1 - 27 of 27 results

Show:
 1. Cover art: Det levande by

  Det levande om den gränslösa relationen mellan ...

  Nästan alla vill skydda naturen, men vad är det vi vill skydda och hur ska människan leva som en art bland andra miljontals arter? Det levande vrider på frågan om vad naturen egentligen är från sportfiske i Vänern till knarkkungen Pablo Escobars...

 2. Cover art: Ny jord by

  Ny jord att föda världen utan att sluka planeten

  Systemet för vår matförsörjning har börjat vackla. Vi plöjer och gör betesmarker av stora delar av världens yta, avverkar skog och förgiftar våra vatten. Allt för att förse en växande befolkning med mat och näring – ändå går miljontals människor...

 3. Cover art: Frö by

  Frö på jakt efter framtidens mat

  Hoppet att föda världens befolkning står till mångfalden hos världens fröer. Det finns bara ett problem. Sedan början av 1900-talet har människan utrotat en stor andel av världens grödor.

 4. Cover art: Jordad by

  Jordad enklare liv i kollapsens skugga

  Uppföljare till boken Kollaps. Här söker David Jonstad svaret på vad vi ska göra när den fossila energin sinar, det är problem med världsekonomin och det moderna jordbruket. Han ser en framtid där marken är den stora maktfaktorn. Jonstad vill både fördjupa...

 5. Cover art: Mao och den stora svälten by

  Mao och den stora svälten

  "Intressant och viktig läsning." Helsingborgs Dagblad "En tidigare icke skådad redovisning av de vederstyggliga, groteska, oerhörda missförhållandena under 'Det stora språnget'." Gefle Dagblad Vinnare av Samuel Johnson Prize för bästa fackbok 2011! Mellan 1959...

 6. Cover art: KliMat - på jakt efter den hållbara maten by

  KliMat - på jakt efter den hållbara maten

  Några svenska och ryska journalister gav sig ut på resa i Norrbotten, Västerbotten, Österbotten och ryska Karelen på jakt efter den hållbara maten. De mötte grönsaksodlare, mjölkbönder, renskötare, bärförädlare fiskodlare och andra som producerar det vi...

 7. Cover art: Bread and autocracy by

  Bread and autocracy food, politics, and securit ...

  "Food has been crucial to the functioning and survival of governments and regimes since the emergence of early states. Only in a few countries is the connection between food and politics as pronounced as in Russia. Virtually every significant development in Russian and...

 8. Cover art: Miljö, mat och hälsa by

  Miljö, mat och hälsa ur ett hållbarhetsperspektiv

  Boken "Miljö, mat och hälsa ur ett hållbarhetsperspektiv" är en introduktion, som på ett tydligt sätt förklarar sammanhang och termer som förekommer inom området livsmedelsproduktion med dess naturförutsättningar och konsumtion.

 9. Cover art: Mao och den stora svälten by

  Mao och den stora svälten

  Mao Zedong trodde på 1950-talet att han kunde förändra Kina så att man i rekordfart skulle komma ifatt västerlandets välfärd, men det ledde till ekonomiskt kaos och hungersnöd. Författaren visar upp en skrämmande bild av det agrara och industriella projektet...

 10. Cover art: Svart jord by

  Svart jord kommer jordbruket att leverera vårt ...

  Boken tar upp de konsekvenser som oljebrist, varmare klimat, vattenbrist och befolkningstillväxt får för livsmedelsförsörjningen. Författaren följer människor i Sverige, Ryssland och USA och granskar de stora multinationella livsmedelsföretagen som han anser...

 11. Cover art: Svart jord by

  Svart jord

  Klarar jordbruket att leverera vårt dagliga bröd när oljan sinar?Överallt i världen satsas enorma belopp på så kallade förnyelsebara drivmedel som ska ersätta oljan. Frågan är om världens åkermark verkligen räcker för att framställa både mat och...

 12. Cover art: Hunger by

  Hunger reportage

  Varje dag dör ca 25 000 människor av kronisk undernäring. Under fem år har journalisten och författaren Martín Caparrós rest över hela världen och träffat människor som av olika anledningar - torka, extrem fattigdom, krig, marginalisering - lider av hunger....

 13. Cover art: Remaking Ukraine after World War II by

  Remaking Ukraine after World War II the clash o ...

  "Ukraine was liberated from German wartime occupation by 1944 but remained prisoner to its consequences for much longer. In this long aftermath of war, local Soviet authorities in Ukraine challenged central authorities in post-WWII Ukraine over land, food and power for...

Improve your search with the facets below:

Year

Top of the page