Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen biblioteket.stockholm.se

Stockholms stadsbibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi:

  • hur webbplatsen biblioteket.stockholm.se och beta.biblioteket.stockholm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatsen beta.biblioteket.stockholm.se är under arbete och vi flyttar kontinuerligt över funktionalitet och innehåll till den. Inga ändringar eller uppdateringar kommer att göras på den gamla webbplatsen biblioteket.stockholm.se.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du meddela oss.
Svarstiden är normalt tre dagar.
Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Öppettider till kundtjänst är måndag-fredag klockan 9.00-13.00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt på biblioteket.stockholm.se

Användning utan synförmåga

Det finns brister i vissa textalternativ för visuella element. Dels saknar några visuella element alternativa texter helt och hållet, dels är några visuella element satta som dekorativa bilder trots att de innehåller meningsbärande information. Det gör att användare som använder skärmläsare inte får tillräcklig information eller ingen information alls om dem. [WCAG 1.1.1 (A)]

Vissa länkar som består av enbart en bild eller en ikon har tom alternativ text. Det gör att användare som använder skärmläsare inte får någon information alls om dem. [WCAG 1.1.1 (A), WCAG 2.4.4 (AA), WCAG 4.1.2 (A)]

På vissa sidor hoppar rubrikstrukturen över en eller flera rubriknivåer, exempelvis direkt från rubriknivå 1 till rubriknivå 3 utan att det finns någon rubriknivå 2. Det finns även tomma rubriker på flertalet sidor och på vissa sidor saknas rubriknivå 1 helt och hållet. Ibland saknas rubrik över vissa avsnitt. Det här kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel. [WCAG 1.3.1 (A)]

På ett fåtal ställen används tabeller felaktigt för att skapa struktur. På flera ställen där tabeller används för att visa data är tabellerna inte uppmärkta korrekt. De saknar bland annat en summering över vad de visar. Att inte skapa och använda tabeller korrekt gör det svårt för skärmläsare att vokalisera rubrikerna för varje cell när en användare navigerar genom tabellen. [WCAG 1.3.1 (A)] 

Webbplatsen använder på flera sidor felaktiga HTML-element. Ett exempel på det är element i gränssnittet där innehåll/funktioner döljs eller exponeras, så kallat dragspel (accordion). Det här gör att personer som använder skärmläsare inte kommer att kunna interagera med dessa och ta del av det dolda innehållet/funktionerna. [WCAG 1.3.1 (A), WCAG 2.1.1 (A), WCAG 4.1.2 (A)]

Vissa checkboxar och textformulärfält saknar tillhörande etikett (label). Istället har textfälten en placeholder-text som inte upprepas i någon annan beskrivning kopplad till fältet. Det här gör det svårt eller omöjligt för användare med skärmläsare att kunna veta vad checkboxar och textformulärfält ska fyllas i med. [WCAG 1.3.1 (A), WCAG 3.3.2 (A), WCAG 4.1.2 (A)] 

Webbplatsen saknar helt navigationsområden och main-element, sidans sökfunktioner har inte märkts upp med WAI-ARIA rollen search och header/bannern innehåller inte hela sidhuvudet utan bara loggan. Det här gör det svårare att navigera för personer som använder skärmläsare. [WCAG 1.3.1 (A), WCAG 2.4.1 (A)]

Innehåll positioneras om med hjälp av CSS, vilket gör att innehåll inte presenteras i samma relativa ordning beroende på bredd på webbläsare eller hjälpmedel som används [WCAG 1.3.2 (A)]

På flera ställen refererar vi till höger och vänster, till färger, ikoner och former, vilket är svårt att följa om man t.ex. använder skärmläsare eller mobiltelefon. [WCAG 1.3.3 (A)]

Fel i vissa formulär indikeras enbart genom färg. Det gör att personer som använder skärmläsare inte får någon information om felet. [WCAG 1.4.1 (A)]

Vissa bilder har text i bilden som inte beskrivs i omgivande text eller i den alternativa texten. [WCAG 1.4.5 (AA)] 

Det är inte möjligt för användare att stänga av, anpassa eller utöka tidsbegränsningar i inloggat läge. Det kan göra det svårt för en del användare att hinna lyssna på innehåll och utföra uppgifter. [WCAG 2.2.1 (A)]

