1 - 44 av 44 träffar

Visa:
 1. Omslagsbild: Kolet i våld av

  Kolet i våld skisser från de engelska gruvarbe ...

  Närvarande skildring om den engelska gruvindustrin på 20-talet  Kolet i våld är resultatet av studier såväl i fuktiga gruvgångar som i välsorterade bibliotek. Som resebok innehåller den arbetslivsskildringar, som pekar fram mot författarens senare...

 2. Omslagsbild: Vishetslärarna av

  Vishetslärarna noveller

  Att söka det visa för att nå det goda  "Vishetslärarna" vill inordna godhetsdriften bland de mänskliga passionerna.Visdomens frukt är godhet, säger den vise kung Salomo vid det fruktbärande besöket av den sluga drottning Bilkis av Saba i bokens första...

 3. Omslagsbild: Mina städers ansikten av

  Mina städers ansikten

  Ivar Lo-Johanssons sista resebok röjer att han börjar få nog av resandet. Den saknar de tidigare reseböckernas nyfikna blick. Reste författaren tidigare med lätt bagage, så tyngs han i denna bok av ett ideologiskt bagage som knappast gör honom rättvisa. Han...

 4. Omslagsbild: Att skriva en roman av

  Att skriva en roman

  ”Till en början satte jag mig att försöka skriva resten av manuskriptet utan a. Jag tänkte att jag efteråt kunde fylla i tomrummen för den felande bokstaven med bläck. Jag skrev också ett par sidor på det sättet. Men aldrig förr har jag vetat att mitt...

 5. Omslagsbild: Nunnan i Vadstena av

  Nunnan i Vadstena sedeskildringar

  Fem gripande sedeskildringar      Ivar Lo-Johanssons fem långa berättelser i Nunnan i Vadstena är alla formellt och innehållsmässigt vitt skilda. Det gemensamma för novellerna är spännvidden, de väldiga kunskaperna om människans livsvillkor och miljö, den...

 6. Omslagsbild: Karriäristerna av

  Karriäristerna

  En kavalkad av hävdelsens lidelser      Med Karriäristerna fullföljde Ivar Lo-Johansson 1969 sitt Lidelsernas epos. Det är en passionskatedral med flera torn, men byggkroppen utgörs av den mänskliga lustan. Kärlek, passion, glädje, sorg, martyrskap,...

 7. Omslagsbild: Elektra av

  Elektra kvinna år 2070 : roman

  Om liv och kärlek i Stockholm år 2070     Den 50-årige Peter Bly, som fullt vetenskapligt sövts till sin hundraårssömn på Svenska flaggans dag, väcks på samma dag år 2070 till en månads nådatid att leva i den nya världen. Han är aktiv och nyfiken på...

 8. Omslagsbild: Dagar och dagsverken av

  Dagar och dagsverken debatter och memoarer

  Fem decennier av skarpa iakttagelser och debattartiklar     ”Det finns ju inget vi vill göra, som inte redan han har gjort. Förnya reseskildringens genre? Han gjorde det redan på 20-talet. Politiskt engagemang, ingripa i samhällslivet? En stor dagstidning, en...

 9. Omslagsbild: En arbetares liv av

  En arbetares liv proletärnoveller

  Arbetardiktning från förra seklet      Sedan 1930-talets början har Ivar Lo-Johanssons romaner och noveller ur statarmiljön tagit plats i den litterära debatten och upptagit läsarnas intresse. I En arbetares liv har åtta berättelser med arbetarmotiv – utom...

 10. Omslagsbild: Astronomens hus av

  Astronomens hus en roman om kärleken och äran

  Konflikten mellan kärleken och äran      I Astronomens hus återvänder Ivar Lo-Johansson till ungdomskärleken Måna. Huvudpersonen Bo Propst har, rik och höljd i ära sedan han dödat sin kärlek för att vinna äran, återvänt till sin ungdomstrakt som...

 11. Omslagsbild: Till en författare av

  Till en författare

  Ivar Los litterära testamente över den svenska arbetarlitteraturen    ”Jag hindrades länge som ung att genomdriva en bokhylla hemma fast hyllan bara var en halv meter bred och inte tog så stor plats. Det var ett tecken på rädsla att inte vara fattigdomen...

