Från parlamentarism till diktatur

Från parlamentarism till diktatur

fascismens erövring av Italien

Författare
av Herbert Tingsten
Typ och år
(Bok, 1930 )
Språk
Språk: Svenska
Sidor
Längd: 166 sidor
Ämne
Upphov Herbert Tingsten
Utgivare/år Stockholm : 1930
Format Bok
Kategori
Antal sidor 166 sidor
Klassifikation Ki.52
Till toppen av sidan