Historik

Stockholmarna fick sina kommunala bibliotek relativt sent. På 1910-talet hoppades många att Stockholm skulle få sitt första stadsbibliotek, men det skulle dröja ända till 1928. Innan dess fanns det tre olika slags bibliotek för allmänheten; församlingsbiblioteken, arbetarbiblioteken och de så kallade folkbiblioteken. I Stockholm inrättades de första församlingsbiblioteken på 1860-talet och fanns i alla stadens församlingar.

Planerna på ett nytt stadsbibliotek i Stockholm daterar sig till år 1728. Andreas Geist, boksamlare och ekonomisk-politisk skribent, lämnade in en skrivelse till magistraten där han erbjöd sig att överlämna sin boksamling till staden och därmed lägga grunden till ett stadsbibliotek. Några årtal att minnas:

 • 1728: Andreas Geist donerar böcker till ett stadsbibliotek.
 • 1860: De första församlingsbiblioteken grundas i Stockholm: Klara, Jakobs, Johannes, Adolf Fredriks och Storkyrkoförsamlingsbiblioteken.
 • 1866: Stockholms Läsesalong grundas. Den var från början endast avsedd för damer.
 • 1882: Stockholms arbetarbibliotek öppnar, så småningom med huvudbibliotek i Folkets Hus och med tre filialer, Södra biblioteket samt filialerna i Liljeholmen och Sundbyberg.
 • 1891: Stockholms Arbetarebiblioteks Förening bildas.
 • 1898: Kungsholmens Läsestuga startar.
 • 1901: Johannes Läsestuga öppnas. Stockholms arbetarbibliotek har ett centralbibliotek och en söderfilial med sammanlagt 10 250 band och 45 311 boklån.
 • 1910: Stadsfullmäktige tillsätter en bibliotekskommitté.
 • 1911: Det första barn- och ungdomsbiblioteket i Norden öppnar på Drottninggatan 65, på initiativ av Valfrid Palmgren. Man tiggde pengar och arbetsinsatserna var oftast oavlönade.
 • 1912: Stadsbibliotekskommittén föreslår att avkastningen från Forsgrenska fonden skall användas till biblioteksbyggande. Stadsfullmäktige avslår.
 • 1913: Stadsfullmäktige föreslås att inför sitt 50-årsjubileum anslå 100 000 kronor till biblioteksbyggandet. Stadsfullmäktige avslår.
 • 1918: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse meddelar att en miljon kronor doneras till stadsbiblioteket och senare ytterligare 130 000.
 • 1920: Upplåter Stadsfullmäktige tomt till bygget.
 • 1924: Kontrakt upprättas för grundläggningsarbeten. Kontrakt tecknas för byggnad ovan färdig grund. Arkitekt blir professor Gunnar Asplund.
 • 1928: Stadsbiblioteket står färdigt och invigs i mars.
Senast uppdaterad
2019-09-24

Skriv ut

Till toppen av sidan