Tyst vandring i Kista / Silent walk in Kista

Vill du uppleva Kista på ett nytt sätt? Välkommen på Tyst vandring! Do you want to experience the Kista area in a different way and get new perspectives on the surroundings? Welcome to participate in a Silent walk!

Bild på stadsmiljö med skyskrapa i Kista, och ett par på vandring i en skog.
Foto: Räserbyrån

 

(English, see below)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyst vandring är ett rörelsebaserat konstverk som rör sig i landskapet, på gränsen mellan stad och natur. Alla medverkande är både betraktare av, och deltagare i konstverket. Under vandringarna rör vi oss i grupp under tystnad för att skärpa våra sinnen och få nya perspektiv. Vi rör oss i olika tempo och på olika sätt. Vi tar plats i det offentliga rummet och undersöker platser tillsammans.

Vi följer några grundläggande idéer som utgör ramarna för konstverket; vi pratar inte med varandra när Tyst vandring har börjat, vi är uppmärksamma för varandra och stödjer de initiativ som dyker upp, vi försöker hålla ihop som grupp och lär av varandra.

I Kista möts stadsmiljö och naturlandskap. Den gamla kultiverade naturen på Järvafältet och runt Eggeby gård finns alldeles intill stadslandskapet i Kista där en hubb för ny teknologi har växt fram. Vi undersöker mötespunkterna mellan stad och natur och rör oss genom landskapet.

Vandringarna formas av ledare och deltagarna tillsammans, vilket gör varje vandring till en unik upplevelse. Vi möts på Kista bibliotek där vi även avslutar vandringen med något litet att äta och en stund för reflektioner.

Tyst vandring är skapat av tre dansare/koreografer med erfarenhet från olika områden av performativ konst så som scenkonst, platsspecifikt, improvisation, och experimentella samarbeten mellan olika konstformer.

Ingo Reulecke, Berlin
Katarina Eriksson, Stockholm
Per Sacklén, Stockholm

Tyst vandring är ett samarbete mellan Räserbyrån och Kista bibliotek
https://raserbyran.wordpress.com/about/

Bokningsinformation
Boka plats här på hemsidan, via besök i biblioteket, eller genom att ringa till Kista bibliotek på 08-508 30 511 eller kundtjänst 08-508 30 900.
Så länge det inte är fullbokat går det också bra att vara med utan att anmäla sig i förväg!

Söndag 20 maj kl 13-16
Lördag 26 maj kl 13-16

---------------------------------------------------------------------------------------

Silent walk is a movement based artwork; all participants are both part of it as well as observers. During the walk we move in silence together in a group, to sharpen our senses and to get new perspectives on the surroundings. We move in different ways and in different tempos. We claim space in public places and investigate them.

There are some basic ideas making up the framework for the walks: We do not communicate verbally once the walk has started, we pay attention to each other and support the initiatives surfacing during the walk. We try to stay in a close group and we learn from each other.

In Kista, landscape and nature coexist in an interesting way. Old culture landscape in Järvafältet and by Eggeby gård is next to the new urban landscape of Kista where a hub of high tech knowledge has emerged. We explore the meeting points between nature and urban spaces and move through the landscape.

The walks are shaped both by the leaders and by the participants. Every walk is therefore a unique experience. We meet in Kista library where we also finish with something small to eat and a moment for reflections.

The Silent walks are initiated by three dancers/choreographers with experience from various fields of performing arts.

Ingo Reulecke, Berlin
Katarina Eriksson, Stockholm
Per Sacklén, Stockholm

Silent walk is a collaboration between Räserbyrån and Kista library.

Booking information
Tickets are free but limited. Book your ticket here on the website, come by and visit the library, or call Kista library at 08-508 30 511 or customer services at 08-508 30 900.
Unless it’s fully booked you can also join without booking in advance!

Sunday 20th of May, 1-4 pm
Saturday 26th of May, 1-4 pm

Datum

 • Tyst vandring i Kista / Silent walk in Kista
  Datum:
  2018-05-20
  Tid:
  13:00 - 16:00
 • Tyst vandring i Kista / Silent walk in Kista
  Datum:
  2018-05-26
  Tid:
  13:00 - 16:00

Boka plats

Anmälan till detta evenemang är stängd.

Serie:

Målgrupp:

Kategori:


Biblioteket tipsar

Datum & tid

 • Tyst vandring i Kista / Silent walk in Kista
  Datum:
  2018-05-20
  Tid:
  13:00 - 16:00
 • Tyst vandring i Kista / Silent walk in Kista
  Datum:
  2018-05-26
  Tid:
  13:00 - 16:00

Boka plats

Anmälan till detta evenemang är stängd.
Senast uppdaterad
2018-05-14

Skriv ut

Till toppen av sidan