1 - 50 av 6 434 träffar

Visa:
 1. Omslagsbild: Specialpedagogik av

  Specialpedagogik 1 /

  Specialpedagogik 1 är skriven för kursen med samma namn. Läromedlet beskriver funktionsnedsättningar och vilket stöd och bemötande som kan skapa en fungerande vardag och god livskvalitet. Detta är andra upplagan av det uppskattade läromedlet och det innehåller...

 2. Omslagsbild: Vad alla föräldrar borde göra av

  Vad alla föräldrar borde göra och varför det ...

  Du kanske känner dig hyfsat uppdaterad kring föräldraskap och vad som borde göras. Men oavsett hur mycket kunskap du har och alla välmenande tankar, så leder inte insikt automatiskt till handling. Boken är en fristående uppföljare till Vad alla föräldrar borde...

 3. Omslagsbild: Brottsplats: skolan av

  Brottsplats: skolan vittnesmål från en pågående ...

  Hur kunde det gå så fel? I Brottsplats: Skolan möter Vesna Prekopic lärare, skolledare, forskare och politiker. Hennes undersökning tecknar en bild av hur världens viktigaste arbetsplats blev en av de farligaste men leder också fram till en tanke om vad vi kan...

 4. Omslagsbild: En pekbok om förskolan av

  En pekbok om förskolan

  I En pekbok om förskolan får vi ta del av Kanin och Igelkotts upplevelser av vad man gör i förskolan och hur det är där. En slitstark bok för de allra yngsta barnen att titta i, prata om och fundera kring.

 5. Omslagsbild: Fem gånger mer kärlek av

  Fem gånger mer kärlek forskning och praktiska ...

  Fem gånger mer kärlek, eller med andra ord: att ge sina barn fem gånger så mycket positiv uppmärksamhet som tjat, tillsägelser och gränssättning är ett förhållningssätt som ger stor utdelning! Den här boken visar hur man som förälder gör detta. Det är en...

 6. Omslagsbild: Elever med adhd och autism av

  Elever med adhd och autism psykologiska och ped ...

  Boken presenterar konkreta strategier som kan användas i klassrummet för att främja lärande och delaktighet hos elever med adhd och autism. I den första delen, Psykologiska perspektiv, beskrivs diagnoskriterier, utredningsprocessen, hur adhd och autism uttrycks i...

 7. Omslagsbild: De gränslösa av

  De gränslösa en bok om politikers skolaffärer

  De senaste åren har kritiken mot marknadsskolan blivit allt hårdare. Det finns egentligen bara en grupp som fortfarande försvarar de expanderande skolkoncernerna: koncernernas ägare och deras intresseorganisationer.I De gränslösa beskrivs de nätverk som finns...

 8. Omslagsbild: Flerspråkiga barns villkor i förskolan av

  Flerspråkiga barns villkor i förskolan lärand ...

  Denna andra upplaga av Flerspråkiga barns villkor i förskolan belyser hur förskolan som en utbildningsinstitution kan stärka en språkutveckling som är funktionell för barn som växer upp i ett globalt samhälle. I boken teoretiseras undervisning för...

 9. Omslagsbild: Lärare & elev av

  Lärare & elev rättsliga aspekter och etiska di ...

  Grundläggande juridik för lärarutbildningen. Fokuserar på mötet lärare och elev. Vilka rättsliga aspekter, ibland förknippade med etiska dilemman, som detta kan aktualisera. Vill lära att se juridiken i vardagliga situationer och försöka avgöra vad som är...

 10. Omslagsbild: Undervisa med skönlitteratur av

  Undervisa med skönlitteratur 99 aktiviteter

  Undervisa med skönlitteratur samlar aktiviteter som kan användas i samband med elevers läsande, tänkande, samtalande och skrivande om skönlitteratur. Bokens 99 aktiviteter riktar elevernas fokus mot orden och meningarna för att de ska tillägna sig ord, kunskap och...

 11. Omslagsbild: Boken du önskar att dina föräldrar hade läst av

  Boken du önskar att dina föräldrar hade läst (och som dina barn kommer att tacka dig för att du läst ...