 12. Omslagsbild: Ungdomsnoveller av

  Ungdomsnoveller ett lag historier - tidiga noveller

  Tidiga noveller från statarnas författare      ”Om nätterna var det eldsken, stjärnor och ljusgirlanger, lanternor och reflexer över det svarta vattnet. Då gingo älskande uppe på stenbarriären, de tittade då och då ut till havs men mest på varandra.”...

 13. Omslagsbild: Måna är död av

  Måna är död roman

  Lidelsefullt om äran och kärleken      Den unge Bo Propst står i valet mellan Månas kärlek, som kräver allt och hotar att uppsluka honom, och sin ärelystnad som förutsätter att han viger sitt liv åt arbetet, åt diktens uppdrag. Under en sommar på en...

 14. Omslagsbild: Girigbukarna av

  Girigbukarna noveller

  Ett mästerstycke i folklivsskildringar      Det är genom berättarglädjen och den inre spänningen de femton historierna i Ivar Lo-Johanssons Girigbukarna får sin storhet. Det energiskt fasthållna temat – girigheten som elementär passion, som formar...

 15. Omslagsbild: Asfalt av

  Asfalt memoarer

  Om uppbrott, äventyr, sökande och ibland finnande      Asfalt är en realistisk skildring av Ivar Lo-Johanssons ungdoms- och vandringsår. Boken omfattar tiden från 1918 till omkring 1930. Den väg han beskriver är hans egen, med den tidens stockholmsarbetare...

 16. Omslagsbild: Lyckan av

  Lyckan en roman om kärlek på jorden

  Kärleken, döden och fortlevandet      En man reser till sin hembygd tillsammans med den kvinna han älskar, den han givit kärleksnamnet Pingvin. Det är först tillsammans med den han verkligen älskar som han vågat återvända till sin barndoms nejd. Under...

 17. Omslagsbild: Vällustingarna av

  Vällustingarna noveller

  Ingen passion är sådan att den helt utesluter de andra      Vällustingar och fråssare utgör typgalleriet i Ivar Lo-Johanssons bok Vällustingarna. Den är fullt fristående men utsträcker samtidigt passionskvartettens mönster vidare i sin skildring av de...

 18. Omslagsbild: Furstarna av

  Furstarna en krönika från Gustav Vasa till Karl XII

  Två århundraden av fursterollen i svensk historia     Krönikor kallade våra äldsta historiska författare sina mer eller mindre litterära skildringar av de svenska kungarna, och En krönika kallas denna boks berättelser om furstar från Gustav Vasa till Karl...

 19. Omslagsbild: Vagabondliv i Frankrike av

  Vagabondliv i Frankrike

  Ivar Lo-Johanssons debutbok från 1927      Ivar Lo-Johansson är en av Sveriges mest folkkära författare. I likhet med sina jämnåriga kolleger skaffade han sig sina erfarenheter under svåra former, samtidigt som han verkade som kroppsarbetare inom olika yrken....

 20. Omslagsbild: Lögnhalsarna av

  Lögnhalsarna

  Ivar Lo-Johanssons sjätte dödssynd      Lögnhalsarna kallade Ivar Lo-Johansson under arbetets gång på skämt för ”Lögnens arbetare”. Lögnhalsarna denna bok är dock sällan några sällskapslögnare, utan oftast går deras lögner på liv och död, på...

 21. Omslagsbild: Traktorn av

  Traktorn roman

  En klassiker från arbetarlitteraturens patriark ”De skulle alla visa att de från och med ett visst datum, ett visst år, till och med ett visst klockslag, skulle framgå som nya människor på den urgamla jorden.” Den stora kollektivromanen Traktorn, om jordbrukets...

 22. Omslagsbild: Soldaten av

  Soldaten självbiografisk berättelse

  Beredskapstiden ur soldatens perspektiv      Soldaten börjar den 2 september 1939, dagen för andra världskrigets utbrott, och slutar fredsdagen, 7 maj 1945. Ivar Lo-Johansson låg under beredskapsåren inkallad på trupp som menig soldat. Soldaten sätter vårt...

