Vetenskap för vetgiriga: Demokrati, gräsrotsrörelser och makt

Vad är egentligen politik? Vem har makt att påverka? Allt färre väljer idag att aktivera sig i partier och organisationer, men parallellt har nya former av vardagligt engagemang vuxit sig starkt. Vad betyder gräsrotsrörelser som #vistårinteut och #metoo inför valet i höst? En öppen föreläsning med statsvetaren Marta Reuter, sociologen Adrienne Sörbom och barn- och ungdomsvetaren Daniel Hedlund. Moderator: Gabriella Ahlström

Marta Reuter, statsvetenskap, forskar om civilsamhället och civilsamhällets roll som politiska aktörer.
"Politik förknippas ofta med staten. Men det är främst inom civilsamhället som  tankar och idéer om det gemensamma goda tar form, sprids och diskuteras. Vilken roll spelar folkrörelser och föreningar, politiska partier, religiösa samfund och slutna sällskap i den ständiga idékampen om hur morgondagens samhälle ska utvecklas? Hur (om)formar dessa aktörer våra föreställningar om demokrati, medborgarskap och individens rättigheter?"
Läs mer om Marta Reuters forskning

Adrienne Sörbom, sociologi, SCORE
Adrienne Sörbom forskar om politiskt engagemang, hur det har ändrats över tid och om Sverige som politiskt landskap. Hon har skrivit boken "När vardagen blir politik", en bok om hur människors syn på politiken och dess möjligheter har förändrats. Boken bygger på samtal med tre generationer män och kvinnor om deras syn på samhälle, politik och demokrati. Allt färre väljer idag att aktivera sig i partier och organisationer. Men parallellt har nya former av vardagligt engagemang vuxit fram, och allt fler har åsikter om hur samhället borde se ut. Vad händer med makten när vardagen blir politik?
Läs mer om Adrienne Sörboms forskning

Daniel Hedlund, barn- och ungdomsvetenskap
Daniel Hedlunds forskningsområden är godmanskapsinstitutet för ensamkommande barn, migrationspolicy och migrationsrätt. Han disputerade 2016 på frågan om hur våra riksdagsledamöter utvecklar migrationspolitiken och de lagar som hör till och om riksdagsledamöternas uppfattningar om ensamkommande barn. Resultatet visade hur svårt det är för både politiker och handläggare att dra gränsen för vilka som ska få uppehållstillstånd.
Läs mer om Daniel Hedlunds forskning

Läs mer om rörelsen #vistårinteut
Läs Stockholms universitets rektors kommentar till #akademikerupproret i samband med #metoo i november 2017

Datum

 • Vetenskap för vetgiriga: Demokrati, gräsrotsrörelser och makt
  Datum:
  2018-05-08
  Tid:
  18:00 - 19:30

Boka plats

Anmälan till detta evenemang är stängd.

Plats

Rotundan Stadsbiblioteket

Datum & tid

 • Vetenskap för vetgiriga: Demokrati, gräsrotsrörelser och makt
  Datum:
  2018-05-08
  Tid:
  18:00 - 19:30

Boka plats

Anmälan till detta evenemang är stängd.

Plats

Rotundan Stadsbiblioteket

Senast uppdaterad
2018-03-26

Skriv ut

Till toppen av sidan