1 - 50 av 2 131 träffar

Visa:
 1. Omslagsbild: Svenska impulser av

  Svenska impulser SVA 2 /

  Svenska impulser – svenska som andraspråk utgår ifrån ämnesplanen i svenska som andraspråk. Liksom Svenska impulser innehåller sva-versionerna fylliga kapitel om muntlig och skriftlig framställning, litteratur och språk, men böckernas tydligare fokus på...

 2. Omslagsbild: Grammatik av

  Grammatik steg för steg : för sfi B, C, D och sva G

  Grammatik – steg för steg är ett heltäckande grammatikläromedel som hjälper eleverna att i olika övningar först lära sig vad som är de riktiga grammatiska formerna – för att sedan ta steget till att använda de rätta formerna i sin egen textproduktion...

 3. Omslagsbild: Språkporten Bas av

  Språkporten Bas

  Språkporten Bas finns nu i en efterlängtad andra upplaga! Grundstrukturen är densamma som tidigare, men mycket är nytt eller uppdaterat. Texterna har fått en tydligare genrekoppling och fler skrivuppgifter har tillkommit...

 4. Omslagsbild: Gilla svenska av

  Gilla svenska SFI kurs D

  Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sfi kurs D och bygger på genrepedagogik med konkreta mål och synliga strategier.

 5. Omslagsbild: Muntlig interaktion i akademiska sammanhang av

  Muntlig interaktion i akademiska sammanhang

  Att börja studera på universitet och högskola innebär att man ställs inför en rad språkliga utmaningar - inte minst gäller detta för den som har svenska som andraspråk...

 6. Omslagsbild: Vardaglig svenska av

  Vardaglig svenska 2 Fraser och uttryck

  Vardaglig svenska 2 : fraser och uttryck är en bok för alla som behöver systematisk träning av vanliga svenska fraser och uttryck. Urvalet av fraser och uttryck har gjorts med utgångspunkt i de 200 ordfamiljer som presenteras i boken Vardaglig svenska 1. Den...

 7. Omslagsbild: Mer svenska av

  Mer svenska svenska som andraspråk : svenska so ...

  Mer svenska är en bok för nybörjar- och mellannivå med texter, grammatik, övningar och ordlistor. Den passar för nivå A1, A2 och B1. Den andra omarbetade upplagan är utökad med bland annat ett stort antal nya dialoger, mer fakta och fler övningar. Boken består...

 8. Omslagsbild: Hör och härma av

  Hör och härma uttalsträning i svenska som and ... Gröna boken - lite svårare

  OBS! Nu utan CD - lyssna direkt i mobilen! Boken vänder sig dels till studerande (vuxna och ungdomar) som vill jobba med uttalet på egen hand, dels till lärare som hjälp vid uttalsträningen. Passar studerande med någon studievana och basalt ordförråd (c-nivå och...

 9. Omslagsbild: Svenska dag för dag av

  Svenska dag för dag allt-i-ett-bok : sfi kurs ...

  Svenska dag för dag A är en allt-i-ett-bok för sfi kurs A och annan undervisning i svenska. Läromedlet vänder sig främst till elever som är i början av sin litteracitetsutveckling. Boken kan med fördel användas som ett komplement till alfabetiserings- och...

 10. Omslagsbild: Ännu mer svenska av

  Ännu mer svenska Svenska som andraspråk, sven ...

  Ännu mer svenska är en bok för studerande på mellannivå och mer avancerad nivå. Alla moment i grammatiken presenteras i komprimerad form tillsammans med många övningar. Ännu mer svenska är en fortsättning på den andra upplagan av Mer svenska. Boken är också...

 11. Omslagsbild: Språket av

  Språket grunden till din framtid ; sv/sva G

  Ord är makt, makt att påverka, makt att göra sin stämma hörd, makt att få sina ord lästa. Ju korrektare svenska man använder sig av i tal och skrift, desto större chans att mottagaren lyssnar. Så genom att öva sig i att skriva i olika genrer, kommer språket...

 12. Omslagsbild: Bedömning av svenska som andraspråk av

  Bedömning av svenska som andraspråk en analys ...

  Många elever med annat modersmål än svenska har svårt att nå upp till målen i skolans olika ämnen. Ofta beror det på att deras svenska inte har utvecklats i samma takt som komplexiteten i skolans ämnesundervisning...

 13. Omslagsbild: Lilla bildordboken av

  Lilla bildordboken

  Boken går igenom hela alfabetet och beskriver enkla ord på alla bokstäver från A till Ö. Boken innehåller bilder och bokstavsklurigheter.

 14. Omslagsbild: Andraspråkets grammatik av

  Andraspråkets grammatik övningsbok

  Upplägget i den här övningsboken följer den i huvudboken Andraspråkets grammatik med indelning i lexikon, ordklasser, fraser, satser och textens grammatik.

 15. Omslagsbild: Svenska språket på arabiska av

  Svenska språket på arabiska al-Lughah al-suwa ...

  Boken ger nyanlända en praktisk översikt över svensk grammatik på svenska och arabiska. Den är indelad i 15 kapitel som i en förenklad form behandlar ortografi, formlära, satslära, ordbildning samt användbara dialoger på svenska med arabisk översättning....

 16. Omslagsbild: Svenska av

  Svenska 2 /

  Svenska 2- Helt enkelt är en del av en läromedelsserie i svenska för gymnasiet. Bokens kapitel med genomgångar, exempeltexter, många övningsuppgifter och slutuppgifter utgår från kursens centrala innehåll. Ett stort fokus ligger på elevernas lärande. Du som...

 17. Omslagsbild: Andraspråkets grammatik av

  Andraspråkets grammatik

  Denna grundbok med tillhörande övningsbok belyser andraspråkets grammatik hos personer som lär sig svenska som ett andraspråk. Syftet är att ge t.ex. blivande lärare i svenska som andraspråk kunskap om vad som utgör svårigheter i svenskan och hur typiska...

 18. Omslagsbild: Hjälp ditt barn med svenska genom hela grundskolan och gymnasiet av

  Hjälp ditt barn med svenska genom hela grundsk ...

  Kunskapsmålen förklaras tydligt så att man kan hjälpa sitt barn att förbättra resultaten. Uppdaterad enligt den reviderade läroplanen som gäller från höstterminen 2021.

Förbättra sökningen med hjälp av filtren:

Språk

Klassifikationskod

År

Till toppen av sidan