Skolhus för tonåringar

Skolhus för tonåringar

rumsliga aspekter på skolans organisation och arbetssätt

Författare
av Anna Törnquist
Typ och år
(Bok, 2005 )
Språk
Språk: Svenska
Sidor
Längd: 180 sidor
ISBN
ISBN: 91-973626-4-6
Ämne
Upphov Anna Törnquist
Utgivare/år Stockholm : Arkus 2005
Serie
Format Bok
Kategori
Antal sidor 180 sidor
Klassifikation Eml-c ; Eab
Till toppen av sidan