1 - 50 of 63 results

Show:
 1. Aleksander Motturi

  Etnotism en essä om mångkultur, tystnad och beg ...

  Rasism är ondska, mångkultur framtiden – ungefär så ser den etablerade sanningen ut. Men kanske är vurmen för mångkultur i själva verket också ett uttryck för ett diskriminerande skillnadstänkande? Genom en mängd exempel, hämtade från idéhistorien,...

 2. Att störa homogenitet

  Varifrån kommer bilden av ett homogent svenskt folk? Hur byggs föreställningarna om det normala? Hur kan berättelserna om samhället vidgas? Vilken roll har kulturinstutitoner för att skapa ett öppnare samhälle där alla får plats? I antologin Att störa...

 3. Sverige och de andra postkoloniala perspektiv

  Antologi innehållande essäer vilka visar hur kolonialismens föreställningsvärld och maktförhållanden fortsätter att öva inflytande även i samtidens Sverige.

 4. Magnus Berg

  Förlåta men inte glömma röster om rasism, na ...

  Författaren, docent i etnologi, har studerat det sedan länge mångkulturella Namibia och landets arbete med försoningspolitik och antirasistisk lagstiftning efter självständighetsförklarandet 1990. Frågor som ställs är vad vi i Sverige skulle kunna lära av...

 5. Jan Samuelsson

  Kalejdoskopisk kärlek om sexualitet i det mång ...

  Boken vill ge en bild av sexualiteten i det mångkulturella Sverige och diskutera hur en värdegrund för sex och samlevnad kan se ut. Även företeelser som sexualbrott, hedersmord och kvinnlig omskärelse tas upp.

 6. Per Wirtén

  Europas ansikte rasdiskriminering eller mångkultur

  Debattbok om flyktingpolitik och invandring som ställer frågor om segregation, integration och assimilering i Europa.

 7. Per Bauhn

  Till frihetens försvar en kritik av den normat ...

  Författarna vill visa att de grundläggande liberala ställningstagandena för individens fri- och rättigheter är nödvändiga även i dagens mångkulturella samhälle. Att insistera på sekularism och individens frihet är inte en ny form av intolerans eller en...

Improve your search with the facets below:

Year

Top of the page