Talböcker

Vad är en talbok?

En talbok är en inläst bok till hjälp för personer med läshinder. Skillnaden mellan en talbok och en ljudbok är juridisk: en talbok får bara lånas av personer med läsnedsättning, medan en ljudbok får lånas av alla. Formatet för talböcker heter DAISY.

En talbok framställd för personer med läsnedsättning i enlighet med 17 § i upphovsrättslagen.

Vem får låna en talbok?

Alla som har svårt att läsa tryckt text får låna talböcker:

  • synskadade
  • hörselskadade (för hörselträning)
  • rörelsehindrade
  • personer med läs- och skrivsvårigheter
  • personer med afasi
  • personer med utvecklingsstörning
  • långtidssjuka
  • konvalescenter

Även personer med tillfälligt läshinder får låna talböcker så länge behovet finns. Det går bra att låna talböcker genom ett ombud, till exempel anhöriga, vänner, föräldrar och lärare. Kontakta närmaste bibliotek för att bli talbokslåntagare.

Information om biblioteken och kontaktuppgifter

Vad är DAISY?

DAISY är en internationell standard för digitala böcker och en förkortning för "digitalt anpassat informationssystem". DAISY-skivor innehåller MP3-filer och är gjorda så att du lätt ska kunna hitta i innehållet. En DAISY-skiva kan innehålla mycket information. Du läser en DAISY-talbok i en spelare, dator, surfplatta, läsplatta eller mobil som kan spela upp MP3-filer.

Vad är DAISY text och ljud?

DAISY text och ljud är en talbok som innehåller den tryckta bokens text och i de flesta fall också bilderna. När du lyssnar på DAISY text och ljud i en dator med läsprogram kan du samtidigt se en elektronisk version av den tryckta boken på skärmen. Talboken är antingen inläst eller så har den syntetiskt tal.

Biblioteket erbjuder talböcker

På Stadsbiblioteket vid Odenplan finns många talböcker för hemlån. Här laddar vi ner talböcker som finns i Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM:s) digitala katalog på webben. Du får nedladdningarna på minneskort eller på CD-ROM. Biblioteket har också några olika DAISY-spelare som du kan låna för att prova på.

Länk till Stadsbibliotekets sida

Nedladdning av talböcker via Legimus

På Legimus.se eller i Legimus-appen (tillgänglig för iOS och Android) kan du som är talbokslåntagare ladda ner och lyssna på talböcker. Du behöver ett gratis konto hos Legimus och det har alla talbokslåntagare rätt att få. Boka en tid hos ditt lokala bibliotek eller Ljudbiblioteket på Stadsbiblioteket på Odengatan 53 för att öppna ett konto. 

Här finns information om hur du laddar ner talböcker från Legimus till dator

Här finns information om hur du använder appen Legimus för iPhone och iPad 

Här finns information om hur du använder appen Legimus för Android

För dig som har svårt att komma till biblioteket

Du kan beställa talböcker via telefon och e-post, eller reservera talböcker i bibliotekets katalog här på webben. Talböckerna får du sedan hemskickade med post utan kostnad. Vår telefontjänst riktar sig till boende i Stockholm. Du kan ringa och beställa talböcker på telefon 08-508 31 160, måndagar-fredagar klockan 10-15.

Senast uppdaterad
2020-05-19

Skriv ut

Till toppen av sidan