1 - 46 av 46 träffar

Visa:
 1. Omslagsbild: Dikter 1928-1954 av

  Dikter 1928-1954 ett urval

  Artur Lundkvist (1906-1991), författare, poet och ledamot av Svenska akademien, var aktivt engagerad inom socialismen och världsfredsrörelsen och gift med poeten Maria Wine. Hans lyrik är livsbejakande och så småningom med dragning mot undergångsvisioner och...

 2. Omslagsbild: Jordisk prosa av

  Jordisk prosa

  Artur Lundkvist första bok med prosalyriska berättelser  "Mitt i denna banala historia står en ung flicka och sträcker ut sina armar mot livet: som ett ungt träd sträcker ut sina grenar mot vårens ljusflöden och ger sig sorglöst hän i vinden. Och det är...

 3. Omslagsbild: Historier mellan åsarna av

  Historier mellan åsarna noveller

  En överdådigt rik, tragisk och ändå uppsluppen bok i snapphaneland I Historier mellan åsarna lär vi känna den isolerade och säregna snapphanebygden med dess människor, rika skördar, sällsamma seder, sägner och vanor. Ett bondesamhälle, som vid den tidpunkt...

 4. Omslagsbild: Flykten och överlevandet av

  Flykten och överlevandet

  Gränsöverskridande form och innehåll  Flykten och överlevandet är ett epos i ovanlig form, på gränsen mellan dikt och prosa, där rytmiska och skulpturala drag anger ett sätt att läsa som skiljer texten från vanlig prosa. Också innehållet är...

 5. Omslagsbild: Eldtema av

  Eldtema

  Intryck av ett krig  "Träden stod röda av köld under sina snökronor; järnvind rasslade i rostiga grenar. Skaror kom ur skogarna, eldade kring ekar för att himlen glödga, strök blod över barken: träd för gudar. Kvinnan med kopparbarmen tröstade sitt barn med...

 6. Omslagsbild: Utvandring till paradiset av

  Utvandring till paradiset

  Drömmen om det förlovade landet  Utvandring till paradiset bygger på några gamla aktstycken som Artur Lundkvist lyckades spåra upp vid ett besök på det västindiska Trinidad. I dem uppgavs att en svensk kung på 1600-talet hade varit intresserad av att förvärva...

 7. Omslagsbild: Vandrarens träd av

  Vandrarens träd

  Novellsamling från krigets 1940-tal  "Tanken flaxade, också den instängd i en cell, och stötte mot murar åt alla håll. Vad skulle hända? Vad var det för slags misstag? Var jag anklagad för något? Tog man mig kanske för någon annan? Det var krig och allt...

 8. Omslagsbild: Ögonblick och vågor av

  Ögonblick och vågor

  Personligt, politiskt och reflekterande i en av Lundkvists bästa diktsamlingar "Jag är mjuk som en sten och hård som en manet, när ni gråter vid flodstranden är jag redan på andra sidan, jag är ingenting troget, inte ens mig själv (detta försök till...

 9. Omslagsbild: Skrivet mot kvällenMElektronisk resurs av

  Skrivet mot kvällenMElektronisk resurs

  Sent på dagen och sent på jorden - början till ett avsked  "Skrivet mot kvällen är en titel som antyder att det är sent i mitt eget liv och kanske även sent på jorden i allmänhet. Mycket i boken är ett slags förberedande avskedstagande, prosaelegier inför...

 10. Omslagsbild: Utflykter med utländska författare av

  Utflykter med utländska författare

  Dansk och latinamerikansk litteratur  "Denna samling av litterära studier ansluter till mina tidigare, ”Utsikter över utländsk prosa” (1959, ny utökad upplaga 1961) och ”Från utsiktstornet” (1963). [...] Av de mer än trettio författarna i denna volym har...

 11. Omslagsbild: Spegel för dag och natt av

  Spegel för dag och natt

  På resa genom genrer och länder  Spegel för dag och natt ger ett färggnistrande panorama över yttre och inre landskap, över människan som verklighet och människan som möjlighet. I reseintryck, prosadikter, novelletter och porträtt från vitt skilda...

 12. Omslagsbild: Läsefrukter av

  Läsefrukter intryck av böcker och författare

  Artur Lundkvist presenterar 46 internationella författare  Artur Lundkvist (1906-1991) var en av våra mest kringsynta introduktörer av utländska böcker och författare, med osvikligt spårsinne för det värdefulla och fruktbara i litteraturen var den än slog rot....

