1 - 50 av 556 träffar

Visa:
 1. Omslagsbild: Den galna psykiatrin av

  Den galna psykiatrin om bristen på andlighet, s ...

  För alla de människor som söker sig till psykiatrin borde det vara en rättighet att få samtala om sitt inre när själen lider. Det är alltför lätt att få ett recept, men svårare att få samtalsstöd eller psykoterapi. Patienter möts av en medicinfixerad och...

 2. Omslagsbild: Kris och utveckling av

  Kris och utveckling

  Människans liv kantas av psykiska kriser. En del utlösta av plötsliga och oväntade, svåra händelser; andra hör det normala livet till. Krisen är ofta en förutsättning för utveckling och mognad, men den kan också leda till livslång psykisk invaliditet om inte...

 3. Omslagsbild: Kärlekens koreografi av

  Kärlekens koreografi du och jag och vi hos psy ...

  Författarna, båda leg. psykolog och leg. psykoterapeut, skriver om relationer - om par som kanske en gång var ett sammansvetsat vi och som vill vara det igen och om andra som kanske istället hämtar hjälp att gå vidare som jag och du. De ger verktyg för att par...

 4. Omslagsbild: Sluta grubbla, börja leva av

  Sluta grubbla, börja leva ACT-metoden lär dig: ...

  ACT (Acceptance commitment therapy) är en metod som betonar vikten av acceptans och engagemang för att kunna gå vidare om du är stressad, deprimerad eller har fastnat i ett negativt levnadssätt. Självhjälpsbok, men vänder sig också till studenter och behandlare...

 5. Omslagsbild: Ingen panik av

  Ingen panik fri från panik- och ångestattacker ...

  Forskning visar att självhjälpsbehandling med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) har mycket god effekt vid paniksyndrom. Mellan 90 och 95 procent är diagnosfria efter tio veckors behandling. Boken är avsedd för lekmannen. Metoden bygger på ett flertal studier...

 6. Omslagsbild: KBT av

  KBT kognitiv beteendeterapi : komma på bättre t ...

  En handbok i KBT, kognitiv beteendeterapi, som är en dokumenterat effektiv behandling av ångest och depression. Boken som innehåller 131 övningar kan läsas av alla som på ett lättfattligt sätt vill orientera sig om KBT och kan även användas som självhjälpsbok...

 7. Omslagsbild: Schematerapi i teori och praktik av

  Schematerapi i teori och praktik

  Schematerapi är en innovativ och integrativ terapiform som bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT. Schematerapin har förnyat och fördjupat psykoterapeutisk behandling genom att identifiera och behandla maladaptiva scheman, i syfte att uppnå en bestående ökad...

 8. Omslagsbild: Konceptualisering i kognitiv beteendeterapi av

  Konceptualisering i kognitiv beteendeterapi att ...

  Inom kognitiv beteendeterapi, liksom inom andra terapitraditioner, behöver psykoterapeuten förstå den person som söker hjälp. Konceptualisering är det kanske viktigaste redskapet för att forma en sådan förståelse. Med hjälp av konceptualiseringen går det att...

 9. Omslagsbild: XBT av

  XBT existentiell beteendeterapi : livet, döden ...

  XBT, existentiell beteendeterapi, betraktar de existentiella frågorna genom KBT-glasögon. Författarna reflekterar kring frihet, ansvar och val och hur dessa begrepp kan begränsa oss eller hjälpa oss genom livet. Hur talar vi om döden, mening, ensamhet, sorg och...

 10. Omslagsbild: Tankens kraft av

  Tankens kraft en vetenskaplig förklaring till p ...

  Vetenskapsjournalisten Jo Marchant utforskar psykets påverkan på vårt fysiska hälsotillstånd för att ta reda på vad som får så många människor att faktiskt må bättre. Hon diskuterar de senaste rönen, träffar forskare och patienter och tittar närmare på...

 11. Omslagsbild: KBT vid övervikt och fetma av

  KBT vid övervikt och fetma forskning, evidens ...

  Boken beskriver ett KBT-program (CBT-TEB) vars fokus är förändring av orsakerna till överätande. Programmet har i flera vetenskapliga studier på Karolinska Institutet visat sig leda inte bara till bestående viktnedgång efter avslutat program, utan också till...

 12. Omslagsbild: Kris och utveckling av

  Kris och utveckling en psykodynamisk och social ...

  Författaren, professor i psykiatri, menar att livet är en serie kriser, naturliga eller händelseutlösta. Dessa är en förutsättning för utveckling men kan, om inte sakkunnig hjälp erhålls, leda till psykisk skada. I boken beskrivs krissituationer av olika typ.

 13. Omslagsbild: Samtalsterapi av

  Samtalsterapi språket som kur och krämpa

  I Samtalsterapi utgår författarna från det mänskliga språket som fenomen, och undersöker hur behandling i form av pratande kan påverka människors liv. Utifrån inlärningspsykologi identifierar de tre principer som antas vara centrala för förändringsarbetet i...

 14. Omslagsbild: Motiverande medmänskliga samtal av

  Motiverande medmänskliga samtal att möta och m ...

  I ett medmänskligt samtal är syftet att stödja och visa att det finns en annan person som bryr sig och vill lyssna, och ibland ge förslag eller råd. Boken ges ut i samarbete med föreningen Mind som förebygger psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt...

 15. Omslagsbild: Trauma av

  Trauma om psykoterapi vid posttraumatisk och di ...

  Den här boken, som nu ges ut i en andra upplaga, vänder sig till alla professionella inom svensk psykiatri samt de som utbildar sig inom detta fält. Även blivande socionomer, sjukgymnaster, präster och diakoner bör ha glädje av boken. Om du själv eller en vän...

 16. Omslagsbild: Biblioterapi av

  Biblioterapi hälsofrämjande läsning i teori och ...

  Kan vi må bättre genom att läsa litteratur? Vilken litteratur i så fall? Och hur går det egentligen till att läsa i hälsofrämjande eller personlighetsutvecklande syfte? Frågorna utgör utgångspunkter i det första större verket om biblioterapi på svenska.

Förbättra sökningen med hjälp av filtren:

Språk

År

Till toppen av sidan