Κάρτα βιβλιοθήκης

Χρειάζεστε μια κάρτα βιβλιοθήκης και έναν κωδικό PIN για να μπορείτε να δανειστείτε βιβλία από τις βιβλιοθήκες της πόλης της Στοκχόλμης [Stockholms stadsbibliotek]. Η κάρτα είναι δωρεάν και ισχύει σε όλες μας τις βιβλιοθήκες καθώς και στις βιβλιοθήκες του Πολιτιστικού Κέντρου [Kulturhuset]. Την κάρτα την χρησιμοποιείτε όταν θέλετε
• να δανειστείτε βιβλία και άλλα μέσα ενημέρωσης στα αυτόματα δανειστικά μας συστήματα
• να δανειστείτε ηλεκτρονικά βιβλία στον ιστοχώρο μας
• να κάνετε κράτηση και να ανανεώσετε το δανεισμό στον ιστοχώρο μας
• να κάνετε αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων της βιβλιοθήκης από το σπίτι σας
• να κάνετε κράτηση ενός υπολογιστή ή να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο δίκτυο στη βιβλιοθήκη.

Αποκτήστε κάρτα βιβλιοθήκης

Μπορείτε να εγγραφείτε ως δανειστής της βιβλιοθήκης μας. Αυτό γίνεται αν συμπληρώσετε ένα έντυπο εγγραφής και μας το παραδώσετε. Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο απευθείας εδώ στον ιστοχώρο ή όταν επισκεφθείτε τη βιβλιοθήκη. Την κάρτα την παίρνετε στη βιβλιοθήκη. Πάρτε μαζί σας ταυτότητα.

Αν είσαστε κάτω των 18 ετών

Αν είσαστε κάτω των 18 ετών και δεν έχετε ταυτότητα, το έντυπο εγγραφής πρέπει να το υπογράψει ο κηδεμόνας σας. Το έντυπο αυτό μπορείτε να το πάρετε από τη βιβλιοθήκη. Την κάρτα την παίρνετε στη βιβλιοθήκη.

Κωδικός PIN

Για την κάρτα βιβλιοθήκης χρειάζεστε έναν κωδικό PIN. Ο κωδικός αυτός πρέπει να αποτελείται από τέσσερα ψηφία. Διαλέγετε κωδικό κατά την εγγραφή σας. Αν δεν έχετε κωδικό ή τον έχετε ξεχάσει, θα σας βοηθήσουν να διαλέξετε καινούργιο στην πλησιέστερη βιβλιοθήκη. Πάρτε μαζί σας ταυτότητα.

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας εδώ στον ιστοχώρο. Μπαίνετε με τον αριθμό της κάρτας σας και τον τωρινό σας κωδικό PIN.

Αν χάσετε την κάρτα σας

Αν χάσετε την κάρτα σας, είναι σημαντικό να την ακυρώσετε. Έχετε ευθύνη για όλους τους δανεισμούς που γίνονται με την κάρτα σας, ακόμα κι αν την χρησιμοποιεί κάποιος άλλος. Τηλεφωνήστε ή επισκεφθείτε την πλησιέστερη βιβλιοθήκη για να ακυρώσετε την κάρτα.

Πληροφορίες για τις βιβλιοθήκες

Αν ξέρετε τον αριθμό της κάρτας σας μπορείτε να την ακυρώσετε μόνος σας εδώ στον ιστοχώρο. Μπαίνετε με τον αριθμό της κάρτας σας και τον κωδικό PIN.

Δεν μπορείτε να δανειστείτε, να ανανεώσετε το δανεισμό ή να μπείτε στο Biblioteket.se όσο διάστημα η κάρτα σας είναι άκυρη. Αν βρείτε την κάρτα σας, να έρθετε στη βιβλιοθήκη και εμείς θα ανακαλέσουμε την ακύρωση. Πάρτε μαζί σας ταυτότητα.

Μια καινούργια κάρτα βιβλιοθήκης κοστίζει 20 κορώνες.

Top of the page