 13. Omslagsbild: Sinnebilder av

  Sinnebilder

  Prosans poesi i korta texter  "Träd, säger du dig, har en gång dyrkats som gudar, och om varje träd vore en gud skulle gudarna vara fler än människorna, alltjämt fler hur många av dem som har offrats och alltjämt fortfar att offras,träd som gudar resande sig...

 14. Omslagsbild: Sett i det strömmande vattnet av

  Sett i det strömmande vattnet

  Hallucinatoriska självporträtt och tidsmålningar  Sett i det strömmande vattnet med den kompletterande fortsättningen och hört i den viskande vinden är en titel som anger en återkommande utgångspunkt och syftar på minnesbilder och föreställningar som...

 15. Omslagsbild: Korsväg av

  Korsväg

  Lyriska sviter och porträtt  "De torra trädens galgar hotar från klippans brant. Båten är kedjad vid sin skugga, pålen nitad genom vattnets hinna. Vilken gud kan nu vända det fullskrivna bladet, i översvämning dränka det förbrukades värld? Strömmar redan...

 16. Omslagsbild: Lustgårdens demoni av

  Lustgårdens demoni

  Mellan dikt och prosa, mellan medeltid och framtidshot  Lustgårdens demon rör sig på gränsen mellan dikt och prosa, i ett försök att upphäva "genrernas tyranni". Mera lyriska avsnitt ("Ur skrivboken") varvas med berättande och halvt novellistiska stycken. Titeln...

 17. Omslagsbild: Mörkskogen av

  Mörkskogen i stället för dagbok

  En av Artur Lundkvists allra personligaste böcker    Den är på en gång en barndomsskildring och ett collage av den vuxne mannens, världsresenärens, erfarenheter och läsning, och perspektiven växlar i boken efter egna inneboende lagar. Vi möter i sällsamt...

 18. Omslagsbild: Malinga av

  Malinga

  Färder i många länder möten med många människor  Artur Lundkvist, den store resenären bland svenska författare, ger på lyrisk prosa stämningar och intryck från Indien, Afrika, Italien och Sydamerika. Landskap, städer och folk fångas i visionära...

 19. Omslagsbild: Agadir av

  Agadir en dikt

  Artur Lundkvists dikt om den våldsamma jordbävningen i Marocko 1960  "Hur länge varade det? tio sekunder? mer? mindre? eller ingen tid alls, tid som upphört eller förlorat sin bestämda utsträckning, kanske ett mörkt klot av komprimerad tid, laddat med...

 20. Omslagsbild: Sällskap för natten av

  Sällskap för natten

  Mångtydigt namn på utomordentligt innehållsrik bok  Berättelserna i Sällskap för natten rör sig över ett väldigt register: tidssatir, saga, fabel, prosalyrik. I alla dessa former firar Artur Lundkvists originalitet triumfer, hans mäktiga fantasi, livligheten i...

 21. Omslagsbild: Sirensång av

  Sirensång

  En lyrisk drömodyssé    "Vid mitten av mitt livs resa befann jag mig som i en mörk skog och hade förlorat den rätta vägen. En man med ansikte av glattslipad sten sträckte ut sin hand som en vägvisare och jag steg in mellan mörka draperier där ensamma par satt...

 22. Omslagsbild: Det talande trädet av

  Det talande trädet

  80 suggestiva och lätt ironiska minitexter mellan födelse och död  "Jag vill födas! jag vill andas, jag kan inte leva längre på detta tjocka blod som pumpas genom mig,jag vill se, jag vill ut ur mörkret, ut ur denna främmande kropp som omsluter mig,jag litar...

 23. Omslagsbild: Snapphanens liv och död av

  Snapphanens liv och död

  Episkt om snapphanarnas uppror mot den svenska imperialismen  Snapphanens liv och död tilldrar sig vid 1670-talets slut i skogsbygden i Skåneland, där striden mellan svenskarna och danskarna böljar. Bygdens män har bildat friskaror som håller till i den oländiga...

 24. Omslagsbild: Atlantvind av

  Atlantvind

  "För att icke ge denna volym en alltför avskräckande karaktär av programbok har den fått sin nuvarande neutrala titel i stället för en mera saklig som exempelvis Dynamisk modernism. Samtliga avsnitt är närmast att betrakta som orienterade utkast: de ger konturer...