  I den här engagerande, smarta och roliga boken berättar psykologen Philippa Perry vad det verkligen är som spelar roll och vad man ska undvika - föräldraskapets A och O.[Bokinfo]

 12. Omslagsbild: Språkleka med toddlare av

  Språkleka med toddlare

  Den här boken vänder sig till dig som arbetar i förskola och pedagogisk omsorg och stöttar dig i arbetet med att ge alla barn chansen att utveckla ett språk som förbereder dem för skolan och framtiden. Här får du många konkreta och roliga övningar att använda...

 13. Omslagsbild: Börja skolan av

  Börja skolan

  Hur går det egentligen till att börja skolan? Hur ser klassrummet ut? Måste man sitta stilla och räcka upp handen? Vad händer på rasten? Vad betyder fritids och vad är läxor? Och hur får man vänner om man inte känner någon? Det är några av de frågor du...

 14. Omslagsbild: Förskolan som lärandemiljö av

  Förskolan som lärandemiljö för barn i behov ...

  Den här boken handlar om förskolan som lärmiljö för alla barn och i synnerhet för barn i behov av särskilt stöd. Syftet är att belysa vikten av att upptäcka barn som behöver stöd tidigt, och hur olika insatser kan planeras och organiseras för att gynna...

 15. Omslagsbild: Anknytning i förskolan av

  Anknytning i förskolan vikten av trygghet för ...

  Anknytning i förskolan visar att trygga relationer med pedagoger i förskolan är en förutsättning för utveckling och lärande, särskilt för de yngre barnen. Tryggheten gör att de kan slappna av och ägna sig åt lek och utforskande. Men hur skapas trygga...

 16. Omslagsbild: Framtidens digitala lärande av

  Framtidens digitala lärande

  I boken Framtidens digitala lärande undersöker den tongivande hjärnforskaren Torkel Klingberg, med visionär blick och empirisk skärpa, den artificiella intelligensens påverkan på vårt lärande och digitaliseringens riktning och möjligheter.[Bokinfo]

 17. Omslagsbild: Akademiskt läsande och skrivande av

  Akademiskt läsande och skrivande

  Studier på universitet och högskola innebär en utmaning för de allra flesta studenter, inte minst vad gäller de höga kraven på läs- och skrivförmåga. Texterna uppfattas ofta som svårtillgängliga och de skriftliga uppgifterna som komplicerade...

 18. Omslagsbild: Riskfylld lek och undervisning av

  Riskfylld lek och undervisning

  Lek kan innebära risk att misslyckas, att det gör ont, att missförstå och att känna skam. Samtidigt är alla dessa risker möjligheter till lärande. I denna bok utforskar Suzanne Axelsson lek, risk och undervisning utifrån olika perspektiv. Hon presenterar vad...

 19. Omslagsbild: Förskolans systematiska kvalitetsarbete av

  Förskolans systematiska kvalitetsarbete utmani ...

  Möt 17 författare med 17 olika perspektiv, som ger dig en mängd olika bilder av förskolors systematiska kvalitetsarbete. Tillsammans bjuder författarna på såväl strategier som exempel på dokumentation, reflektion och analys samt hur vi kan utveckla...

 20. Omslagsbild: Bilderbokens mångfald och möjligheter F-3 av

  Bilderbokens mångfald och möjligheter F-3

  Bilderbokens mångfald och möjligheter F-3 är en lustfylld handbok som visar hur bilderboken har sin plats som en självklar ingång till pedagogiska aktiviteter med utgångspunkt i läroplanen, inte minst genom att berika arbetet med språk, identitet och allas lika...