 23. Omslagsbild: Zigenare av

  Zigenare en sommar på det hemlösa folkets vandr ...

  Ett tidsdokument från Sveriges mörka historia     ”I en framtid kommer Sverige inte längre att ha någon zigenarfråga. Men det kommer heller inte att ha några zigenare.” Ivar Lo-Johanssons starka engagemang för romers rättigheter har inte varit oomstritt....

 24. Omslagsbild: Geniet av

  Geniet en roman om pubertet

  Ivar Lo-Johanssons Geniet utkom 1947 och blev på mycket kort tid en oerhörd sensation, som än mer befäste Lo-Johanssons rykte som en färgstark och orädd författare med en originell och klar målsättning. Romanen är, som det stod på försättsbladet, ”en...

 25. Omslagsbild: Tröskeln av

  Tröskeln memoarer

  Tiden som Ivar Lo-Johanssons Tröskeln täcker är det händelserika 1930-talet, ett decennium med en alldeles speciell laddning ur många aspekter, inte minst politiskt och litterärt. Han slutar sin framställning vid andra världskrigets utbrott. 1930-talet var en...

 26. Omslagsbild: Dagbok från 20-talet av

  Dagbok från 20-talet

  När Ivar Lo-Johansson dog 1990 efterlämnade han ett verk av enastående bredd och omfång. Han föddes i en släkt som under generationer hade varit lantarbetare på Södertörn i Sörmland. Efter en tid på folkhögskola och en rad olika kroppsarbeten i Stockholm,...

 27. Omslagsbild: Martyrerna av

  Martyrerna passionerna

  Martyrerna fullföljer den skildring av människans lidelser som Ivar Lo-Johansson påbörjade med Passionerna 1968. Motiven till de tjugoen berättelserna har hämtats från vitt skilda tider och miljöer – från det antika Roms Colosseum till det samtida...

 28. Omslagsbild: Jordproletärerna av

  Jordproletärerna berättelser

  ”Det var två de mest olika folkslag, som mötts på denna fläck jord, man visste inte på hur lång tid: de hemmavanda, förslavade statarna och de befarna, fördomsfria och suveräna rallarna, som i bygdens potentater såg endast vridna gubbar, snåljonsar,...

 29. Omslagsbild: Lastbara berättelser av

  Lastbara berättelser

  Lastbara berättelser är titeln på dessa tjugotvå längre och kortare berättelser, alla ägnade de mänskliga laster, förvillelser och dårskaper som Ivar Lo-Johansson i den senare delen av sitt författarskap så ofta och med sådant mästerskap skildrat. I...

 30. Omslagsbild: Gårdfarihandlaren av

  Gårdfarihandlaren självbiografisk berättelse

  Gårdfarihandlaren är den sannfärdiga berättelsen om vad som hände Ivar Lo-Johansson när han i tjugoårsåldern bröt sig ur den trånga uppväxtmiljön och med femton kronor på fickan gav sig av på cykel för att bli gårdfarihandlare och lära känna världen...

 31. Omslagsbild: Ordets makt av

  Ordets makt historien om språket

  I denna bok skildrar Ivar Lo-Johansson ordets makt att väcka och skapa, att binda och härska. Läsaren får följa människosläktets hela vandring från språkets ursprung, då primaterna lärde sig dess konst, över våra förfäder i grottorna, över jägaren och...

 32. Omslagsbild: Passionerna av

  Passionerna älskog

  När Ivar Lo-Johansson efter tre decenniers uppehåll 1968 utgav en ny svit noveller över ett sammanhängande tema, återvände han till formen för sin litterära debut. Även om han är mest känd som romanförfattare är han ändå mästaren bakom berättelsesviten...

 33. Omslagsbild: Pubertet av

  Pubertet

  Pubertet är en individuell resa genom den omvälvning som inträffade i Sverige under nittonhundratalets båda första decennier. Ivar Lo-Johansson tillhör en av de många som grävde upp sina rotklumpar och försökte växa i ny jord. Ensamheten och massan, individen...