 25. Omslagsbild: Diktare och avslöjare i Amerikas litteratur av

  Diktare och avslöjare i Amerikas litteratur

  "I denna bok har jag eftersträvat en någorlunda fullständig framställning av den amerikanska skönlitteraturen från 1890-talet till nu. Bland de över 120 författare som medtagits återfinns, skulle jag tro, nästan alla namn av allmännare intresse. Självfallet...

 26. Omslagsbild: Himmelsfärd av

  Himmelsfärd noveller

  "Så tyst, detta land! Genom tågets klapper mot skenorna hör jag tystnaden från skogar och marker där ingen människa syns till. Tåget stannar vid stilla stationer där enstaka ljud skräller i tystnaden likt buller om natten. Genom de regnvåta rutorna ser jag...

 27. Omslagsbild: Världens härlighet av

  Världens härlighet prosadikter och andra text ...

  Världens härlighet kallar Artur Lundkvist (inte utan ironi) sin bok. I visionärt uppflammande bilder gör den nedslag i historien från de äldsta våldsväldena fram till nuets teknokratiska tvångstendenser och kärnkraftshot. Äldre och senare myter tas upp för...

 28. Omslagsbild: Utsikter över utländsk prosa av

  Utsikter över utländsk prosa

  Utsikter över utländsk prosa ger en samlad översikt över den litterära utvecklingen i Förenta Staterna och Frankrike under åren efter andra världskriget. Dessutom presenteras några mycket intressanta afrikanska och latinamerikanska författare. Här ges en rad...

 29. Omslagsbild: Floderna flyter mot havet av

  Floderna flyter mot havet

  "Samtidigt höll hans drift på att vakna. En natt hade han en underlig, intensiv dröm: han tyckte han var tillsammans med en kvinna, det var någonstans i en äng eller en skog, de sjönk ner där tillsammans och allt var så mjukt och han fick komma in i henne; då...

 30. Omslagsbild: Himlens vilja av

  Himlens vilja en föreställning om Djingis Khan

  Vid början av 1200-talet trädde Djingis Khan in i världshistorien. Han enade Mongoliets stammar, och sedan stormade hans ryttarskaror ut över världen, förhärjande och förvandlande, och skapade ett jättelikt välde tvärs över Asien.Artur Lundkvist har i sin...

 31. Omslagsbild: Självporträtt av en drömmare med öppna ögon av

  Självporträtt av en drömmare med öppna ögon

  Självporträtt av en drömmare med öppna ögon från 1966 är Artur Lundkvists självbiografi och en utomordentligt intressant och innehållsrik bok.Denna självbiografi har ett annat tempo än vad som brukar vara vanligt i sådana böcker. Lundkvist vandrar inte...

 32. Omslagsbild: Vit man av

  Vit man

  "Det är natt i Paris och asfalten är som mjuk bomull under fötterna. Floden rinner svartgrön under broarna, gatflickorna har långa naglar, målade röda, tiggare sover på trottoarsofforna och midnattsvinden svänger gatlyktorna och vänder förtrampade...

 33. Omslagsbild: Kan du läsa en bok? av

  Kan du läsa en bok? litteraturvetenskap

  Ett brandtal för det skönlitterära läsandet  "Denna lilla skrift tillkom hösten 1945 då jag tjänstgjorde som vanlig inkallad menig vid Försvarsstabens bildningsdetalj i Stockholm. Jag skrev på uppdrag och honorerades med hela 50 kronor jämte en veckas...

 34. Omslagsbild: Drömmar i ovädrens tid av

  Drömmar i ovädrens tid roman

  En lavaström av drömmar, syner, lyckostillstånd och skräckvisioner    Boken Drömmar i ovädrens tid kan med ett av Lundkvists egna favorituttryck kalla boken en livskris. Universum är Lundkvists hem och domän - han känner inga gränser för sin fantasi och sitt...

 35. Omslagsbild: Fotspår i vattnet av

  Fotspår i vattnet lyrik

  Breda och episka dikter    "Jag vet inte vad som är jag,vad som är mig i mig självoch vad som är andra,i min mun känner jag dressyrens förrädiska smak,i min tanke finns alltid dressyrens metalltråd"Artur Lundkvist (1906-1991) var författare, översättare,...

