1 - 20 av 20 träffar

Visa:
 1. Omslagsbild: Elinstallationsregler av

  Elinstallationsregler 112 frågor och svar

  Kort beskrivande text om boken: Boken ger svar på aktuella och vanliga frågor om elinstallation med anledning av standard SS 4364000+R1, Elinstallationsreglerna. Ändringarna från tidigare utgåva av standarden är både många och omfattande. Nytt är bland annat...

 2. Omslagsbild: Köp rätt med ISO 9001! av

  Köp rätt med ISO 9001! en handbok om inköp

  Boken vänder sig i första hand till dem som gör inköp i små och medelstora företag och andra organisationer. Den bygger på de beprövade principer för kvalitetsledning som är grunden för 2000-talets standarder inom området, ISO 9000-standarderna. En av...

 3. Omslagsbild: Processer av

  Processer

  Boken är ett värdefullt verktyg som hjälper dig att bygga ett bra verksamhetssystem från grunden. Boken visar en praktisk processmodell och beskriver vad som menas med en process i administrativa och tekniska sammanhang. Boken behandlar mål för en process, styrning...

 4. Omslagsbild: Att integrera ledningssystem av

  Att integrera ledningssystem bygga ett verksamh ...

  Boken beskriver hur man kan bygga upp ett integrerat system, ett verksamhetssystem, som omfattar alla väsentliga funktioner från ledning via ekonomi, marknadsföring m.fl. till produktion och distribution. Det presenteras många råd och idéer i boken som i stor...

 5. Omslagsbild: Kontroll före idrifttagning av

  Kontroll före idrifttagning

  Ett elinstallationsarbete ska kontrolleras i betryggande omfattning innan första spänningssättning sker av en färdig anläggning. Det är den som är elinstallatör för arbetet som är skyldig att se till att kontrollen utförs. Boken hjälper dig med...

 6. Omslagsbild: Value management av

  Value management skapa världe i projekt, progam ...

  Value Management innebär att fokusera på vad som skapar värde och vad det kostar att skapa dessa värden i form av resursinsatser. I den här boken utvecklar författarna vad värde är och hur man kan gå tillväga för att få en aktiv styrning av projekt, program...

 7. Omslagsbild: Mål och mått av

  Mål och mått inom kvalitet och andra områden

  För att framgångsrikt styra en verksamhet behövs minst ett definierat mål. Dessutom måste man känna till resultatet av verksamheten i förhållande till målet, vilket kräver mätningar eller bedömningar. I denna bok beskrivs vad ett mål är och hur mål kan...

 8. Omslagsbild: Elansvar av

  Elansvar en fyrklöver

  – El är livsfarligt, konstaterar författarna, men på grund av den stora samhällsnyttan måste vi lära oss att hantera den på ett säkert sätt. 1902 kom det första regelverket i syfte att förebygga skador. Vi följer dem än idag. Boken tar upp hur det aktuella...

 9. Omslagsbild: Geometriska produktspecifikationer, GPS av

  Geometriska produktspecifikationer, GPS dimensi ...

  Inom industrin utgör korrekta och entydiga krav­specifikationer en allt väsentligare faktor för att tillverkning skall kunna styras mot rätt kvalitet till rätt kostnad. När det handlar om krav på produkters geometriska avvikelser pågår ett omfattande...

 10. Omslagsbild: 10 steg mot en säkrare arbetsplats av

  10 steg mot en säkrare arbetsplats maskindirek ...

  Hur säker är du som arbetar med maskiner? Ett sätt att ta reda på vilka risker som kan uppstå och hur du kan minimera dem är att ta fram ett bra underlag i form av en riskanalys och riskbedömning över ditt arbetssätt och din maskin. Med bokens råd och hjälp...

 11. Omslagsbild: Miljökommunikation och hållbar utveckling av

  Miljökommunikation och hållbar utveckling stä ...

  Att kommunicera företags och organisationers arbete med miljö och hållbar utveckling kräver kunskap om grundläggande principer och syften med kommunikationen, bl.a. baserat på förhållanden och förväntningar hos både sändare och mottagare. Med hjälp av denna...

 12. Omslagsbild: Starkströmsföreskrifter av

  Starkströmsföreskrifter ett urval ur Elsäkerh ...

  Boken är en sammanställning av Elsäkerhetsverkets föreskrifter för starkström i sin helhet med de ändringsföreskrifter som kom under 2010. Till föreskrifterna finns även Elsäkerhetsverkets kommentarer till de enskilda bestämmelserna inarbetade. Dessutom har...

 13. Omslagsbild: Vårt gemensamma ansvar av

  Vårt gemensamma ansvar så guidar ISO 26000 din ...

  Denna bok inspirerar och hjälper dig och din verksamhet att praktiskt arbeta med socialt ansvarstagande med stöd av ISO 26000. Socialt ansvarstagande ger många fördelar till din verksamhet oavsett bransch eller typ. Den ökade intressentdialogen ger bättre...

 14. Omslagsbild: Effektiv säkerhetsorganisation av

  Effektiv säkerhetsorganisation

  Syftet med denna bok är att ge läsaren inspiration att bygga upp en effektiv säkerhetsorganisation och att kunna skapa en ansvars- och rollfördelning i hela organisationen för säkerhetsarbetet. Boken riktar sig i första hand till säkerhets- och...

 15. Omslagsbild: Maskindirektivet av

  Maskindirektivet 101 frågor och svar

  Vilket direktiv ska jag välja om flera är tillämpliga? Vem har ansvaret när en kund sluter ett avtal med ett företag som konstruerar och ett annat som tillverkar maskinen? Måste alla maskiner underordna sig en riskanalys? Maskindirektivet är ett av de viktigaste...

 16. Omslagsbild: Reservkraft av

  Reservkraft från bränsle till el

  För utrustning som används sällan och är kritisk när den används ställs speciella krav. Det kan vara ok att reservkraften inte fungerar omedelbart om det "endast" förorsakar förlust av bekvämlighetsutrustning såsom vatten, värme och kyla. För andra...

 17. Omslagsbild: Koordinatmätteknik av

  Koordinatmätteknik

  Användningen av koordinatmätmaskiner ökar inom industrin. Koordinatmätmaskiner utvärderar mätresultat med programvara, vilket ställer andra krav på användaren jämfört med traditionella mätvektyg. Handboken vänder sig till de som vill öka sitt kunnande inom...

 18. Omslagsbild: Ytstruktur av

  Ytstruktur terminologi, kravsättning, mätning

  Ytstruktur är en viktig del av tillverkade detaljers totala geometriska avvikelser, numera behandlade under samlingsnamnet GPS – Geometriska Produktspecifikationer. Varje ingenjör som arbetar med att konstruera eller tillverka produkter måste ha kunskaper om hur...

 19. Omslagsbild: Reservkraft av

  Reservkraft drift och underhåll

  De senaste årens problem med strömförsörjning och avregleringen av elnätet har satt fokus på reservkraftlösningar.    Detta är naturligtvis jättekul för alla oss i branschen. Men det har kommit många frågor. Hur ska jag säkerställa en hög...

 20. Omslagsbild: Miljödeklarationer av

  Miljödeklarationer verktyg för trovärdigt milj ...

  Denna handbok är skriven för dig som vill förstå vad som är viktigast i miljöarbetet och hur du når störst miljönytta på det mest effektiva sättet. Den beskriver hur miljödeklarationer kan användas för att beskriva och bedöma varors och tjänsters...

Förbättra sökningen med hjälp av filtren:

Språk

Klassifikationskod

År

Förlag

Serie

Till toppen av sidan