Lotta-Svärd 1939-40

Lotta-Svärd 1939-40

bilder och skildringar från Finlands vinterkrig

Författare
av Fanny Luukkonen
Typ och år
(Bok, 1941 )
Språk
Språk: Svenska
Sidor
Längd: 282 sidor
Ämne
Upphov utg.: Lotta-Svärd-organisationen ; huvudredaktör: Fanny Luukkonen
Utgivare/år Helsingfors : 1941
Format Bok
Kategori
Antal sidor 282 sidor
Klassifikation Kdd.54
Till toppen av sidan