1 - 50 av 75 träffar

Visa:
 1. Omslagsbild: Yrke barnskötare av

  Yrke barnskötare

  Carmen arbetar som barnskötare på en förskola. Hon tycker om sitt jobb och att få vara med barnen om dagarna. Vi får följa henne under en arbetsdag med bland annat samling, utelek och föräldramöte.

 2. Omslagsbild: Hjälp ditt barn att lyckas i skolan av

  Hjälp ditt barn att lyckas i skolan

  Som förälder kan det vara knepigt att orientera sig i den moderna svenska skolan. Hur definieras kunskap idag? Hur bedöms elevernas arbete och hur sätts betyg när enbart goda faktakunskaper inte längre är tillräckligt? Och vad innebär ett "relativt väl...

 3. Omslagsbild: Väck läshungern! av

  Väck läshungern! föräldraguide

  I medierna får vi ständigt alarmerande siffror om att läsförståelsen bland unga har sjunkit kraftigt de senaste decennierna. Läraren Anne-Marie Körling menar att vi i alltför stor utsträckning har sett på läsning som ett problem i dagens samhälle och att vi...

 4. Omslagsbild: Politiken sviker skolan av

  Politiken sviker skolan nio utmaningar för Sver ...

  Våra nationella politiker har spelat bort makten över skolan. De kan inte tala till oss väljare som om de har kvar beslutanderätten. Det är kommuner och privata huvudmän som styr skolan. Politikerna har svikit skolan. Splittring och segregation är ett hot mot...

 5. Omslagsbild: Livat på Lingonvägen - Lärarhandledning av

  Livat på Lingonvägen - Lärarhandledning

  Livat på Lingonvägen är en bokserie för de allra yngsta läsarna. Med vardagsnära äventyr, hög igenkänning, fin humor och värme lockas eleverna att läsa vidare. Detta är en lärarhandledning till böckerna.

 6. Omslagsbild: Skaffa jobb genom sociala medier av

  Skaffa jobb genom sociala medier 39 praktiska råd

  I e-boken ”Skaffa jobb genom sociala medier” beskrivs steg för steg hur du kan skaffa jobb genom sociala medier. Du får tips om var jobben finns, hur du når jobben via sociala medier, hur du kommer igång, hur du kan förändra bilden av dig själv på nätet, vad...

 7. Omslagsbild: Hur ser vi på människan? av

  Hur ser vi på människan? människan blir det v ...

  inom alla vitala forskningsområden som berör skolan finns det mer än en förklaring till vad som sker, t.ex. teorier om lärande eller vad är det som händer när man läser eller hur samspelet ser ut mellan människa och miljö. Boken är en elementär...

 8. Omslagsbild: Att läsa med ljud av

  Att läsa med ljud boosta läs- och språkinlärni ...

  Att läsa med ljud är en överskådlig handbok som ger praktiska anvisningar och lite bakgrundsfakta till hur man kan stödja barnets läsning och språkinlärning. Boken beskriver särskilt hur ljud i en bok kan användas som stöd, utan att inlärningsmålet glöms...

 9. Omslagsbild: Kunskapssynen och pedagogiken av

  Kunskapssynen och pedagogiken varför skolan slu ...

  I denna bok granskas det knippe av föreställningar, antaganden och regelverk som styr verksamheten i den svenska skolan. Författarna konstaterar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. Samtidigt...

 10. Omslagsbild: Kan du läsa en bok? av

  Kan du läsa en bok? litteraturvetenskap

  Ett brandtal för det skönlitterära läsandet  "Denna lilla skrift tillkom hösten 1945 då jag tjänstgjorde som vanlig inkallad menig vid Försvarsstabens bildningsdetalj i Stockholm. Jag skrev på uppdrag och honorerades med hela 50 kronor jämte en veckas...

 11. Omslagsbild: Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle av

  Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens sa ... rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrig ...

  En återkommande problembild i svensk utbildningspolitik efter 1950-talet är det otillräckliga intresset bland ungdomar för naturvetenskapliga och tekniska yrken. Det moderna välfärdssamhällets ständigt ökande behov av ingenjörer och naturvetare har sällan...

 12. Omslagsbild: Betyg - men på vad? av

  Betyg - men på vad? en bok om kunskapssyn och prov

  I mer än 20 år har betygsdebatten rasat i Sverige. Vad får man betyg på? När Sverige lämnade det relativa betygsystemet, där betyg sattes utifrån normalfördelningskurvan och övergick till kunskapsbetyg fick lärarkåren ingen fortbildning i betygs- och...

 13. Omslagsbild: Språkutveckling hos handikappade barn av

  Språkutveckling hos handikappade barn 1, Performativ kommunikation

  Bok nummer 1 i serien om språkträning enligt Karlstadmodellen. Denna bok handlar om den fas i språkutvecklingen då barnet lär sig att kommunicera med avsikt, medvetenhet och målriktning. Samtidigt är förberedelserna inför den språkliga utvecklingen i full...

