1 - 50 av 73 träffar

Visa:
 1. Book cover: Fem gånger mer kärlek av

  Fem gånger mer kärlek forskning och praktiska ...

  Fem gånger mer kärlek, eller med andra ord: att ge sina barn fem gånger så mycket positiv uppmärksamhet som tjat, tillsägelser och gränssättning är ett förhållningssätt som ger stor utdelning! Den här boken visar hur man som förälder gör detta. Det är en...

 2. Book cover: Så får du bättre resultat på högskoleprovet av

  Så får du bättre resultat på högskoleprovet

  Så fixar du högskoleprovet en gång för alla! Praktiska råd och tips så att man kan förbereda sig maximalt både psykiskt och kunskapsmässigt. Högskoleprovet innebär en andra chans att komma in på sin drömutbildning. Det kan helt enkelt vara livsavgörande....

 3. Book cover: Ditt kompetenta barn av

  Ditt kompetenta barn på väg mot nya värderingar ...

  I Ditt kompetenta barn gör den välkände danske familjeterapeuten Jesper Juul upp med många traditionella uppfattningar och värderingar inom barnuppfostran. Här presenterar han ett helt nytt sätt för barn och vuxna att umgås på, som varken bygger på gamla...

 4. Book cover: Drabbade barn av

  Drabbade barn aga och barnmisshandel i Sverige ...

  Ibland hör vi sägas att barnen förr i tiden fick oerhört mycket stryk och att en »god fostran» innebar att barnen fick spö och örfilar i tid och otid – även i förebyggande syfte för att deras vilja skulle brytas och de skulle bli lydiga och undergivna. Men...

 5. Book cover: Här är jag! Vem är du? av

  Här är jag! Vem är du? om närvaro, respekt o ...

  Efter framgångarna med Ditt kompetenta barn (1996) kommer den ansedde danske familjeterapeuten Jesper Juul med en ny bok om samspelet mellan barn och vuxna. Nu handlar det om gränsdragningar: hur, och när, ska vi sätta gränser för våra barn? Det är visserligen...

 6. Book cover: Hur barnen tog makten av

  Hur barnen tog makten

  Jag som fyrabarnsmamma använder David Eberhards böcker som en Bibel. Magdalena Graaf Enligt mig så borde de öppna varje riksdagsmöte med högläsning ur någon av David Eberhards böcker. Paolo Roberto En debatterande och underhållande bok om curlingpappor,...

 7. Book cover: Bångstyriga barn av

  Bångstyriga barn makt, normer och delaktighet ...

  "Bångstyriga barn" är en avhandling, skriven på ett lättillgängligt språk i samma anda som Fanny Ambjörnssons "I en klass för sig" och "Rosa".

 8. Book cover: Livet i familjen av

  Livet i familjen om det viktiga samspelet

  Det finns inga givna lösningar eller kurer för småbarnens sömnproblem, tonåringens skoltrötthet eller mellanstadiebarnets hopplösa matvanor men det finns faktiskt vägar för att göra familjelivet enklare och inte minst roligare. Dagens barnfamilj är en...

 9. Book cover: Etnografi i det vårdpedagogiska fältet av

  Etnografi i det vårdpedagogiska fältet en jak ...

  Intresset för etnografiska studier inom skola och vårdverklighet har ökat bland vårdpedagogiska forskare och studenter vilka gör sina examensarbeten inom grund- eller forskarutbildning. I denna bok har författaren samlat sina erfarenheter av etnografisk forskning...

 10. Book cover: Förskolepedagogikens historia av

  Förskolepedagogikens historia

  Att uppfostra ett barn Att leda det in i livet. Att förmedla de vuxnas kunskaper på ett pedagogiskt sätt. I alla tider har människor haft bestämda åsikter om hur detta ska gå till. I den här boken beskrivs utvecklingslinjerna från antikens ideal fram till våra...

 11. Book cover: 179 år av ensamhet av

  179 år av ensamhet

  Hur agerar kvinnor på arbetsplatser med mansdominans och vilka konsekvenser får deras handlande? ”En vintermorgon låg Handels uppdaterade jämställdhetsplan ute på intranätet och upplyste att ’målet att ha tjugo procent kvinnor som professorer år 2020...

 12. Book cover: Skaffa jobb genom sociala medier av

  Skaffa jobb genom sociala medier 39 praktiska råd

  I e-boken ”Skaffa jobb genom sociala medier” beskrivs steg för steg hur du kan skaffa jobb genom sociala medier. Du får tips om var jobben finns, hur du når jobben via sociala medier, hur du kommer igång, hur du kan förändra bilden av dig själv på nätet, vad...

