1 - 50 av 738 träffar

Visa:
 1. Omslagsbild: Körkortsboken av

  Körkortsboken

  Detta är en lärobok för den som ska ta ett B-körkort. Körkortsboken är framför allt en lärobok för den som ska ta ett B-körkort men den fungerar också som grundbok för de andra behörigheterna, t ex A- eller C-körkort. Körkortsboken har genomgående uppslag...

 2. Omslagsbild: Matematik 5000+ av

  Matematik 5000+ 1B /

  Matematik 5000+ SA-EK-ES-HU är inriktad mot samhällsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar och följer kurserna i b-spåret. Det är en revidering av vår populära serie Matematik 5000 och innehåller en mängd nyheter. Serien kommer att finnas anpassad till...

 3. Omslagsbild: Hälso- och sjukvård av

  Hälso- och sjukvård 1 /

  Hälso- och sjukvård 1, elevbok i korthet:• tillgänglig med ett enkelt språk• ett modernt och aktuellt läromedel• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande

 4. Omslagsbild: Matematik 5000+ av

  Matematik 5000+ 1C /

  Matematik 5000+ NA-TE är inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar och följer kurserna i c-spåret. Det är en revidering av vår populära serie Matematik 5000 och innehåller en mängd nyheter. Serien kommer att finnas anpassad till de...

 5. Omslagsbild: Psykologi av

  Psykologi 1 /

  Psykologi 1, elevbok i korthet:• tillgängligt och enkelt språk• ett modernt och aktuellt läromedel• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande

 6. Omslagsbild: Matematik 5000+ av

  Matematik 5000+ 1a Gul

  Matematik 5000+ Röd och Gul serie är anpassade efter yrkesprogrammen och följer kurserna i a-spåret. Det är en revidering av vår populära serie Matematik 5000 och innehåller en mängd nyheter. Serien kommer att finnas anpassad till de reviderade ämnesplanerna...

 7. Omslagsbild: Anatomi och fysiologi av

  Anatomi och fysiologi 1+2 /

  Anatomi och fysiologi 1+2, elevbok i korthet: • tillgänglig med ett enkelt språk • ett modernt och aktuellt läromedel • ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande

 8. Omslagsbild: Psykiatri av

  Psykiatri 1 /

  I Psykiatri 1, elevbok fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Psykiatri 1, elevbok vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetet...

 9. Omslagsbild: Anatomi och fysiologi av

  Anatomi och fysiologi 1 /

  Anatomi och fysiologi 1, elevbok i korthet:• tillgänglig med ett enkelt språk• ett modernt och aktuellt läromedel• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande 

 10. Omslagsbild: Hälsopedagogik av

  Hälsopedagogik

  Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp utifrån olika teorier och perspektiv. I boken förklaras hur man planerar, genomför,...

 11. Omslagsbild: Funktionsförmåga av

  Funktionsförmåga 1 /

  Funktionsförmåga 1, elevbok i korthet:• tillgängligt med ett enkelt språk• ett modernt och aktuellt läromedel• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande 

 12. Omslagsbild: Omvårdnad av

  Omvårdnad 2 /

  Omvårdnad 2, elevbok i korthet:• tillgängligt med ett enkelt språk• ett modernt och aktuellt läromedel• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande

 13. Omslagsbild: Hälso- och sjukvård av

  Hälso- och sjukvård 2 /

  Hälso- och sjukvård 2, elevbok i korthet:• tillgänglig med ett enkelt språk• ett modernt och aktuellt läromedel• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande

 14. Omslagsbild: Gerontologi och geriatrik av

  Gerontologi och geriatrik

  Gerontologi och geriatrik, elevbok i korthet:• tillgänglig med ett enkelt språk• ett modernt och aktuellt läromedel• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande

 15. Omslagsbild: Svenska impulser av

  Svenska impulser SVA 2 /

  Svenska impulser – svenska som andraspråk utgår ifrån ämnesplanen i svenska som andraspråk. Liksom Svenska impulser innehåller sva-versionerna fylliga kapitel om muntlig och skriftlig framställning, litteratur och språk, men böckernas tydligare fokus på...

