdnadshavares underskrift.
 • Du ansvarar för alla lån på kortet.
 • Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.
 • Vuxna låntagare ska låna på eget vuxenkort och personer under 18 år bör låna på eget barnkort.
 • Lånetiden är normalt fyra veckor, men det finns undantag.
 • Du kan låna om två gånger, men det finns undantag.
 • Om det är fler än en person i kö på en bok är lånetiden två veckor.
 • Du kan lämna tillbaka på alla våra bibliotek.
 • Du ansvarar för att lånen lämnas tillbaka i tid.
 • Om en bok är försenad ska du betala en avgift.
 • Barn under 18 år betalar ingen avgift.
 • Om du inte lämnar tillbaka en bok skickar biblioteket en räkning på boken. 
 • Obetalda räkningar går till inkasso (gäller ej barn).
 • Om en bok blir skadad under lånetiden ska du ersätta den.
 • Om du betalar för en förkommen bok och sedan hittar boken så kan du inte få pengarna tillbaka.
 • Du får ha max 50 lån samtidigt, varav högst 20 musik-cd och 5 dvd-filmer.
 • Du kan låna max 5 e-böcker per sjudagarsperiod.

De fullständiga lånevillkoren för Stockholms stadsbibliotek kan du ladda ner här:

Lånevillkor för stockholms stadsbibliotek 2019-07-01 (PDF, 303 kB) 

Lånetid

Normal lånetid är fyra veckor för:

 • böcker, ljudböcker och talböcker
 • språkkurser
 • faktafilmer
 • e-böcker.

Två veckors lånetid gäller för:

 • böcker som har reservationskö
 • tidskrifter
 • spelfilmer
 • korttidslån
 • läsplattor
 • musik-cd
 • dataspel och cd-rom.

Under sommaren är lånetiden sex veckor eller längre (gäller endast de medier som normalt har fyra veckors lånetid).
Biblioteken i Kulturhuset har andra lånetider för sina spelfilmer. Kontakta Kulturbiblioteket för mer information.

Omlån

Du kan låna om två gånger. Du kan inte låna om när:

 • du har lånat om två gånger 
 • det är kö på boken
 • det du har lånat har två veckors lånetid
 • du har en skuld på 100 kronor eller mer
 • du har fått en räkning på boken
 • du är spärrad.

Du kan själv låna om på webben. Logga in med ditt bibliotekskortsnummer eller personnummer och pinkod och välj "Mina lån".
Läs mer om hur du lånar om på webben här
Du kan också ringa eller besöka biblioteket och få hjälp av oss att låna om. Telefonnumret till kundtjänst är 08-508 30 900.

Om reservationer

 • Det kostar 10 kr att reservera en bok.
 • Barn under 18 år reserverar gratis.
 • Det är gratis för vuxna att reservera barnböcker.
 • Du kan ha max 20 reservationer samtidigt.
 • Om du är under 18 år kan du ha max 10 reservationer samtidigt.
 • Om du har en skuld på 100 kr eller mer kan du inte reservera.  
 • Talböcker och Daisy kan inte reserveras av alla, men alla kan reservera ljudböcker.
 • Du kan inte reservera referensexemplar.
 • Du kan inte reservera tidningar och tidskrifter.
 • Du kan inte reservera medier som finns på sjukhusbiblioteken.

Avgifter

Gäller för låntagare som är 18 år och uppåt:

 • nytt bibliotekskort 20 kr
 • reservation 10 kr
 • försening 10 kr per exemplar och påbörjad vecka
 • räkning 50 kr

Förseningsavgiften kan högst bli 100 kr per exemplar.

Försvunna eller skadade medier:

 • bok 300 kr
 • pocket/bokhäfte 100 kr
 • bok & cd 300 kr
 • ljudbok 300 kr
 • musik-cd 300 kr
 • dvd 600 kr
 • dataspel och cd-rom 600 kr
 • språkkurs 600 kr
 • tidskrift, lösnummer 100 kr
 • tidskrift, hel årgång 300 kr

Barn upp till 18 år betalar inte förseningsvgift, men betalar ersättningsvgift för försvunna eller skadade medier:

 • bok 100 kr
 • pocket/bokhäfte 100 kr
 • bok & cd 100 kr
 • ljudbok 100 kr
 • musik-cd 100 kr
 • dvd 300 kr
 • dataspel, cd-rom 300 kr
 • språkkurs 300 kr
 • tidskrift, lösnummer 100 kr
 • tidskrift, hel årgång 100 kr

Du betalar dina avgifter på biblioteket eller här på webben. Logga in med ditt bibliotekskortsnummer eller personnummer och pinkod. Välj “Min skuld”.

Du kan betala med kort på alla bibliotek utom Örby.

Du kan betala kontant endast på följande bibliotek: Björkhagen, Blackeberg, Bredäng, Gubbängen, Hagsätra, Husby, Hässelby Gård, Rinkeby, Stadsbiblioteket och Örby.

Du kan inte ersätta en skadad eller borttappad bok med ett likvärdigt exemplar.

Om du har en skuld på 100 kr eller mer kan du inte låna eller reservera. Det gäller även e-böcker. När du betalar kan du låna och reservera igen.

Senast uppdaterad
2019-09-16

Skriv ut

Till toppen av sidan