قرض کردن و رزرو کردن

این خلاصه ای از شرایط ما برای قرض گرفتن است:

 • قرض گرفتن رایگان است.
 • کارت کتابخانه رایگان است.
 • برای گرفتن کارت کتابخانه بایستی کارت شناسایی نشان دهید.
 • اگر زیر ۱۸ سال هستید امضاء سرپرست ظروری میباشد.
 • اگر ۱۶ سالتان است و کارت شناسایی دارید نیازی  به امضاء  سرپرست نیست.
 • شما خودتان مسئول قرضهای کارتتان هستید.
 • سرپرستان مسئول کتابهای قرضی فرزندانشان هستند.
 • مدت زمان قرض معمولا یک ماه است، ولی استثنا هم وجود دارد.
 • شما میتوانید کتابی را مجددا قرض بگیرید، ولی استثنا هم وجود دارد.
 • اگر برای قرض کتابی صف است، مدت زمان قرض دوهفته است.
 • کتاب قرضی را میتوان به تمامی کتابخانه های ما پس داد.
 • شما مسئول سروقت پس دادن کتابهای قرضی هستید.
 • اگردرپس دادن کتابی تأخیر شود شما هزینه ای میپردازید.
 • کسانیکه زیر ۱۸ دارند هزینه ای نمیپردازند.
 • اگرکتابی را پس ندهید کتابخانه فاکتور پرداختی برایتان میفرستد.
 • اگرکتابی درطول زمان قرض آسیب ببیند شما باید آنرا جایگزین کنید. گ
 • اگربرای کتاب گم شده ای پرداخت کرده اید وکتاب بعدا پیداشود پولی به شما برنمیگردد.
 • همزمان میتوان ۵۰ قرض داشت، ازجمله ۲۰ سی دی موزیک، ۵ دی وی دی فیلم .

مدت زمان قرض

مدت زمان معمولا چهارهفته برای:

 • کتابها، کتابهای صوتی، کتابهای گویا
 • دوره های زبان
 • کتابهای مستند
 • کتابهای الکترونیکی

برای کتابهایی که درصف رزوی اند وهمچنین برای موارد زیرین مدت زمان قرض دوهفته است:

 • مجلات
 • فیلم ها
 • قرض فوری
 • خواندنیهای الکترونیکی (آی پَد)
 • سی دی موسیقی
 • بازیهای رایانه ای و سی دی

در طول تابستان مدت زمان قرض شش هفته یا بیشتر میباشد.

کتابخانه های خانه فرهنگ برای قرض دادن فیلم مدت زمان مختلفی دارند. جهت اطلاعات بیشتر با یکی از کتابخانه ها درخانه فرهنگ تماس بگیرید.

درباره قرض گرفتن

شما میتوانید کتابی را دوبارپشت سرهم قرض بگیرید. ولی نه در موارد زیر:

 • اگر دوبار پشت هم قرض گرفته باشید
 • برای قرض کتاب صف باشد
 • چیزی را که قرض گرفته اید فقط دوهفته مدت دارد
 • شما بدهی ۱۰۰ کرون یا بیشتر دارید
 • شما فاکتورپرداختی برای آن کتاب دریافت کرده اید
 • شما مسدود شده باشید

شما از طریق وبگاه میتوانید قرض خود را تمدید کنید. با شماره کارت کتابخانه و پین کُد وارد سایت شده ومنوی " قرض های من" را انتخاب کنید. و یا میتوانید تلفنی یا حضوری در کتابخانه برای تمدید قرض از ما کمک بگیرید. شماره تلفن خدمات مراجعین ۵۰۸۳۰۹۰۰ ـ ۰۸ میباشد.

دربارهٔ رزرو کردن

 • شما می توانید حداکثر 10 رزرو در یک زمان داشته باشید.
 • اگر ۱۰۰کرون یا بیشتر بدهی داشته باشید نمیتوانید کتاب رزرو کنید.
 • کتابهای گویا و دِیسی را همه نمیتوانند رزرو کنند، ولی همه میتوانند کتابهای صوتی را رزرو کنند.
 • نمونه های مرجعی را نمیتوان رزرو کرد.
 • مجلات و روزنامه ها را نمیتوانید رزرو کنید.
 • فیلم های مربوط به کتابخانه های خانه فرهنگ را نمیشود رزرو کرد.

هزینه ها

 • کارت جدید کتابخانه ۲۰ کرون
 • تأخیردرتحویل برای هرکتاب وهرهفته ۱۰کرون

هزینه تأخیر حداکثر ۱۰۰ کرون برای هر نسخه.

مطبوعات گم شده یا آسیب دیده:

 • کتاب 350 کرون
 • یک کتاب جیبی یا یک کتاب پانچ 100 کرونی
 • کتاب و سی دی 350 کرون
 • کتاب منطقی 350 کرون
 • سی دی موسیقی 350 کرون
 • دی وی دی 600 کرون
 • بازی های رایانه ای و بازی های سی دی 600 کرون
 • دوره زبان 600 کرون
 • روزنامه، تک شماره 100 کرون
 • مجله، یک سال کامل 350 کرون

کودکان تا ۱۸ سالگی هزینه تأخیرنمیپردازند، ولی غرامت برای مطبوعات گم شده یا آسیب دیده میپردازند:

 • کتاب 100 کرون
 • یک کتاب جیبی یا یک کتاب پانچ 100 کرونی
 • کتاب و سی دی 100 کرون
 • کتاب منطقی 100 کرون
 • سی دی موسیقی 100 کرون
 • دی وی دی 350 کرون
 • بازی های کامپیوتری و سی دی بازی های 350 کرونی
 • دوره زبان 350 کرون
 • روزنامه، تک شماره 100 کرون
 • مجله، یک سال تمام 100 کرون

 

شما می توانید هزینه های خود را در کتابخانه  و یا اینجا در وب پرداخت کنید. با شماره کارت کتابخانه  و یا شماره ملی و شماره رمز وارد سیستم شوید. "Min Skuld" (بدهی من) را انتخاب کنید.

پرداخت بدهی با کارت بانکی در همه کتابخانه ها به جزکتابخانه ی اوربی امکان پذیر می باشد.

همچنین بدهی به صورت نقدی در کتابخانه های زیر قابل پرداخت است.

Björkhagen, Blackeberg, Bredäng, Hagsätra, Husby, Hässelby Gård, Rinkeby,  و Stadsbiblioteket

 

یک کتاب آسیب دیده یا از دست رفته با نسخه ی معادل جایگزین نمی شود.

 

اگر بدهی شما به سقف 100 کرون برسد، امکان قرض و یا رزرو مواد کتابخانه ای وجود ندارد. این نیز در مورد کتاب های الکترونیکی کاربرد دارد. شما با پرداخت بدهی خود، می توانید دوباره قرض و یا رزرو کنید.

Top of the page