 21. Omslagsbild: Digitalisering, literacy och multimodalitet av

  Digitalisering, literacy och multimodalitet

  Elevernas digitala kompetens i skolans olika ämnen betonas starkt i läroplanerna. Digitaliseringens betydelse för lärande är en nyckelfråga för lärare, skolledare och samhället i stort...[Bokinfo]

 22. Omslagsbild: Om dyslexi av

  Om dyslexi läs-, skriv- och språksvårigheter

  Om dyslexi är en bred och informativ resurs som ger svar på många vanliga frågor om läs-, skriv- och språksvårigheter. Här förklaras vad dyslexi är och hur det diagnostiseras, dess relation till språkstörning samt vad läsning och språklig medvetenhet...

 23. Omslagsbild: Att vända en skola av

  Att vända en skola en rektors erfarenheter

  I den här boken delar rektor Linnea Lindquist frikostigt med sig av sina erfarenheter, såväl framgångsfaktorer som svårigheter. Hon beskriver hur hon har gått till väga för att gå från låga till höga resultat i verksamheten och för att få personal att...

 24. Omslagsbild: Det hållbara arbetslaget av

  Det hållbara arbetslaget samspel och självleda ...

  Camilla Vahlberg ger konkreta redskap för att utveckla ett positivt samarbetsklimat och belyser bland annat självledarskap, kommunikation, stress och konfliktlösning. Boken hjälper dig och ditt arbetslag att navigera i en inre och en yttre värld och att skapa en...

 25. Omslagsbild: Det finns inga omöjliga skolor av

  Det finns inga omöjliga skolor att vända en sk ...

  Det finns inga omöjliga skolor är berättelsen om hur de lyckades. Med avstamp i sina erfarenheter som rektorer på en rikskänd problemskola förklarar de hur alla skolor kan bli välfungerande skolor. Boken vänder sig till rektorer, lärare, föräldrar, politiker...

 26. Omslagsbild: Dyskalkyli av

  Dyskalkyli definition, diagnos och intervention

  Syftet med denna bok är att ge en bild av vad begreppet dyskalkyli egentligen omfattar.Ingemar sätter konsensusdokumentet ”The diagnosis and treatment of dyscalculia” (Haberstroh & Schulte-Körne 2019) i fokus för sin framställning...[Bokinfo]

 27. Omslagsbild: Högskoleprovsboken av

  Högskoleprovsboken maximera ditt resultat på h ...

  I över tio år har Andreas Rahim, en av landets främsta experter på hur man löser uppgifter på högskoleprovet, skrivit böcker om hur man presterar på provet. I denna, den senaste heltäckande boken om högskoleprovet, lär han dig hur du ska tänka på provets...

 28. Omslagsbild: Att bli lärare av

  Att bli lärare

  Att bli lärare är en grundläggande och heltäckande bok som blivande lärare kan använda genom hela utbildningen. Den ger en aktuell bild av läraryrkets möjligheter och utmaningar men blickar också framåt. Boken består av fem olika delar som var och en är...

 29. Omslagsbild: Fem gånger mer kärlek av

  Fem gånger mer kärlek forskning och praktiska ...

  Boken vill visa hur man som förälder kan tillämpa metoden att ge sina barn fem gånger så mycket positiv uppmärksamhet som tjat, tillsägelser och gränssättning. Kapitlen utgår från vanliga problem som de flesta föräldrar upplevt. Steg för steg-övningar ska...

 30. Omslagsbild: Normkritiska perspektiv i pedagogisk verksamhet av

  Normkritiska perspektiv i pedagogisk verksamhet förskola, fritidshem och skolans tidigare å ...

  De normer som förmedlas i förskola, fritidshem och skola har stor betydelse för barns uppväxtmiljö samt för deras identitets- och kunskapsutveckling. Utgångspunkten i denna bok är att de som arbetar i pedagogisk verksamhet behöver kunskap och färdigheter för...

 31. Omslagsbild: Söka jobb av

  Söka jobb

  Var hittar jag jobb att söka? Hur skriver jag en ansökan? Och ett CV? Hur brukar en intervju gå till? Söka jobb ger svar på alla frågor som dyker upp i jakten på ett jobb. Boken innehåller också ett avsnitt om saker att tänka på som anställd, till exempel om...