 13. Book cover: Konsten att säga nej med gott samvete av

  Konsten att säga nej med gott samvete

  ”Mamma, kan jag få 300 kronor till festen på lördag?” ”Men jag VILL ha en glass!” ”Älskling, nu i helgen kan vi väl åka hem till min mamma, det var så länge sedan vi var där?”Att leva i en nära relation innebär ständiga ställningstaganden och...

 14. Book cover: Älskade, förbannade tonåring av

  Älskade, förbannade tonåring

  Att ha förmånen att vara förälder är en av livets största gåvor. Samtidigt är tonårsperioden den svåraste utmaningen för många föräldrar. Föräldrar har i alla tider vetat att tonåringars kroppar ändras och mognar, och de senaste årtiondena har vi...

 15. Book cover: När olikhet föder likhet av

  När olikhet föder likhet hur ämnesövergripand ...

  I denna bok rapporteras resultat från ett forskningsprojekt där uppmärksamheten är riktad mot att fånga skolpersonalens och elevernas berättelser om hur ämnesövergripande kunskapsområden formas och tar plats i skolans praktik. Olikheter i bland annat...

 16. Book cover: Läslust i hemmet av

  Läslust i hemmet så stödjer du ditt barns skri ...

  Följ med ditt barn på resan in i skrivandets och läsandets värld! Varje dag är en upptäcktsfärd fylld av meddelanden att tolka och förstå – ett ord på ett godispapper, en symbol på en surfplatta eller en välkänd restaurangskylt. Ni kanske läser en saga...

 17. Book cover: Gång på gång av

  Gång på gång pedagogik vid autism och autism ...

  Tålamod och kunskap är nödvändigt i pedagogik vid autism, som ned rätta kallas du tiotusengångernas pedagogik. Den mest kärleksfulla insatsen är kanske att utveckla barnets möjligheter till självständighet så långt det bara går. Författarna beskriver...

 18. Book cover: Barnets århundrade av

  Barnets århundrade studie : I-II

  Alla vi, som – fyllda av vemodiga minnen eller bävande förhoppningar – inväntade sekelskiftet, som vid tolvslagets klockljud sände otaliga obestämda aningar ut över världen, kände att det nya århundradet med visshet skulle giva oss själva endast ett, vila;...

 19. Book cover: Hur ser vi på människan? av

  Hur ser vi på människan? människan blir det v ...

  inom alla vitala forskningsområden som berör skolan finns det mer än en förklaring till vad som sker, t.ex. teorier om lärande eller vad är det som händer när man läser eller hur samspelet ser ut mellan människa och miljö. Boken är en elementär...

 20. Book cover: Makt, känslor och ledarskap i klassrummet av

  Makt, känslor och ledarskap i klassrummet

  Dagens lärare står inför stora utmaningar. Sjukskrivningstalen bland lärare är höga, och i massmedia kan man ofta läsa att barn idag är stressade. Både barn och vuxna talar om bristen på arbetsro och att skolmiljön är stökigare än de själva önskar. Vilka...

 21. Book cover: Barnexperimentet av

  Barnexperimentet svensk skola i fritt fall

  Mångfald är ledordet för dagen när det gäller den svenska skolan och utbildningspolitiken. Men mångfald är inte lösningen, det är svensk skolas stora problem. Det finns en mångfald i kvalitet, kvantitet och resultat som saknades förr. Det finns helt enkelt...

 22. Book cover: Didaktik av

  Didaktik perspektiv och problem

  Didaktik betyder undervisningslära. Didaktiken belyser undervisningens och lärandets historia och aktuella förutsättningar genom att analysera innehållet i dessa aktiviteter. Med innehåll avses främst det kunskapsinnehåll som skola och universitet förmedlar, men...

 23. Book cover: Barnet och leken av

  Barnet och leken

  Leken är en central del för barn i förskolan – det är ett sätt att lära och utvecklas. Hur ska man som pedagog förhålla sig till leken? Boken kan inspirera den som vill veta mer om lek och fundera över svårigheter och möjligheter som finns i relationer...

 24. Book cover: Livat på Lingonvägen - Lärarhandledning av

  Livat på Lingonvägen - Lärarhandledning

  Livat på Lingonvägen är en bokserie för de allra yngsta läsarna. Med vardagsnära äventyr, hög igenkänning, fin humor och värme lockas eleverna att läsa vidare. Detta är en lärarhandledning till böckerna.

 25. Book cover: Samling i förskolan av

  Samling i förskolan

  Samlingen är ett mycket viktigt och innehållsrikt moment i förskolans vardag som det hittills inte skrivits särskilt mycket om. I denna bok ger författaren en mångfasetterad bild av samlingens ursprung, innehåll och betydelse för barn och vuxna i förskolan....