 14. Omslagsbild: Möten med mening av

  Möten med mening ämnesdidaktiska fallstudier i ...

  I Möten med mening belyser en grupp forskare ämnesdidaktiska frågor om meningsskapande i och utanför skolans väggar. Genom fallstudier inventerar skribenterna – själva ämneslärarutbildare – lärarens möjligheter att skapa nya insikter i och förståelser av...

 15. Omslagsbild: 179 år av ensamhet av

  179 år av ensamhet

  ”En vintermorgon låg Handels uppdaterade jämställdhetsplan ute på intranätet och upplyste att ’målet att ha tjugo procent kvinnor som professorer år 2020 kvarstår’. Vad tar man sig till när till och med målen är så blygsamma? Vi tyckte att...

 16. Omslagsbild: Drabbade barn av

  Drabbade barn aga och barnmisshandel i Sverige ...

  Ibland hör vi sägas att barnen förr i tiden fick oerhört mycket stryk och att en »god fostran» innebar att barnen fick spö och örfilar i tid och otid – även i förebyggande syfte för att deras vilja skulle brytas och de skulle bli lydiga och undergivna. Men...

 17. Omslagsbild: Så får du bättre resultat på högskoleprovet av

  Så får du bättre resultat på högskoleprovet

  Så fixar du högskoleprovet en gång för alla! Praktiska råd och tips så att man kan förbereda sig maximalt både psykiskt och kunskapsmässigt. Högskoleprovet innebär en andra chans att komma in på sin drömutbildning. Det kan helt enkelt vara livsavgörande....

 18. Omslagsbild: TKT-metoden av

  TKT-metoden 2, En talkommunikationsträningsmetod : i prakt ...

  TKT-metoden 2. I praktiken på förskolan och i skolan är en handledning i användandet av metoden i det vardagliga arbetet. Den ger många tips och råd om hur man kan göra när barnet har olika problem i sin talkommunikation och också många råd om hur man kan...

 19. Omslagsbild: TKT-metoden av

  TKT-metoden 1, Talkommunikationsträningsmetoden : teori oc ...

  TKT-metoden 1. Teori och Praktik. I den beskrivs hur metoden använts och utvärderats i försöksgrupper, som jämförts med kontrollgrupper. Här redogörs också hur metoden utfallit i en observationsstudie. Metoden har utprövats på förskolan och i sexårsgrupper...

 20. Omslagsbild: Läslust i hemmet av

  Läslust i hemmet så stödjer du ditt barns skri ...

  Följ med ditt barn på resan in i skrivandets och läsandets värld! Varje dag är en upptäcktsfärd fylld av meddelanden att tolka och förstå – ett ord på ett godispapper, en symbol på en surfplatta eller en välkänd restaurangskylt. Ni kanske läser en saga...

 21. Omslagsbild: Att bygga ett skolväsende av

  Att bygga ett skolväsende folkskolans förutsät ...

  Vilka var drivkrafterna bakom den avgörande förändring som den svenska folkskolan innebar? Under 1800-talet ökade antalet lärare dramatiskt och skolhus byggdes i var och varannan by. Från att ha varit en angelägenhet främst för de mer välbärgade kom skolan nu...

 22. Omslagsbild: Ljusnande framtid av

  Ljusnande framtid skola, social mobilitet och k ...

  Aktuell skildring om den svenska skolan! Det går knappt en dag utan att det kommer nya larmrapporter om den svenska skolan. Kunskapsnivån sjunker, lärarna ägnar sig mer åt administration än undervisning och eleverna är respektlösa. I Ljusnande framtid menar...

 23. Omslagsbild: Språk och digitala verktyg i förskolan av

  Språk och digitala verktyg i förskolan idéer ...

  I förskolan läggs grunden för barns språk-, läs- och skrivutveckling. Det språkliga arbete som sker i förskolan har med utgångspunkt i detta mycket stor betydelse både i ett kort och i ett långt perspektiv. IKT (informations- och kommunikationsteknologi) finns...

 24. Omslagsbild: Läxfritt - för en likvärdig skola av

  Läxfritt - för en likvärdig skola

  Läxfritt – för en likvärdig skola är en bok som vänder sig till dig som på något vis är involverad i barn och ungdomars skolvardag. Oavsett din roll – förälder, lärare, skolledare, lärarstudent eller lärarutbildare. Den vänder sig även till dig som är...

 25. Omslagsbild: Mår barnen bra i förskolan? av

  Mår barnen bra i förskolan?

