1 - 50 av 94 träffar

Visa:
 1. Omslagsbild: Vid pornografins gräns av

  Vid pornografins gräns erotik i svensk prosa 1 ...

  När ordet pornografi nämns idag är det oftast sexuella skildringar i bild, film eller på internet som avses - sällan gestaltningar av sex i skrift. Runt förra sekelskiftet uppfattades sexuellt explicit litteratur däremot som ett hot mot samhället och den rådande...

 2. Omslagsbild: Mellan vinge och kropp av

  Mellan vinge och kropp en undersökning av fem b ...

  Mellan vinge och kropp är en undersökning av 5 egenartade bibliska berättelser där det förekommer en kvinna som bjuder motstånd. Vad skulle dessa kvinnogestalter kunna bidra med in i vår tid? Med närläsning som huvudsaklig metod, och med etiska, feministiska och...

 3. Omslagsbild: Hebreiska bibeln debatterad av

  Hebreiska bibeln debatterad en receptionskritis ...

  Den här studien undersöker hur Hebreiska bibeln, i Sverige ofta förstådd som -Gamla testamentet-, debatteras, tolkas och framställs i dagstidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet mellan 1987 och 2017.[Bokinfo]

 4. Omslagsbild: Demokrati på köpet? av

  Demokrati på köpet? demokratisynen i svenska ...

  I Sverige råder en vedertagen syn på folkrörelser som en viktig del i den demokratiska utvecklingen. Många gånger beskrivs ideella föreningar som demokratiskolor. Men vilken demokratisyn är det egentligen som förmedlas i föreningar?[Bokinfo]

 5. Omslagsbild: Besvärja världen av

  Besvärja världen en ekopoetisk studie i Inger ...

  I Besvärja världen går Sofia Roberg in i det landskap som är diktsamlingen alfabet, och frågar sig vad Inger Christensens poetiska undersökning av relationen mellan människan, naturen och fantasin kan lära oss om vår egen tid och kris. Det är en fråga som...

 6. Omslagsbild: Drömmen om en gränslös fred av

  Drömmen om en gränslös fred Världsmedborgarr ...

  Världsmedborgarrörelsen drömde om en fredens värld där nationalstaterna hade upplösts. I dag är det få som minns den, trots att den grundades för att locka svenska medborgare.  Hur skulle drömmen målet uppnås? Och var blev den av, när den inte besannades?

 7. Omslagsbild: Staten som trädgårdsmästare av

  Staten som trädgårdsmästare järnvägens plant ...

  Järnvägen är en av de innovationer som påverkat modern samhällsutveckling allra mest. När de första stambanorna började att byggas i mitten av 1800-talet anlades planteringar som en integrerad komponent i järnvägssystemet. De utgjordes av prydnadsplanteringar,...

 8. Omslagsbild: Menstrual dirt av

  Menstrual dirt an exploration of contemporary m ...

  Why is menstruation so often considered a dirty phenomenon, in both material and symbolic terms? Josefin Persdotter s study Menstrual Dirt explores how notions and materializations of pollution are enacted in different menstrual practices. It unpacks taken for granted...

 9. Omslagsbild:

  "Må de herrskande klasserna darra" radikal ret ...

  Med rapporteringen från februarirevolutionens Frankrike 1848 spreds berättelser om en politiskt uppvaknande arbetarklass till den svenska debatten. John Björkman gör en kritisk nytolkning av det turbulenta historiska skede vid 1800-talets mitt då kapitalismens...

 10. Omslagsbild: Det legitima ägandet av

  Det legitima ägandet politiska konstruktioner ...

  Under 1900-talets sista decennier påbörjades en omfattande förändring av välfärdspolitiken och, som en del av den, bostadspolitiken. Det skulle innebära att en betydande del av den kommunala allmännyttans hyreslägenheter privatiserades. I vissa fall har detta...

 11. Omslagsbild: Skeppssamhället av

  Skeppssamhället rang, roller och status på örl ...

  Hopträngda på ett stort örlogsskepp under 1600-talet kunde det finnas flera hundra människor i många olika befattningar med en mängd olika sociala grupperingar, yrken, förmågor och åldrar representerade. Från samhällets absoluta elit, till människor från...

 12. Omslagsbild: Det heliga äktenskapet av

  Det heliga äktenskapet

  Vad är ett äktenskap? Svaret kan te sig så självklart att frågan sällan blir ställd. Men den frågan är idag en av de mest omdebatterade frågorna inom olika kristna kyrkor. Vilken betydelse tillskrivs sexualitet och kärlek för ett äktenskap? Hur uppfattas...

 13. Omslagsbild: Social mättnad, relationell hunger av

  Social mättnad, relationell hunger strategisk ...

  Den här boken handlar om hur vanliga konsumenter utmanar den etablerade matindustrin. I digitala grupper kan individer diskutera sådant som engagerar dem. Det kan handla om tillverkning av margarin, dolt socker eller antibiotika i kött. Jakten på sanningen om maten...

Förbättra sökningen med hjälp av filtren:

Medietyp

År

Till toppen av sidan