 16. Omslagsbild: Perspektiv på historien av

  Perspektiv på historien 50 p /

  Perspektiv på historien 50 är framtagen för kursen historia 1a1. Den har en kronologisk struktur och gott om material att arbeta med i klassrummet.Perspektiv på historien 50p, i korthet:• för gymnasiekursen Historia 1a1• kronologisk struktur med utgångspunkt i...

 17. Omslagsbild: Hälso- och sjukvård av

  Hälso- och sjukvård 1 /

  I Hälso- och sjukvård 1 presenteras ämnet på ett sätt som är anpassat till ett kommande arbetsliv som undersköterska och vårdbiträde. Faktatexter varvas med pedagogiska illustrationer och rikligt med övningar underlättar elevernas inlärning. Läromedlet är...

 18. Omslagsbild: Funktionsförmåga och funktionsnedsättning av

  Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 /

  Kursens innehåll behandlas i olika kapitel som tar upp normer och värderingar då och nu, barns och ungas utveckling samt konsekvenser av funktionsnedsättningar. Boken tar också upp förhållningssätt, lagar och bestämmelser, hjälpmedel och pedagogiska...

 19. Omslagsbild: Körkortsboken av

  Körkortsboken

  Detta är en lärobok för den som ska ta ett B-körkort. Körkortsboken är framför allt en lärobok för den som ska ta ett B-körkort men den fungerar också som grundbok för de andra behörigheterna, t ex A- eller C-körkort. Körkortsboken har genomgående uppslag...

 20. Omslagsbild: Psykiatri av

  Psykiatri 1 /

  Boken Psykiatri 1 ges ut i en tredje upplaga för att vara helt synkroniserad med de reviderade ämnesplanerna för nya Vård- och omsorgsprogrammet. I kursen och boken ingår kunskap om vanliga psykiatriska diagnoser som stressrelaterade sjukdomar, ångesttillstånd,...

 21. Omslagsbild: Grammatik av

  Grammatik steg för steg : för sfi B, C, D och sva G

  Grammatik – steg för steg är ett heltäckande grammatikläromedel som hjälper eleverna att i olika övningar först lära sig vad som är de riktiga grammatiska formerna – för att sedan ta steget till att använda de rätta formerna i sin egen textproduktion...

 22. Omslagsbild: Arena 123 av

  Arena 123 samhällskunskap för gymnasiet

  Arena 123 riktar sig till elever som läser gymnasiekurserna Samhällskunskap 1, 2 och 3 på något av de studieförberedande programmen.

 23. Omslagsbild: Fysik av

  Fysik Fysik 1 och fysik 2

  Fysik kan användas på gymnasiet, basår, Komvux och andra kurser på högskolenivå vars innehåll motsvarar Fysik 1 och Fysik 2. Till läroboken finns en separat bok med lösningsförslag till samtliga övningar samt ett digitalt material i form av en formelsamling...

 24. Omslagsbild: Språkporten Bas av

  Språkporten Bas

  Språkporten Bas finns nu i en efterlängtad andra upplaga! Grundstrukturen är densamma som tidigare, men mycket är nytt eller uppdaterat. Texterna har fått en tydligare genrekoppling och fler skrivuppgifter har tillkommit...

 25. Omslagsbild: Social omsorg av

  Social omsorg 1 /

  Social omsorg 1, elevbok i korthet:• tillgänglig med ett enkelt språk• ett modernt och aktuellt läromedel• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande

 26. Omslagsbild: Social omsorg av

  Social omsorg 1 /

  Social omsorg 1 beskriver centrala begrepp och perspektiv inom social omsorg liksom hur ett etiskt och professionellt förhållningssätt bör genomsyra personalens kommunikation med och bemötande av de personer de hjälper. Boken ger också läsaren möjlighet att...

 27. Omslagsbild: Omvårdnad av

  Omvårdnad 1 /

  Eleven får lära sig hur man gör observationer av patientens/brukarens tillstånd samt hur man dokumenterar och rapporterar dessa vidare. Boken redogör för centrala begrepp inom omvårdnad och beskriver vikten av ett etiskt förhållningssätt i kommunikationen med...

