1 - 50 of 868 results

Show:
 1. Cover art: Samhällsplaneringens teori och praktik by

  Samhällsplaneringens teori och praktik

  Vad är hållbar samhällsplanering? I grund och botten syftar samhällsplaneringen till att garantera alla en långsiktigt hållbar, rättvis och trygg tillvaro. Det handlar om att välja väg för framtiden och att på ett klokt sätt möta utmaningarna till följd av...

 2. Cover art: Kriget mot skönheten by

  Kriget mot skönheten ett reportage om förfulni ...

  Kriget mot skönheten är en reportageresa genom Sverige från norr till söder. Fredrik Kullberg undersöker hur skönheten på landsbygden och lugnet i städerna offrats för storslagna kommunala projekt och kortsiktiga ekonomiska vinster. Han möter politikerna som...

 3. Cover art: Parkstaden by

  Parkstaden Stockholms landskap och stadens rum

  Samfundet S:t Eriks årsbok 2017. Fram till år 2030 planeras bostäder för cirka en halv miljon människor i Stockholm. Det kommer att medföra förändringar i stadsbilden, men ambitionen är samtidigt att behålla Stockholms gröna lungor, blåa vatten, attraktiva...

 4. Cover art: Kulturvård by

  Kulturvård en introduktion

  Kulturvård är ett relativt ungt akademiskt ämne som kan bidra med perspektiv och metoder som krävs för att samhället ska kunna hantera framtidens stora utmaningar.  Kulturvård borde vara centralt i debatten om hållbar utveckling och framtidens samhällsbyggande....

 5. Cover art: Markexploatering by

  Markexploatering

  Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga hur man uppför byggnader och anläggningar för att på bästa sätt förbättra och förnya användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer...

 6. Cover art: Stockholm - den planerade staden by

  Stockholm - den planerade staden

  Författaren, samhällsplanerare verksam vid Stockholm Stads byggnadsnämnd, söker här skildra staden Stockholms historia, tillväxt, utbredning och utveckling från 1200-talet till idag.

 7. Cover art: Framtidens by by

  Framtidens by när lokalsamhällen tar sig rätten ...

  Hur kan hållbara landsbygder möjliggöra hållbara städer? Hur kan blomstrande byar bana väg för en hållbar, regenerativ framtid? Framtidens by är en vision om lokala rättigheter, inklusive rätten att värna om levande marker och råda över platsens resurser i...

 8. Cover art: Landet utanför by

  Landet utanför ett reportage om Sverige bortom ...

  Boken handlar om avfolkningen av den svenska landsbygden och dess konsekvenser. Allt färre vill bo på landsbygden. Troligen har urbaniseringen nått så långt att orter kommer att dö även i södra Sverige. Författaren undersöker bl.a. varför en ort somnar in,...

 9. Cover art: Från storm till terror by

  Från storm till terror individuella och kollek ...

  När samhället drabbas av en kris ställs människor inför olika problem och utmaningar. Vid naturkatastrofer kan det handla om skräckfyllda upplevelser och förstörelse av den kända miljön. Andra krissituationer är diffusa och skapar osäkerhet, såsom toxiska...

Improve your search with the facets below:

Language

Year

Top of the page