 32. Omslagsbild: Pedagogisk miljö i tanke och handling av

  Pedagogisk miljö i tanke och handling

  Den pedagogiska miljön i förskolan ska vara innehållsrik och inbjudande. Det ska finnas plats för lek och kreativitet. Samtidigt ska den stärka barnens nyfikenhet att utforska och erövra nya kunskaper.   Boken innehåller såväl konkreta som teoretiska och...

 33. Omslagsbild: Så får du bättre resultat på högskoleprovet av

  Så får du bättre resultat på högskoleprovet

  Så fixar du högskoleprovet en gång för alla! Praktiska råd och tips så att man kan förbereda sig maximalt både psykiskt och kunskapsmässigt. Högskoleprovet innebär en andra chans att komma in på sin drömutbildning. Det kan helt enkelt vara livsavgörande....

 34. Omslagsbild: Om dyslexi av

  Om dyslexi

  Det här är boken om dyslexi. Här finns svaren på många av de frågor som lärare, specialpedagoger, speciallärare, rektorer, skolledare, föräldrar, mor- och farföräldrar och andra ofta ställer sig. Boken riktar sig till den som behöver en kort grundkurs om...

 35. Omslagsbild: Dokumentation vid stödinsatser i undervisningen av

  Dokumentation vid stödinsatser i undervisningen

  Många lärare känner frustration över den ökande mängden arbete som krävs för att dokumentera elever. Den här handboken ger förslag på dokumentationsrutiner, mallar och textformuleringar som hjälper dig att skapa en enkel och smidig dokumentation. Samtidigt...

 36. Omslagsbild: Högskoleprovsboken av

  Högskoleprovsboken 7000 svåra ord till ORD, LÄ ...

  I över tio år har Andreas Rahim, en av landets främsta experter på hur man löser uppgifter på högskoleprovet, skrivit böcker om hur man presterar på provet. I denna tredje upplagan av Sveriges populäraste ordlista till högskoleprovet är målet precis detsamma...

 37. Omslagsbild: Elever med neuropsykiatriska svårigheter av

  Elever med neuropsykiatriska svårigheter vad g ...

  Att hitta rätt hjälp för elever med neuropsykiatriska svårigheter är en viktig uppgift för skolan, men hur ska man veta vad som är rätt?Medicinska diagnoser ger inte svar på frågan men att förstå vilka grund­läggande svårigheter som ligger bakom...

 38. Omslagsbild: Den lekande undervisande förskolläraren av

  Den lekande undervisande förskolläraren lekre ...

  Hur kan lek och undervisning integreras och bilda en helhet i det dagliga arbetet i förskolan? I Den lekande undervisande förskolläraren ges många och rika exempel på hur en ny teori som benämns som Lekresponsiv undervisning (LRU) omsätts och formar det vardagliga...

 39. Omslagsbild: Skolan efter marknaden av

  Skolan efter marknaden om skolans och lärarroll ...

  I Skolan efter marknaden ger forskare, opinionsbildare och lärare sina bilder av vad marknadsmekanismerna gör med skolväsendet – och hur den svenska skolan kan se ut efter att marknaden har släppt sitt grepp. Den svenska skolan har gått från att vara den mest...

 40. Omslagsbild: Undervisningens ABC av

  Undervisningens ABC god undervisning i relation ...

  Undervisningens ABC belyser god undervisning ur relationell synvinkel. Empirisk forskning och teoretiska perspektiv som betonar relationers betydelse för elevers utveckling och lärande förs fram. Undervisning är navet som allting kretsar kring i skola, förskola och...

 41. Omslagsbild: Lärarens bok Fk-6 av

  Lärarens bok Fk-6 specialpedagogik i skola & k ...

  Lärarens bok Fk-6 Specialpedagogik i skola och klassrum ger dig som pedagog i förskoleklass till åk 6 baskunskaper om funktionsförmågor och visar hur kartläggningsmaterialet Kollen kan användas så att rätt anpassningar kan sättas in.[Bokinfo]

Förbättra sökningen med hjälp av filtren:

Språk

Klassifikationskod

År

Till toppen av sidan