Minne af Christiana Juliana Oxenstjerna

Minne af Christiana Juliana Oxenstjerna

Författare
av Pehr Adolph Sondén
Typ och år
(Bok, 1836 )
Språk
Språk: Svenska
Sidor
Längd: 100 sidor
Ämne
Upphov [Per Adolf Sondén]
Utgivare/år Stockholm : Nordström 1836
Format Bok
Kategori
Antal sidor 100 sidor
Anmärkning Utgör en bearbetning av Bergius, Nicolaus, Kort beskrifning af then högwälborna frus, fru Christina Juliana Oxenstiernas lefwernes lopp, Stockholm 1704
Klassifikation Lz Oxenstierna, Kristina Juliana
Till toppen av sidan