Behandling av personuppgifter

Som innehavare av ett bibliotekskort har du ingått ett avtal med Stockholms stadsbibliotek. För att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet behöver vi behandla en del uppgifter om dig, så kallade personuppgifter. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig. Vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).

De personuppgifter vi behandlar är till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vi behandlar dina uppgifter för att ge dig tillgång till bibliotekets tjänster: låna, lämna tillbaka, reservera, använda bibliotekets digitala tjänster, låna en dator eller använda meröppna bibliotek. Vi behandlar också dina uppgifter för att kunna kontakta dig om dina lån och reservationer, eller om du prenumererar på något av våra nyhetsbrev.

Dina personuppgifter sparas så länge du använder våra tjänster. Om du inte använder våra tjänster sparar vi dina uppgifter i högst tre år.

Det är bara bibliotekets personal som kan se dina uppgifter. Uppgifter om dina pågående lån är belagda med sekretess och vi lämnar därför inte ut dem till någon annan. Samtliga uppgifter om lånet raderas när boken är återlämnad och det inte finns några avgifter kopplade till lånet. Information om vilka webbsidor du besökt på bibliotekets internetdatorer är också sekretessbelagd.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter biblioteket har om dig och du har rätt att begära att uppgifterna ändras om de är felaktiga. Du får hjälp på ditt närmaste bibliotek.

Personuppgiftsansvarig är kulturnämnden.

Har du synpunkter eller klagomål? Vänd dig till kulturförvaltningens dataskyddsombud. Kontakt: dataskyddsombud.kultur@stockholm.se

Mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats https://www.imy.se. Kontakt: imy@imy.se

Utöver Dataskyddsförordningen lyder Stockholms stadsbibliotek under Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) i behandlingen av personuppgifter. Det innebär att de personuppgifter du lämnat till oss är allmän handling. Uppgifter som är offentliga kan på begäran lämnas ut efter en sekretessprövning.

Bibblix

Bibblix är läsappen för dig 6-12 år. Personuppgifterna som finns registrerade på bibliotekskortet behandlas enligt riktlinjerna på biblioteket i den kommun där du är inskriven som låntagare.

Läs mer om hur personuppgifter hanteras i Bibblix här.

Top of the page