Pozajmljivanje i rezervisanje materijala iz biblioteke

Ovdje slijedi sažetak naših uslova za pozajmljivanje različitih materijala iz biblioteke:

 • Pozajmljivanje različitih materijala je uvijek besplatno.
 • Članska kartica je besplatna.
 • Da biste dobili člansku karticu morate pokazati neku identifikacijsku ispravu.
 • Ako vam je manje od 18 godina, potreban je potpis vašeg staratelja. Ako vam je 16 godina ali imate sopstvenu legitimaciju kojom se možete identifikovati, potpis staratelja nije potreban.
 • Vlasnik članske kartice je odgovoran za sve posudbe registrovane na toj kartici.
 • Staratelji su odgovorni za posudbe njihove djece.
 • Vrijeme za pozajmljivanje materijala je normalno četiri sedmice ali postoje izuzeci od tog pravila.
 • Možete produžiti posudbu materijala dva puta, ali postoje izuzeci i od ovog pravila.
 • Ako postoji red za neku knjigu, vrijeme u kojem možete zadržati vašu posudbu iznosi dvije sedmice.
 • Posuđene materijale možete vratiti u svim našim bibliotekama.
 • Vi ste odgovorni za to da se vaš posuđeni materijal vrati na vrijeme u biblioteku.
 • Ako zakasnite sa vraćanjem neke knjige morate platiti kaznu.
 • Djeca ispod 18 godina ne plaćaju nikakvu kaznu.
 • Ako neku knjigu ne vratite uopće, biblioteka će vam poslati račun za novčanu nadoknadu za tu knjigu.
 • Ako neka knjiga bude oštećena dok je bila kod vas, mora se zamijeniti novom.
 • Ako platite za knjigu koju ste izgubili, a kasnije pronađete tu knjigu, ne možete dobiti natrag novac.
 • Možete maksimalno imati 50 posudbi odjednom, od čega najviše 20 mogu biti CD-ovi s muzikom i 5 DVD-filmova.
 • Možete posuditi najviše 3 e-knjige u periodu od sedam dana.

Vrijeme tokom kojeg možete zadržati materijal iz biblioteke

Normalno vrijeme posudbe materijala iz biblioteke je četiri sedmice za:

 • Knjige, zvučne knjige i tonske zapise
 • Jezičke kurseve
 • Obrazovne filmove
 • Elektronske knjige

Vrijeme posudbe je dvije sedmice za knjige za koje postoji red čekanja kao i za:

 • časopise
 • igrane filmove
 • brze posudbe
 • tablete
 • muzičke CD-ove
 • kompjuterske igre i CD-romove.

U toku ljeta je vrijeme posudbe šest sedmica ili još duže.

Biblioteka koja leži u Kulturhuset  ima drugačije vrijeme posudbe za svoje igrane filmove. Kontaktirajte osoblje iz ove bilbioteke u Kulturhuset da biste dobili obavještenja o njihovim pravilima posuđivanja iz biblioteke.

Produživanje posudbe

Posudbu materijala iz biblioteke možete produžiti dva puta. Posudbu ne možete produžavati ako ste:

 • taj određeni primjerak već pozajmili dva puta.
 • ako već postoji red za tu knjigu.
 • ako to što ste pozajmili ima određeno vrijeme posudbe od dvije sedmice.
 • ako imate dug od 100 kruna ili veći dug koji morate izmiriti
 • ako vam je stigao račun za nadoknadu neke izgubljene ili oštećene knjige
 • ako je vaša članska kartica blokirana.

Na internetu možete sami obnoviti vaše posudbe. Trebate se ulogovati s vašim brojem članske karte i pin kodom i izabrati opciju "Mina lån". Također nas možete pozvati telefonom ili doći u biblioteku da vam mi pomognemo sa obnavljanjem ranijih posudbi. Broj telefona naše službe za kontakt sa članovima biblioteke je 08-508 30 900.

O rezervacijama

 • Istovremeno možete imati maksimalno 10 rezervacija u isto vrijeme.
 • Ne možete izvršiti rezervaciju ukoliko imate dug od 100 kruna ili veći dug.
 • Svi mogu rezervisati zvučne knjige, ali ne mogu svi rezervisati tonske zapise i Daisy.
 • Ne možete rezervisati arhivski primjerak
 • Ne možete rezervisati novine i časopise.
 • Ne možete rezervisati igrane filmove u biblioteci u Kulturhuset.

Kazne i takse

Kazne važe za vlasnike/vlasnice članske karte kojiima je najmanje 18 godina ili za starije:

 • nova članska kartica 20 kruna
 • takse za kašnjenje 10 kruna po primjerku i započetoj sedmici  

Takse za zakašnjenje mogu iznositi najviše 100 kruna po primjerku.

Nestali ili oštećeni materijali:

 • knjiga 350 kruna
 • džepna knjiga/brošura100 kr
 • knjiga & CD 350 kr
 • zvučna knjiga 350 kr
 • muzički CD 350 kr
 • DVD 600 kr
 • kompjuterske igre i CD-romovi 600 kr
 • jezički kurs 600 kr
 • časopis, pojedinačni broj 100 kr
 • časopis, jedno čitavo godište 350 kr

Djeca do 18 godina ne plaćaju kazne za kašnjenje, ali moraju platiti kompenzaciju za nestali ili oštećeni materijal:

 • knjiga 100 kruna
 • džepna knjiga/brošura 100 kruna
 • knjiga & CD 100 kruna
 • zvučna knjiga100 kruna
 • muzički CD 100 kruna
 • DVD 350 kruna
 • kompjuterska igra, CD-rom 350 kruna
 • jezički kurs 350 kruna
 • časopis, pojedinačni broj 100 kr
 • časopis, čitavo godište 100 kr

Takse platite u biblioteci ili ovde na spletnoj stranici.
Prijavite se s brojem vaše kartice ili osobnim brojem i PIN-om. Izaberite "Moj dug"/”Min skuld”.

Možete platiti karticom u svim bibliotekama osim u Örbyju.

Gotovinom možete platiti samo u sljedećim bibliotekama: Björkhagen, Blackeberg, Bredäng, Hagsätra, Husby, Hässelby Gård, Rinkeby i Stadsbiblioteket.

Oštećenu ili izgubljenu knjigu ne možete nadoknaditi jednakom kopijom.

Ako imate dug od 100 SEK ili više, ne možete posuditi ili rezervirati. To se odnosi i na elektronske knjige. Kada platite, možete ponovno posuditi i rezervirati.

Top of the page