1 - 15 av 15 träffar

Visa:
 1. Omslagsbild: Skräck över Norden av

  Skräck över Norden

  "Överallt på gator och torg samlade sig fotgängarna, klumpande sig samman liksom till inbördes skydd mot en hotande fara, och stirrade med skrämda blickar på de virvlande snömassorna. I tallösa bleka anleten lästes, vart man kom, samma tysta fråga: Var detta...

 2. Omslagsbild: Lögn och förbannad dikt av

  Lögn och förbannad dikt fantastiska historier

  "Ett halvt år efter det sista slaget vid Voronesj sammanträdde kongressen i Paris. Där voro samlade representanter för alla nationer, från germanerna och ned till det underliga afrikanska träskfolket, som lever i träskmark och har simhud mellan tårna. Länge...

 3. Omslagsbild: På giftets vingar av

  På giftets vingar sällsamma upplevelser under ...

  "Jag är den gyllene lorden. Jag har förmåga att göra mig osynlig och kan på min egen önskan låta själen frigöras från kroppen och därför obemärkt röra mig, vart jag vill. Jag har kommit för att tillfälligt förläna dig samma övernaturliga förmåga. Din...

 4. Omslagsbild: Stockholm om hundra år härefter av

  Stockholm om hundra år härefter framtidsdröm

  "Denne unge man tilltalade mig i ungefär följande ordalag: kom nu käre oldpappa, så skall jag bjuda på en liten tripp i mitt nya åkdon. Denna lilla utfärd skall säkert roa farfar som nu på öfver en mansålder icke haft tillfälle att sjelf se de storartade...

 5. Omslagsbild: En bröllopsresa i blå etern av

  En bröllopsresa i blå etern roman

  ”Vi stego hastigt. Redan då vi nått en höjd af femtusen meter, var kölden märkbar, och vi nödgades stiga upp från den nedre plattformen till de rum, som funnos i ’andra våningen’, om jag så får säga. Vi funno här en splendid brölloppsmiddag uppdukad i...

 6. Omslagsbild: Mannen som kände Saltsjöodjuret av

  Mannen som kände Saltsjöodjuret

  ”Hur mycket af det som ägt bestånd sedan urminnes tider är det ej som konstaterats först i våra dagar. Skärgården har som ni vet en ytterst talrik sälstam: sälar äro ganska djärfva djur, men hur många gånger tror ni att hvarje särskild säl blir iakttagen...

 7. Omslagsbild: 43.000.000 mil i världsrymden av

  43.000.000 mil i världsrymden

  "Detta var alltså Venus. Den tycktes bestå av vatten och eld. 'Vad är det där?' utbrast Marion och pekade nedåt. Tätt under dem sköt en samling klippor upp ur vattnet. Vid klipporna rörde sig underliga företeelser med långa stjärtar i vattnet. Det var svårt...

 8. Omslagsbild: Resan till Mars av

  Resan till Mars

  "Där ute öppnade sig den väldiga, kolsvarta världsrymden, översållad av med klart vitt sken lysande stjärnor. Men större delen av synfältet upptogs dock av ett glänsande klot, som svävade i etern under dem. Och medan Kalle stod där och tittade med...

 9. Omslagsbild: Hur vi förlorade Norrland av

  Hur vi förlorade Norrland

  "När en så svår olycka drabbar ett folk, som det nu har skett med oss, så måste man först och främst göra klart för sig, att sådant aldrig har sin orsak i en enda händelse, såsom t. ex. utbrottet af ett krig, utan att en sådan olycka småningom förberedes...

 10. Omslagsbild: Mot slocknande solar av

  Mot slocknande solar

  "Människorna kunde snart övertyga sig om att titaninvånarna varken behövde vila eller sömn: de gick aldrig och lade sig och livet på deras planet gick i ett. Tydligen var det den okända gas vi talat om som gav dem de krafter människorna måste skaffa sig genom...

 11. Omslagsbild: Herr Linders revansch av

  Herr Linders revansch

  "Så kom den dag, då de fem dreadnoughts på vilka den edisonska uppfinningen först monterats, ångade upp på New Yorks redd. En deputation av unga, vitklädda flickor från The Fifth Ave, vilkas namn ävenledes med fetstil uppräknades i tidningarna, gick ombord och...

 12. Omslagsbild: Vingar eller plan? av

  Vingar eller plan?

  "Mr John Howard – den anspråkslöse amerikanaren låtsade aldrig om sin professorstitel – emottog ett bref af följande lydelse: 'Högtärade Herre! Om jag känner er rätt, så behöfver jag endast säga att det gäller flygproblemets lösning, för att ni utan...

 13. Omslagsbild: Min första resa under ett riks-gästabud i norra delen af månen av

  Min första resa under ett riks-gästabud i norr ...

  "I detsamma jag sålunda satt och funderade, stannade händelsevis den förut omnämnda unga älskvärda Geten, och ganska uppmärksamt betraktade mig. Hon märkte ej, att jag i min ordning ännu mera begärligt såg uppå henne. O! I förtjusande Evas döttrar, i det...

 14. Omslagsbild: En verld i dödsryckningar av

  En verld i dödsryckningar

  "I veten alla, huru mycken fruktlös möda man gjort sig för att utfinna något sätt att komma i korrespondens med himlakropparnes inbyggare, ifall sådana finnas, och att problemet allt hittills förblifvit olöst. I skolen derför nog ej vilja tro mig, om jag säger...

 15. Omslagsbild: En framtidssaga av

  En framtidssaga

  "Striden var icke längre en strid, den var ett slagtande, ett blodbad i stort. Blodet sjöd i mina ådror, då jag såg fienden nästan utan motstånd nedskjuta våra krigare. Det var omöjligt för mig att längre styra mina känslor. Jag skyndade ned för...

Förbättra sökningen med hjälp av filtren:

Språk

Klassifikationskod

År

Övrig upphovsman

Förlag

Till toppen av sidan