 28. Omslagsbild: Etnicitet och kulturmöten av

  Etnicitet och kulturmöten

  Etnicitet och kulturmöten består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb och är ett modernt läromedel som tar upp kursens centrala innehåll

 29. Omslagsbild: Gilla svenska av

  Gilla svenska SFI kurs D

  Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sfi kurs D och bygger på genrepedagogik med konkreta mål och synliga strategier.

 30. Omslagsbild: Liber Matematik 2b av

  Liber Matematik 2b

  Liber Matematik är en ny serie i matematik för gymnasiet, helt anpassad till den reviderade ämnesplanen. Liber Matematik ger stöttning för alla elever, oavsett om de behöver hjälp med grunderna eller verkligen vill gå på djupet. De första delarna i serien är...

 31. Omslagsbild: Psykiatri av

  Psykiatri 2 /

  Psykiatri 2, elevbok i korthet: tillgänglig med ett enkelt språk, ett modernt och aktuellt läromedel, ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande.

 32. Omslagsbild: Vardaglig svenska av

  Vardaglig svenska 2 Fraser och uttryck

  Vardaglig svenska 2 : fraser och uttryck är en bok för alla som behöver systematisk träning av vanliga svenska fraser och uttryck. Urvalet av fraser och uttryck har gjorts med utgångspunkt i de 200 ordfamiljer som presenteras i boken Vardaglig svenska 1. Den...

 33. Omslagsbild: Kitāb rukhṣat al-qiyādah av

  Kitāb rukhṣat al-qiyādah

  Körkortsboken på Arabiska 2021 är en lärobok för dig som ska ta B-körkort. Boken utgår från Transportstyrelsens kursplan och täcker alla delar av körkortsteorin som behövs inför teoriprovet. Boken innehåller även alla vägmärken. Gör körkortsfrågor på...

 34. Omslagsbild: Liber matematik av

  Liber matematik 1C /

  Liber Matematik är en ny serie i matematik för gymnasiet, helt anpassad till den reviderade ämnesplanen. Liber Matematik ger stöttning för alla elever, oavsett om de behöver hjälp med grunderna eller verkligen vill gå på djupet. De första delarna i serien är...

 35. Omslagsbild: Kitāb-i āmūzish-i rānandigī av

  Kitāb-i āmūzish-i rānandigī

  Körkortsboken på Persiska 2021 är en lärobok för dig som ska ta B-körkort. Boken utgår från Transportstyrelsens kursplan och täcker alla delar av körkortsteorin som behövs inför teoriprovet. Boken innehåller även alla vägmärken. Gör körkortsfrågor på...

 36. Omslagsbild: Stepping stone av

  Stepping stone Delkurs 4 /

  Denna upplaga har en förbättrad layout med nya bilder och illustrationer. Det finns en del nytt material och övriga texter och övningar har uppdaterats. Stepping stone delkurs 4 ; anpassad efter de nationella delkurserna inom grundläggande vuxenutbildning samt...

 37. Omslagsbild: Liber matematik av

  Liber matematik 2C /

  Liber Matematik är en ny serie i matematik för gymnasiet, helt anpassad till den reviderade ämnesplanen. Liber Matematik ger stöttning för alla elever, oavsett om de behöver hjälp med grunderna eller verkligen vill gå på djupet. De första delarna i serien är...

 38. Omslagsbild: Mer svenska av

  Mer svenska svenska som andraspråk : svenska so ...

  Mer svenska är en bok för nybörjar- och mellannivå med texter, grammatik, övningar och ordlistor. Den passar för nivå A1, A2 och B1. Den andra omarbetade upplagan är utökad med bland annat ett stort antal nya dialoger, mer fakta och fler övningar. Boken består...

 39. Omslagsbild: Hör och härma av

  Hör och härma uttalsträning i svenska som and ... Gröna boken - lite svårare

  OBS! Nu utan CD - lyssna direkt i mobilen! Boken vänder sig dels till studerande (vuxna och ungdomar) som vill jobba med uttalet på egen hand, dels till lärare som hjälp vid uttalsträningen. Passar studerande med någon studievana och basalt ordförråd (c-nivå och...

Förbättra sökningen med hjälp av filtren:

Språk

År

Till toppen av sidan