1 - 50 av 94 träffar

Visa:
 1. Omslagsbild: Landskap nu! av

  Landskap nu!

  Landskap Nu! samlar de intressantaste projekten inom den nutida svenska landskapsarkitekturen. Från storskaliga våtmarker till välkomnande badplatser, via småstadstorg och blommande bostadsgårdar. Klimatförändringarna är en realitet, och samtidigt ska staden...

 2. Omslagsbild: Att bygga staden av

  Att bygga staden planera och utforma flerbostad ...

  Allt som byggs i staden, byggs i relation till befintliga byggnader med dess kringliggande miljöer, lagar och regelverk. För en novis kan allt detta framstå som en nästan oöverstigligt komplex process. Den här boken visar hur både små som stora projekt kan ta sin...

 3. Omslagsbild: Vardagens rörelser av

  Vardagens rörelser en arkitektur för stadens m ...

  &Rundquist arkitekter har specialiserat sig på mellanrummets och rörelsens platser trottoarerna, cykelbanorna, hållplatserna, perrongerna, gångtunnlarna, trapporna, stationerna, broarna, gatorna och trafikplatserna. Boken handlar om dessa gränsplatser, nödvändiga...

 4. Omslagsbild: Gubbängsutredningen fortsätter av

  Gubbängsutredningen fortsätter

  Gubbängsutredningen fortsätter är en handbok för alla som vill bygga framtidens stad med sina grannar. Här finns recept för stadsvandringar, debatter och matlagning. Här finns också en samling texter om stadsplanering, arkitektur, konst och grannskapsdemokrati...

 5. Omslagsbild: Urban squares av

  Urban squares spatio-temporal studies of design ...

  Urban Squares suggests a specific and fresh take on agorology – the study of urban squares. The approach is one of recording everyday life and focusing on different ways to describe and investigate the public life and space of urban squares. The book comprises four...

 6. Omslagsbild: Kiruna Forever av

  Kiruna Forever

  I Kiruna pågår just nu en av de största stadsomvandlingarna i modern tid. Staden flyttas tre kilometer på grund av expansionen av gruvan som den är uppbyggd kring. En tredjedel av befolkningen måste lämna sina hem; byggnader rivs eller flyttas och en ny stad tar...

 7. Omslagsbild: Bostadsgården av

  Bostadsgården territoriell arkitektur

  Vad gör en bra bostadsgård? I den här boken betonas att bostadsgårdar har en underskattad potential att skapa värden för de boende och ta tillvara deras engagemang. En bra gård erbjuder plats för lek och rörelse, för samvaro, odling och grönska. Det är inte...

 8. Omslagsbild: Stockholms stränder av

  Stockholms stränder från industri till bostäder

  Under 1700- och 1800-talen förlades förorenande verksamheter och industrier till strandområden i Stockholms utkanter. Under 1900-talet har bostäderna gradvis tagit över dessa områden. Boken lyfter fram denna förändring och ställer frågor om vilken utveckling vi...

 9. Omslagsbild: Bygga stad eller bara stadsmässigt? av

  Bygga stad eller bara stadsmässigt? kort sagt ...

  2010-talet var ett årtionde då stadsplaneringen i Sverige förändrades i grunden. Enkla recept som att bygga tätt och högt vann gehör. Den erfarenhetsbaserade kunskapen städades bort under paroller som effektivisering, avreglering och marknadsanpassning

Förbättra sökningen med hjälp av filtren:

År

Till toppen av sidan