Det är inte möjligt att hoppa över innehåll som upprepas på flera sidor. Det saknas en länk längst upp på webbsidan som länkar till sidans huvudinnehåll.  [WCAG 2.4.1(A)]

Fokus sätts på sökrutan vilket gör att användare som använder skärmläsare kan helt missa menyerna som finns innan sökrutan på hemsidan. Vissa element på webbplatsen hamnar inte i fokus när besökaren navigerar med hjälp av tangentbordet, till exempel dragspel (accordion) och dialogrutor (modaler). Det gör att det är svårt eller omöjligt att styra gränssnittets funktioner för användare med skärmläsare. [WCAG 2.1.1 (A), WCAG 2.4.3 (A)]

Vissa sidor har flera länkar som går till samma sida men heter olika på sidan och på vissa sidor används hela url-adressen som visuell länk. Det här kan göra det svårare för användare som använder uppläsningshjälpmedel. Vissa länkar öppnas i nytt fönster/flik utan att förvarna om det. Det kan göra det svårt för användare med skärmläsare att hitta tillbaka till sidan de var på. [WCAG 2.4.4 (A)]

Texten i foten på sidan och några av menyalternativen översätts inte från svenska vid byte till engelska och finska och de märks inte upp med att de har ett annat språk än engelska/finska. Sidor som har andra språk än svenska, engelska och finska är inte korrekt märkta med rätt språk. Boktitlar på andra språk markeras inte upp med korrekt språk. Det här kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel där verktyget försöker läsa texten på fel språk. [WCAG 3.1.2 (AA)]

I vissa formulär sker oväntade förändringar vid inmatning, förändringen förmedlas heller inte och kan missas av personer med synnedsättning som är beroende av skärmläsarverktyg. Vid inmatning i sökrutan ges sökförslag som enbart är synliga visuellt, ej tillgängliga för skärmläsare [WCAG 3.2.2 (A)]

Beskrivande etikett saknas för vissa formulärfält och vilka formulärfält som är obligatoriska markeras ibland enbart med ”*”. Obligatoriska formulärfält märks bara upp som obligatoriska visuellt och ej i koden. Det här kan göra det svårt för användare som använder skärmläsare att få information om vilka fält som är obligatoriska. [WCAG 2.4.6 (AA), 3.3.3 (AA)]

Vid ogiltig inmatning i vissa formulär förmedlas återkoppling i textform och delar av återkopplingen görs med CSS och bakgrundsbilder. Denna återkoppling ges ej fokus och bakgrundsbilden saknar alternativ text. Det gör att den kan missas och vara svår att förstå i sammanhanget av personer med synnedsättning som är beroende av skärmläsarverktyg. [WCAG 1.1.1 (A), WCAG 3.3.1 (A)]

Vissa element har inte den synliga texten som namn i koden, och är därför svåra att identifiera vid röststyrning. Till exempel sökfältet som i stället heter "Search terms". [WCAG 2.5.3 (A)]

Gruppering av relaterade formulärkontroller görs bara visuellt och inte i koden. Det gör att uppläsande hjälpmedel inte kan informera om grupperingen. [WCAG 1.3.1 (A), WCAG 3.3.2 (A)]

Koden validerar inte på alla webbsidor och HTML följer inte de specifikationer som finns. T.ex. är en del listor felaktigt kodade. Det här kan göra det svårt för vissa hjälpmedel. [WCAG 4.1.1(A)]

På några ställen finns element med samma ID, och på några ställen används tomma ID. Det här kan göra det svårt för vissa hjälpmedel. [WCAG 4.1.1 (A)]

För skärmläsaranvändare är det lätt att missa felmeddelanden och statusmeddelanden, eftersom dessa inte hamnar i fokus. [WCAG 4.1.3 (AA)]

Användning med nedsatt syn

Innehåll positioneras om med hjälp av CSS, vilket gör att innehåll inte presenteras i samma relativa ordning beroende på vilket bredd på webbläsare eller hjälpmedel som används [WCAG 1.3.2 (A)]