  Nästan alla våra barn går i livets första skola, i förskolan. Där formas viktiga erfarenheter, där möter de betydelsefulla personer, både bland kamraterna och bland de vuxna. De blir omhändertagna under föräldrarnas arbetstid, de förbereds för vidare...

 26. Omslagsbild: Ditt kompetenta barn av

  Ditt kompetenta barn på väg mot nya värderingar ...

  I Ditt kompetenta barn gör den välkände danske familjeterapeuten Jesper Juul upp med många traditionella uppfattningar och värderingar inom barnuppfostran. Här presenterar han ett helt nytt sätt för barn och vuxna att umgås på, som varken bygger på gamla...

 27. Omslagsbild: Här är jag! Vem är du? av

  Här är jag! Vem är du? om närvaro, respekt o ...

  Efter framgångarna med Ditt kompetenta barn (1996) kommer den ansedde danske familjeterapeuten Jesper Juul med en ny bok om samspelet mellan barn och vuxna. Nu handlar det om gränsdragningar: hur, och när, ska vi sätta gränser för våra barn? Det är visserligen...

 28. Omslagsbild: Livet i familjen av

  Livet i familjen om det viktiga samspelet

  Det finns inga givna lösningar eller kurer för småbarnens sömnproblem, tonåringens skoltrötthet eller mellanstadiebarnets hopplösa matvanor men det finns faktiskt vägar för att göra familjelivet enklare och inte minst roligare. Dagens barnfamilj är en rörlig,...

 29. Omslagsbild: Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975 av

  Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975

  »De olika uppsatserna bygger på gedigen forskning, men de är ändå skrivna så att de är tillgängliga för annat än forskare. Läsaren får på köpet en god inblick i Sveriges ekonomiska historia under perioden 1940 1975.« Bibliotekstjänst Yrkesutbildningen i...

 30. Omslagsbild: Barnet och leken av

  Barnet och leken

  Leken är en central del för barn i förskolan – det är ett sätt att lära och utvecklas. Hur ska man som pedagog förhålla sig till leken? Boken kan inspirera den som vill veta mer om lek och fundera över svårigheter och möjligheter som finns i relationer...

 31. Omslagsbild: Historia som kunskap av

  Historia som kunskap innehåll, mening och värde ...

  ”Beskrivningar av elevers historiesyn och berättelserna om hur de lär sig kan starta intressanta diskussioner i ett kollegium om vad det är för ämne som eleverna möter i dagens historieundervisning. Med en sådan diskussionsöppning ökar möjligheterna att...

 32. Omslagsbild: Att vara utan att synas av

  Att vara utan att synas om riksinternaten Lunds ...

  En unik inblick i de svenska riksinternatens värld På senare år har samtliga tre svenska riksinternat fått skarp kritik av Skolinspektionen och i medierna för systematiska kränkningar av elever, pennalism och kamratuppfostran. Allmänheten har upprörts av den ena...

 33. Omslagsbild: Lärande för alla sinnen av

  Lärande för alla sinnen handbok om eLearning ...

  Lärande för alla sinnen Handbok om eLearning ? pedagogik och integrering Hur skapar man en kreativ och utvecklande lärmiljö? Hur använder man informations- och kommunikationsteknologi pedagogiskt i undervisningen? Hur arbetar man med en storyboard för att skapa en...

 34. Omslagsbild: Nyttan med folklig bildning av

  Nyttan med folklig bildning en studie av kapita ...

  De starkaste drivkrafterna bakom utbildningssatsningar har under senare årtionden varit snäva perspektiv av ekonomisk vinning – för staten och för den enskilde. Men begreppet “bildning” innebär en utveckling av mänskliga förmågor bortom böcker och klassisk...

 35. Omslagsbild: Visioner, vägval och verkligheter av

  Visioner, vägval och verkligheter svenska univ ...

  »En högtidsstund för kalenderbitare med högskolan som specialintresse, en reflekterande analys från en akademiker med unikt bred karriär eller ett tänkvärt, uppfordrande inlägg i den aktuella högskoledebatten? Carl-Gustaf Andrén lyckas erbjuda allt detta i en...

 36. Omslagsbild: Barnexperimentet av

  Barnexperimentet svensk skola i fritt fall

  Mångfald är ledordet för dagen när det gäller den svenska skolan och utbildningspolitiken. Men mångfald är inte lösningen, det är svensk skolas stora problem. Det finns en mångfald i kvalitet, kvantitet och resultat som saknades förr. Det finns helt enkelt...

 37. Omslagsbild: Jakten på demokrati i förskolan av

  Jakten på demokrati i förskolan

  Alla som arbetar i förskolan vet att barn har rätt att komma till tals. Men hur man skapar förutsättningar för inflytande och delaktighet i praktiken är inte lika självklart. Det här är en bok för dig som vill fundera mer på hur demokrati kan fungera för de...