 26. Book cover: Betyg - men på vad? av

  Betyg - men på vad? en bok om kunskapssyn och prov

  I mer än 20 år har betygsdebatten rasat i Sverige. Vad får man betyg på? När Sverige lämnade det relativa betygsystemet, där betyg sattes utifrån normalfördelningskurvan och övergick till kunskapsbetyg fick lärarkåren ingen fortbildning i betygs- och...

 27. Book cover: En liten bok om dyslexi av

  En liten bok om dyslexi

  Varje gång vi läser något sker ett litet mirakel. Sinnescellerna i ögat registrerar tecknen. Bilden av tecken omformas till elektriska impulser som skickas vidare till hjärnan. Ett system av nervceller skapar sedan mening i virrvarret av streck i boken eller...

 28. Book cover: Lärande för alla sinnen av

  Lärande för alla sinnen handbok om eLearning ...

  Lärande för alla sinnen Handbok om eLearning ? pedagogik och integrering Hur skapar man en kreativ och utvecklande lärmiljö? Hur använder man informations- och kommunikationsteknologi pedagogiskt i undervisningen? Hur arbetar man med en storyboard för att skapa en...

 29. Book cover: Hets! av

  Hets! en skolbok

  Aldrig har skolan varit en hetare potatis! Inför valet 2010 rankas skolan som den tredje viktigaste frågan enligt SIFO, och 2011 genomförs en rad nya reformer med ny betygsskala och nya läroplaner för grundskola och gymnasium. Det är omvälvande tider. Men får vi...

 30. Book cover: Allmän pedagogik av

  Allmän pedagogik

  Denna bok är tänkt att ge pedagogik- och lärarstuderande en introduktion till pedagogiken som teoretisk och filosofisk disciplin samt visa vilka problem och frågeställningar den allmänna pedagogiken kan arbeta med. Författaren tar sin utgångspunkt i...

 31. Book cover: Nyttan med folklig bildning av

  Nyttan med folklig bildning en studie av kapita ...

  De starkaste drivkrafterna bakom utbildningssatsningar har under senare årtionden varit snäva perspektiv av ekonomisk vinning – för staten och för den enskilde. Men begreppet “bildning” innebär en utveckling av mänskliga förmågor bortom böcker och klassisk...

 32. Book cover: Mår barnen bra i förskolan? av

  Mår barnen bra i förskolan?

  Nästan alla våra barn går i livets första skola, i förskolan. Där formas viktiga erfarenheter, där möter de betydelsefulla personer, både bland kamraterna och bland de vuxna. De blir omhändertagna under föräldrarnas arbetstid, de förbereds för vidare...

 33. Book cover: Didactica magna av

  Didactica magna Stora undervisningsläran

  Denna bok är ett av didaktikens och pedagogikens centralverk och den utgör startpunkten för den europeiska systematiseringen av didaktik och undervisning. Didaktik betyder konsten att undervisa och Comenius hävdar att hans verk innehåller en fullständig...

 34. Book cover: De dubbla budskapen av

  De dubbla budskapen kvinnors bildning och utbil ...

  Kvinnors utbildning i Sverige har i ett historiskt perspektiv i flera avseenden varit annorlunda än mäns. Könssegregeringen har inneburit ekonomiskt ojämlika villkor, skilda skolformer för flickor och pojkar och skillnader i utbildningens innehåll och syfte....

 35. Book cover: Att vara utan att synas av

  Att vara utan att synas om riksinternaten Lunds ...

  En unik inblick i de svenska riksinternatens värld På senare år har samtliga tre svenska riksinternat fått skarp kritik av Skolinspektionen och i medierna för systematiska kränkningar av elever, pennalism och kamratuppfostran. Allmänheten har upprörts av den ena...

 36. Book cover: Lustpunkten av

  Lustpunkten en bok om inlärning utan utbildning

  "Lustpunkten är den punkt i hjärnan som lärandet måste nå om inlärningen ska ta fart. Når man lustpunkten går det helt enkelt inte att låta bli att lära sig nya saker." Att man kan lära sig saker på egen hand, av ren lust, bara för att det är roligt, är...

 37. Book cover: Maailman paras koulu? av

  Maailman paras koulu?

  Kympin tytöt ja seiskan pojat - luonnonlakiko? Kouluissa pitäisi ymmärtää temperamentin tuottamia eroja oppimistyyleissä eikä arvioida oppilasta hänen synnynnäisten temperamenttipiirteidensä perusteella. Miksei koulumenestys korreloi työuran kanssa? Miksi...

 38. Book cover: Social och emotionell träning för alla barn av

  Social och emotionell träning för alla barn e ...