 34. Omslagsbild: Proletärförfattaren av

  Proletärförfattaren självbiografisk berättelse

  Proletärförfattaren börjar med en fredsdagbok där författaren berättar om sina skakande upplevelser i Danmark och Norge dagarna efter det tyska sammanbrottet. Med sin självbiografi har Ivar Lo-Johansson velat skriva det han kallar en antiroman, en livsskildring...

 35. Omslagsbild: Stockholmaren av

  Stockholmaren självbiografisk berättelse

  Stockholm 1920 är den första arbetarregeringens, de socialdemokratiska ungdomsklubbarnas, Dan Andersson-kultens och den begynnande arbetslöshetens stad. Hit kom en 19-åring från landet, lockad av en annons från en bisarr svampforskare och patentbyråinnehavare som...

 36. Omslagsbild: Journalisten av

  Journalisten självbiografisk berättelse

  Den sjudande livsaptit och framtidstro som drev Ivar Lo-Johansson ut på vägarna som gårdfarihandlare och som sedan gjorde honom till stockholmare vänder i Journalisten hans håg mot tidningsskrivande. En ofattbar tur ger honom platsen som lokalredaktör i den...

 37. Omslagsbild: Socialisten av

  Socialisten självbiografisk berättelse

  Ivar Lo-Johansson skildrar i Socialisten hur han bröt upp från författarskapets isolering, då att han insett att diktaren gör rätt för sig endast såsom ombudsman för en stor sak. Sedan han ställt sin dikt i de förtryckta jordproletärernas tjänst, förunnades...

 38. Omslagsbild: Analfabeten av

  Analfabeten en berättelse från min ungdom : sjä ...

  I Analfabeten (1951) reser Ivar Lo-Johansson ett äreminne över sin far, stataren och herrgårdstorparen med generationer av lantarbetare bakom sig. Det är en varm och levande bok, buren av försiktig ömhet men också leende humor.När Ivar Lo-Johansson dog 1990...

 39. Omslagsbild: Författaren av

  Författaren självbiografisk berättelse

  Ivar Lo-Johansson har i Författaren nått fram till det skede då han skrev sina första romaner. Vi befinner oss mitt i den svenska arbetardikterns genombrottsår vid trettitalets början. Drömen om den nya människan i det nya samhället hägrar för den unga...

 40. Omslagsbild: Statarnoveller av

  Statarnoveller Statarna I-II

  "– Vad ni skaffar till världen mycket barn, sade folk ibland åt statarna. Era barn föds hit som loppor, som loppor precis föds de … Sluta upp med att skaffa flera barn!"Ivar Lo-Johansson, 1901-1990, var en av de mest uppmärksammade och lästa...

 41. Omslagsbild: Bara en mor av

  Bara en mor

  Bara en mor (1939) är kanske höjdpunkten i Ivar Lo-Johanssons författarskap. Med djup kunskap och varm inlevelse skildrar han Rya-Ryas utveckling från ung flicka, vacker, levnadsglad och kärlekshungrig, till sliten och utsläpad statarhustru. Den svenska...

 42. Omslagsbild: Godnatt, jord av

  Godnatt, jord

  Godnatt, jord (1933)fick det sociala mörker som omgav statarna, vårt lantarbetarproletariat, att rämna. I dess obarmhärtiga ljus kunde man äntligen se hur stort förtrycket och armodet var. Rykande av verklighet skildrar romanen statarnas liv på ett gods i...

 43. Omslagsbild: Kungsgatan av

  Kungsgatan roman

  "Den gången Adrian hade fyllt sju år, tog hans far, bonden i Humla by, honom med in till Stockholm i ett lövlass. Det var natten före midsommarafton. Det var blått i luften. På marken var det tyst och vått. Adrian fick sitta på en säck framme i skrindan. Hela...

 44. Omslagsbild: Frihet av

  Frihet memoarer

  När Ivar Lo-Johansson dog 1990 efterlämnade han ett verk av enastående bredd och omfång.Han föddes i en släkt som under generationer hade varit lantarbetare på Södertörn i Sörmland. Efter en tid på folkhögskola och en rad olika kroppsarbeten i Stockholm,...

Förbättra sökningen med hjälp av filtren:

Författare

Språk

Klassifikationskod

År

Övrig upphovsman

Till toppen av sidan