 38. Omslagsbild: Barnets århundrade av

  Barnets århundrade studie : I-II

  Alla vi, som – fyllda av vemodiga minnen eller bävande förhoppningar – inväntade sekelskiftet, som vid tolvslagets klockljud sände otaliga obestämda aningar ut över världen, kände att det nya århundradet med visshet skulle giva oss själva endast...

 39. Omslagsbild: Hur barnen tog makten av

  Hur barnen tog makten

  Jag som fyrabarnsmamma använder David Eberhards böcker som en Bibel. Magdalena Graaf Enligt mig så borde de öppna varje riksdagsmöte med högläsning ur någon av David Eberhards böcker. Paolo Roberto En debatterande och underhållande bok om curlingpappor,...

 40. Omslagsbild: Fem gånger mer kärlek av

  Fem gånger mer kärlek forskning och praktiska ...

  Fem gånger mer kärlek, eller med andra ord: att ge sina barn fem gånger så mycket positiv uppmärksamhet som tjat, tillsägelser och gränssättning är ett förhållningssätt som ger stor utdelning! Den här boken visar hur man som förälder gör detta. Det är en...

 41. Omslagsbild: Bångstyriga barn av

  Bångstyriga barn makt, normer och delaktighet ...

  "Bångstyriga barn" är en avhandling, skriven på ett lättillgängligt språk i samma anda som Fanny Ambjörnssons "I en klass för sig" och "Rosa".

 42. Omslagsbild: Grattis! Jobbet är ditt av

  Grattis! Jobbet är ditt marknadsför dig för at ...

  Längtar du efter drömjobbet? Varför längta när det finns så mycket du kan göra för att nå dit du vill? Den här boken behandlar allt det du inte fick lära dig i skolan om hur du marknadsför dig själv som person: Hur formulerar du din egen hisspresentation?...

 43. Omslagsbild: Klient, praktikant, handledare av

  Klient, praktikant, handledare om att utveckla ...

  Klient, praktikant, handledare är en reviderad och delvis nyskriven utgåva av en efterfrågad grundbok i handledningsmetodik.Boken vill belysa och diskutera hur handledning ska bedrivas för att den ska få den positiva genomslagskraft som är målet. Enligt...

 44. Omslagsbild: Riktiga leksaker av

  Riktiga leksaker

  Riktiga leksaker gavs ursprungligen ut 1936. Stockholms stadsbibliotek står bakom 2012 års digitalisering och nyutgivning.

 45. Omslagsbild: Hem till skolan av

  Hem till skolan

  Situationen i den svenska skolan engagerar som få andra frågor. I fem reportage i Dagens Nyheter har Maciej Zaremba granskat tillståndet i våra skolor 20 år efter kommunaliseringen. Artiklarna väckte starka reaktioner och han lyckades sätta fingret på något som...

 46. Omslagsbild: Hets! av

  Hets! en skolbok

  Aldrig har skolan varit en hetare potatis! Inför valet 2010 rankas skolan som den tredje viktigaste frågan enligt SIFO, och 2011 genomförs en rad nya reformer med ny betygsskala och nya läroplaner för grundskola och gymnasium. Det är omvälvande tider. Men får vi...

 47. Omslagsbild: Lära i lek och drama av

  Lära i lek och drama

  Lära i lek och drama är en bok om praktisk tillämpning av drama och annan skapande verksamhet som metod på lågstadiet. Den visar på leken och gestaltandet som ett medel att vidareutveckla barns språkliga färdigheter och deras förmåga till samarbete och...

 48. Omslagsbild: Danslek med rörelsehindrade barn av

  Danslek med rörelsehindrade barn att uppleva o ...

  Danslek - vad är det? Är danslek ett alternativ till sjukgymnastik? Kan man använda dans i behandlingsarbetet med rörelsehindrade barn? Hur utvecklas det rörelsehindrade barnet i dansleken? Dessa och många andra frågor diskuterar Erna Grönlund i den här boken....

 49. Omslagsbild: Lustpunkten av

  Lustpunkten en bok om inlärning utan utbildning

  "Lustpunkten är den punkt i hjärnan som lärandet måste nå om inlärningen ska ta fart. Når man lustpunkten går det helt enkelt inte att låta bli att lära sig nya saker." Att man kan lära sig saker på egen hand, av ren lust, bara för att det är roligt, är...

 50. Omslagsbild: Skola och utbildning i historiskt och internationellt perspektiv av

  Skola och utbildning i historiskt och internat ...

  Många upp fattar det som att skolans bildningsuppdrag på senare år har fått stryka på foten till förmån för en kortsiktig utbildning av marknadsanpassad arbetskraft. Men Henry Egidius tecknar i denna bok en annan bild. Arbetslivet efterfrågar i dag personal som...

Förbättra sökningen med hjälp av filtren:

Språk

År

Till toppen av sidan