 36. Omslagsbild: Antipodien av

  Antipodien enkla antydningar, tvetydiga berätte ...

  Till havs mellan dröm och verklighet  Antipodien är en berättelse om en båtresa jorden runt, till Australien och tillbaka igen.Det är ingen vanlig resebok. Den börjar och slutar med högst realistiska skildringar av människor och händelser ombord på...

 37. Omslagsbild: Amerikas nya författare av

  Amerikas nya författare litteraturvetenskap

  Introduktion till 1940-talets författarstjärnor    Artur Lundkvists Amerikas nya författare från 1940 är inte bara en inspirerande och upplysande genomgomgång av det tidiga 1900-talets stora amerikanske författarskap, utan också ett spännande...

 38. Omslagsbild: Besvärjelser till tröst av

  Besvärjelser till tröst lyrik

  "Det är något du inte finner, något du aldrig hinner,du ökar hastigheten, luften visslar förbi,tingen flyger åt alla håll, fåglar hopas i drivor,fälten skördas med en enda blick, havet ligger stelnat glasgrönt, hastighet, hastighet,sten skiljer sig från...

 39. Omslagsbild: Brottställen av

  Brottställen

  Egensinnade aforismer  Brottställen visar Artur Lundkvist upp som aforistiker. Han har också förmått göra något helt eget och annorlunda av denna genre. Hans iakttagelseförmåga, hans erfarenhet, hans universalitet ingår en säregen förening i denna bok, där...

 40. Omslagsbild: Babylon, gudarnas sköka av

  Babylon, gudarnas sköka roman

  Mellan kungamakt och gudamakt i Babylons sista storhetstid  Babylon, gudarnas sköka är en berättelse från Babylons sista storhetstid från Nebukadnesar till den galne konungen Nabonid. Det är tiden för den judiska fångenskapen i Babylon och framställningen...

 41. Omslagsbild: Darunga eller Varginnans mjölk av

  Darunga eller Varginnans mjölk roman

  Romanfantasi om en godartad revolution    "Hans framställning av hur revolutionen går segrande fram, drabbande och slösande i det fiktiva landet Darunga – som lånat lokalfärg från latinamerikanska trakter – denna skildring har en puls och en spänning som man...

 42. Omslagsbild: Slavar för Särkland av

  Slavar för Särkland en bera ttelse om o stvik ...

  Slavar för Särkland är en berättelse om några svenska vikingar som tog den mindre kända vägen nedför Volga, över Kaspiska havet och karavanledes till Bagdad i det dåvarande Kalifatet, som de kallade för Särkland. De jagade pälsskinn och de fångade slavar...

 43. Omslagsbild: Krigarens dikt av

  Krigarens dikt en sannolik framställning av Ale ...

  Krigarens dikt vill vara ”en sannolik framställning av Alexander den Stores handlingar och levnadsöden”. Den följer Alexander från uppväxtåren i det gröna Makedonien, under spänningen mellan fadern och modern, och fram genom det stora fälttåget mot...

 44. Omslagsbild: Livsälskare, svartmålare av

  Livsälskare, svartmålare en fantasi om Goya

  Livsälskare, svartmålare från 1974 är Artur Lundkvists fantasi om den spanske målaren Francisco José de Goya. Det är en konstnärsroman av yppersta klass, där Lundkvist tränger in i det konstnärliga skapandets mysterier. Det handlar om konstnären och...

 45. Omslagsbild: Färdas i drömmen och föreställningen av

  Färdas i drömmen och föreställningen

  ”Hur svårt det är att vakna till liv igen, hur lätt det är att bara färdas i drömmar och på nytt uppleva sådant som man redan upplevt förut eller sådant som man aldrig varit med om …”Artur Lundkvist återkallar sina drömmar under den långa sjukdomen,...

 46. Omslagsbild: Ikarus' flykt av

  Ikarus' flykt essayer om Rimbaud, Eliot, Joyce, ...

  Artur Lundkvists essäsamling Ikarus' flykt från 1939 anses vara en av de viktigaste litteraturkritiska skrifterna från det svenska 1900-talet. Här introduceras för första gången författare som James Joyce, William Faulkner och och T.S. Eliot för den svenska...

Förbättra sökningen med hjälp av filtren:

Författare

Språk

Klassifikationskod

År

Till toppen av sidan