Länkar i brödtexten visas enbart med färg. Användare med nedsatt synförmåga eller nedsatt färgseende kan då uppleva det som svårt att se att det är en länk. [WCAG 1.4.1 (A)]

Kontrasten på placeholder-texten på sökfältet är otillräcklig, samt vid hover eller fokus på en del element, länkar och knappar är kontrasten otillräcklig [WCAG 1.4.3 (AA)]

Vissa bilder har text i bilden som inte beskrivs i omgivande text eller i den alternativa texten. [WCAG 1.4.5 (AA)] 

Innehåll som syns i stora fönster finns inte alltid tillgängligt vid mindre skärmbredder eller vid zoom i webbläsarfönstret och länkar som är en url kan ibland tvinga användare scrolla i två ledder både vertikalt och horisontellt. [WCAG 1.4.10 (AA)]

Kontrasten på ramen på vissa formulärfält är otillräcklig [WCAG 1.4.11 (AA)]

Användning med nedsatt färgseende

Länkar i brödtexten visas enbart med färg. Användare med nedsatt synförmåga eller nedsatt färgseende kan då uppleva det som svårt att se att det är en länk. [WCAG 1.4.1 (A)]

Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom färg. Det gör det svårt för de som inte kan uppfatta den färgen att det är fel. [WCAG 1.4.1 (A)]

Användning utan hörsel

Inga funna brister

Användning med nedsatt hörsel

Inga funna brister

Användning utan röstförmåga

Inga funna brister

Användning med nedsatt rörlighet, finmotorik eller styrka

Webbplatsen använder på flera sidor felaktiga HTML-element. Ett exempel på det är element i gränssnittet där innehåll/funktioner döljs eller exponeras, så kallat dragspel (accordion). Det här gör att personer som använder tangentbordet för att navigera inte kommer att kunna interagera med dessa och ta del av det dolda innehållet/funktionerna. [WCAG 1.3.1 (A), WCAG 2.1.1 (A), WCAG 4.1.2 (A)]

Webbplatsen använder i vissa fall a-element istället för att använda HTML5-element. Exempel på det är ”Välj alla”-knapparna. Det här gör att personer som använder tangentbordet för att navigera inte kommer att kunna interagera med dessa och ta del av det dolda innehållet/funktionerna. [WCAG 1.3.1 (A), WCAG 2.1.1 (A), WCAG 4.1.2 (A)]

Webbplatsen saknar helt navigationsområden och main-element, sidans sökfunktioner har inte märkts upp med WAI-ARIA rollen search och header/bannern innehåller inte hela sidhuvudet utan bara loggan. Det här gör det svårare att navigera för personer som använder andra sätt än mus för att navigera. [WCAG 1.3.1 (A), WCAG 2.4.1 (A)]

Det är inte möjligt att hoppa över innehåll som upprepas på flera sidor. Det saknas en länk längst upp på webbsidan som länkar till sidans huvudinnehåll.  [WCAG 2.4.1(A)]

Tabulatorordningen är inte alltid logisk. [WCAG 2.4.3(A)]

Vissa element på webbplatsen hamnar inte i fokus när besökaren navigerar med hjälp av tangentbordet, till exempel dragspel (accordion) och dialogrutor (modaler). Det gör att det är svårt eller omöjligt att styra med hjälp av tangentbordet. [WCAG 2.1.1 (A), WCAG 2.4.3 (A)]

Tabfokus saknas på några element. Det gör att det är svårt att förstå var fokus är på sidan när man styr den via tangentbordet. [WCAG 2.4.7 (AA)]

Det är inte möjligt att ångra klick på karusellpilarna. Möjligheten att ångra ett påbörjat klick är värdefull därför att den minskar risken för att aktivera funktioner av misstag. [WCAG 2.5.2 (A)]

Vissa element har inte den synliga texten i som namn i koden och är därför svår att identifiera vid röststyrning. Till exempel sökfältet som i stället heter "Search terms". [WCAG 2.5.3 (A)]

Användning med känslighet för flimmer

Inga funna brister

Användning med kognitiv nedsättning

Innehåll positioneras om med hjälp av CSS, vilket gör att innehåll inte presenteras i samma relativa ordning beroende på bredd på webbläsare eller hjälpmedel som används [WCAG 1.3.2 (A)]

