1 - 9 av 9 träffar

Visa:
 1. Omslagsbild: Drabbade barn av

  Drabbade barn aga och barnmisshandel i Sverige ...

  Ibland hör vi sägas att barnen förr i tiden fick oerhört mycket stryk och att en »god fostran» innebar att barnen fick spö och örfilar i tid och otid – även i förebyggande syfte för att deras vilja skulle brytas och de skulle bli lydiga och undergivna. Men...

 2. Omslagsbild: Skola och utbildning i historiskt och internationellt perspektiv av

  Skola och utbildning i historiskt och internat ...

  Många upp fattar det som att skolans bildningsuppdrag på senare år har fått stryka på foten till förmån för en kortsiktig utbildning av marknadsanpassad arbetskraft. Men Henry Egidius tecknar i denna bok en annan bild. Arbetslivet efterfrågar i dag personal som...

 3. Omslagsbild: Förskolepedagogikens historia av

  Förskolepedagogikens historia

  Att uppfostra ett barn Att leda det in i livet. Att förmedla de vuxnas kunskaper på ett pedagogiskt sätt. I alla tider har människor haft bestämda åsikter om hur detta ska gå till. I den här boken beskrivs utvecklingslinjerna från antikens ideal fram till våra...

 4. Omslagsbild: De dubbla budskapen av

  De dubbla budskapen kvinnors bildning och utbil ...

  Kvinnors utbildning i Sverige har i ett historiskt perspektiv i flera avseenden varit annorlunda än mäns. Könssegregeringen har inneburit ekonomiskt ojämlika villkor, skilda skolformer för flickor och pojkar och skillnader i utbildningens innehåll och syfte....

 5. Omslagsbild: Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle av

  Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens sa ... rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrig ...

  En återkommande problembild i svensk utbildningspolitik efter 1950-talet är det otillräckliga intresset bland ungdomar för naturvetenskapliga och tekniska yrken. Det moderna välfärdssamhällets ständigt ökande behov av ingenjörer och naturvetare har sällan...

 6. Omslagsbild: Att bygga ett skolväsende av

  Att bygga ett skolväsende folkskolans förutsät ...

  Vilka var drivkrafterna bakom den avgörande förändring som den svenska folkskolan innebar? Under 1800-talet ökade antalet lärare dramatiskt och skolhus byggdes i var och varannan by. Från att ha varit en angelägenhet främst för de mer välbärgade kom skolan nu...

 7. Omslagsbild: Skola och utbildning i historiskt och internationellt perspektiv av

  Skola och utbildning i historiskt och internat ...

  Många uppfattar det som att skolans bildningsuppdrag på senare år har fått stryka på foten till förmån för en kortsiktig utbildning av marknadsanpassad arbetskraft. Henry Egidius tecknar i denna bok en annan bild. Arbetslivet efterfrågar i dag personal som har...

 8. Omslagsbild: Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975 av

  Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975

  »De olika uppsatserna bygger på gedigen forskning, men de är ändå skrivna så att de är tillgängliga för annat än forskare. Läsaren får på köpet en god inblick i Sveriges ekonomiska historia under perioden 1940 1975.« Bibliotekstjänst Yrkesutbildningen i...

 9. Omslagsbild: Visioner, vägval och verkligheter av

  Visioner, vägval och verkligheter svenska univ ...

  »En högtidsstund för kalenderbitare med högskolan som specialintresse, en reflekterande analys från en akademiker med unikt bred karriär eller ett tänkvärt, uppfordrande inlägg i den aktuella högskoledebatten? Carl-Gustaf Andrén lyckas erbjuda allt detta i en...

Förbättra sökningen med hjälp av filtren:

Språk

År

Till toppen av sidan