1 - 50 av 16 053 träffar

Visa:
 1. Omslagsbild: Ajve vuelkedh av

  Ajve vuelkedh

  Jåhha luhkieuktsien jaepien båeries jïh sov fuelhkine orre Bijjie Sopperosne. Dïhte jåarhkeskuvlem orrijamme dan åvteste eejhtegh satnem båatsosne daarpesjieh. Men Jåhha maam akt jeatjah sæjhta. Mejtie barkoem ohtsedh, lohkedh, guhkede gåeteste juhtedh. Men jis...

 2. Omslagsbild: Sinä olet suruni av

  Sinä olet suruni kertomus sotalapsesta ja sota ...

  Pappa Timo kom 1942 som krigsbarn till Sverige. Han var då bara fyra år. Trots några försök att återvända till Finland senare i livet kom han att stanna i Sverige. Boken är en berättelse om hur Anna långsamt nystar upp sin pappas familjehistoria och hur det är...

 3. Omslagsbild: Siiri löytää simpukan av

  Siiri löytää simpukan

  Mellan-Otto och store Otto har nya snorklar och simfenor. De vadar modigt i vattnet för att dyka. "Jag kan inte dyka", säger Siiri till lille Otto. "Jag kan", skryter lille Otto och springer i vattnet med sin simring. Siiri tycker att lille Ottos dykning ser konstig...

 4. Omslagsbild: Frost II av

  Frost II Jïengene II

  Slik begynner Frost II- filmen oversatt til sør-samisk. Akte gïele Elsese gohtje! Annine, Kristoffine, Svenine jïh Olafine ektine noerhtese vualka, mearhkan tjïrrh jïh dan rovneligs ovnohkens sïjse. Dïhte orre voelph råaka gosse vaastoem dan båeries...

Förbättra sökningen med hjälp av filtren:

Språk

Klassifikationskod

År

Till toppen av sidan