Hemsidan refererar till höger och vänster, färger och ikoner, vilket är svårt att följa om man tex använder skärmläsare eller mobiltelefon. [WCAG 1.3.3 (A)]

Vissa formulärfält saknar korrekt autocomplete-värde [WCAG 1.3.5 (AA)]

Avstånd mellan bokstäver, ord, text och rader kan inte ökas utan att viss information försvinner eller försvårar för användaren. T.ex. försvinner delar av placeholder-texten på sök och månaden på kalenderhändelser. [WCAG 1.4.12 (AA)]

Det är inte möjligt för användare att stänga av, anpassa eller utöka tidsbegränsningar i inloggat läge. Det kan göra det svårt för en del användare att hinna utföra uppgifter. [WCAG 2.2.1 (A)]

Vissa länkar öppnas i nytt fönster/flik utan att förvarna om det. Det kan göra det svårt för användare att hitta tillbaka till sidan de var på då tillbaka-funktionen inte längre fungerar. [WCAG 2.4.4 (A)]

Vissa formulärfält saknar tillhörande etikett (label). Istället har fälten en placeholder-text som inte upprepas i någon annan beskrivning kopplad till fältet. Det är olyckligt eftersom placeholdern ofta helt missas av gravt synskadade användare och försvinner för alla när fokus väl sätts i fältet. [WCAG 1.3.1 (A), WCAG 3.3.2 (A), WCAG 4.1.2 (A)]

I vissa formulär sker oväntade förändringar vid inmatning. Det kan göra det svårt för några användare att förstå varför förändringen skedde. [WCAG 3.2.2 (A)]

Innehåll som inte är tillgängligt på beta.biblioteket.stockholm.se

Problem vid användning om du har nedsatt finmotorik eller styrka

  • Det saknas en genväg som hoppar direkt till huvudinnehållet.

Problem vid användning om du har nedsatt syn

  • Det förekommer att komponenter har för låg färgkontrast när muspekare förs över, det kan göra att text blir svår att se.
  • Det förekommer länkar i brödtext som inte är uppmärkta med något mer än bara färg. Det kan göra det svårt att identifiera länkar bland vanlig text.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Datumväljaren på sidan “Sök med filter” har brister i uppläsningen av knappar. Det kan göra det svårt för användaren att förstå syftet med knapparna.
  • Knappar som fäller ut filtreringsfunktioner på sidan “Sök med filter” saknar information om när knapparna är in- eller utfällda. Det gör att du kan få problem att använda filtreringsfunktioner.
  • Knapp som fäller ut kommande tillfällen för ett evenemang orsakar att fokus inte förblir kvar i listan. Det kan orsaka förvirring och ologisk navigering.

Generellt

  • När ett fel uppstår på sidan “Tyck till eller ställ en fråga”, visas inte det i angränsning till formulärfältet. Det kan orsaka problem vid användning utan synförmåga eller nedsatt syn, och för användare med kognitiva nedsättningar.

Åtgärdsplan

Inga ändringar eller uppdateringar kommer att göras på webbplatsen biblioteket.stockholm.se. 
Webbplatsen beta.biblioteket.stockholm.se är under arbete och vi flyttar kontinuerligt över funktionalitet och innehåll till den. Vi jobbar kontinuerligt med att åtgärda brister som finns på webbplatsen beta.biblioteket.stockholm.se.

Så har vi testat webbplatsen

Företagen HiQ och Useit Consulting Sweden AB har gjort en oberoende granskning av webbplatsen biblioteket.stockholm.se respektive beta.biblioteket.stockholm.se. Granskningarna genomfördes med hjälp av automatiska verktyg och manuella metoder utifrån WCAG 2.1 nivå AA.

Senaste bedömningen gjordes i juli 2023. Redogörelsen uppdaterades senast 16 augusti 2023.

När du kontaktar oss med till exempel inköpsförslag eller synpunkter, via brev, e-post eller formulär på webbplatsen, behandlar vi de personuppgifter du uppger enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400).

Last updated
2023-10-23

Print

Top of the page