  Här får vi veta hur våra barn kan träna sig i att samspela med andra, hur de kan stärka sin emotionella förmåga och lära sig mer om sina känslor. Boken innehåller både fakta och konkreta övningar som man på ett enkelt och roligt sätt kan göra tillsammans...

 39. Book cover: Läxfritt - för en likvärdig skola av

  Läxfritt - för en likvärdig skola

  Läxfritt – för en likvärdig skola är en bok som vänder sig till dig som på något vis är involverad i barn och ungdomars skolvardag. Oavsett din roll – förälder, lärare, skolledare, lärarstudent eller lärarutbildare. Den vänder sig även till dig som är...

 40. Book cover: Grattis! Jobbet är ditt av

  Grattis! Jobbet är ditt marknadsför dig för at ...

  Längtar du efter drömjobbet? Varför längta när det finns så mycket du kan göra för att nå dit du vill? Den här boken behandlar allt det du inte fick lära dig i skolan om hur du marknadsför dig själv som person: Hur formulerar du din egen hisspresentation?...

 41. Book cover: Svenska för invandrare - brygga eller gräns av

  Svenska för invandrare - brygga eller gräns s ...

  Undervisningen i Svenska för invandrare, SFI, har på senare år fått symbolisera integrationspolitikens misslyckande – inte minst i mediadebatten. Men hur ses verksamheten av dem som själva ingår i den? Och vilken bild av Sverige är det som framträder i...

 42. Book cover: Språk och digitala verktyg i förskolan av

  Språk och digitala verktyg i förskolan idéer ...

  I förskolan läggs grunden för barns språk-, läs- och skrivutveckling. Det språkliga arbete som sker i förskolan har med utgångspunkt i detta mycket stor betydelse både i ett kort och i ett långt perspektiv. IKT (informations- och kommunikationsteknologi) finns...

 43. Book cover: Lära i lek och drama av

  Lära i lek och drama

  Lära i lek och drama är en bok om praktisk tillämpning av drama och annan skapande verksamhet som metod på lågstadiet. Den visar på leken och gestaltandet som ett medel att vidareutveckla barns språkliga färdigheter och deras förmåga till samarbete och...

 44. Book cover: Pedagogik för 2000-talet av

  Pedagogik för 2000-talet

  Under 1900-talet har en ny sorts pedagogik tagit form. Med paroller som självstyrt lärande, uppgiftsbaserat lärande och delaktighet riktas fokus på "lärande" och inte längre på "inlärandet". Nya tekniska möjligheter, satsning på kompetensutveckling och...

 45. Book cover: Historia som kunskap av

  Historia som kunskap innehåll, mening och värde ...

  ”Beskrivningar av elevers historiesyn och berättelserna om hur de lär sig kan starta intressanta diskussioner i ett kollegium om vad det är för ämne som eleverna möter i dagens historieundervisning. Med en sådan diskussionsöppning ökar möjligheterna att...

 46. Book cover: Forskning i skolans vardag av

  Forskning i skolans vardag

  Den nya utbildningspolitiken har medfört att den enskilda skolan i allt större utsträckning fått ansvaret för skolans utvecklingsarbete. Som en följd av detta har skolledarrollen och lärarrollen kommit i rampljuset. Teman som organisationsutveckling och...

 47. Book cover: Klient, praktikant, handledare av

  Klient, praktikant, handledare om att utveckla ...

  Klient, praktikant, handledare är en reviderad och delvis nyskriven utgåva av en efterfrågad grundbok i handledningsmetodik.Boken vill belysa och diskutera hur handledning ska bedrivas för att den ska få den positiva genomslagskraft som är målet. Enligt...

 48. Book cover: Jakten på demokrati i förskolan av

  Jakten på demokrati i förskolan

  Alla som arbetar i förskolan vet att barn har rätt att komma till tals. Men hur man skapar förutsättningar för inflytande och delaktighet i praktiken är inte lika självklart. Det här är en bok för dig som vill fundera mer på hur demokrati kan fungera för de...

 49. Book cover: Kan du läsa en bok? av

  Kan du läsa en bok? litteraturvetenskap

  Ett brandtal för det skönlitterära läsandet  "Denna lilla skrift tillkom hösten 1945 då jag tjänstgjorde som vanlig inkallad menig vid Försvarsstabens bildningsdetalj i Stockholm. Jag skrev på uppdrag och honorerades med hela 50 kronor jämte en veckas...

 50. Book cover: Riktiga leksaker av

  Riktiga leksaker

  Riktiga leksaker gavs ursprungligen ut 1936. Stockholms stadsbibliotek står bakom 2012 års digitalisering och nyutgivning.

Förbättra sökningen med hjälp av filtren:

År

Till toppen av sidan