Tidnings- och tidskriftsbiblioteket

Tidnings- och tidskriftsbiblioteket

This week
Weekday Time Open/Closed
Monday 09:00 - 19:00
Tuesday 09:00 - 19:00
Wednesday 09:00 - 19:00
Thursday 09:00 - 19:00
Friday 09:00 - 19:00
Saturday 11:00 - 17:00
Sunday 11:00 - 17:00

Visit us

Address
Odengatan 59
113 83 Stockholm

View on map

About us

Interiör på Tidnings- och tidskriftsbiblioteket

Stadsbibliotekets avdelning för tidningar och tidskrifter finns på bottenvåningen i samma hus som Internationella biblioteket, Odengatan 59.

På tidningsavdelningen finns ca 90 dagstidningar, varav ett 20-tal på utländska språk. De svenska dagstidningarna sparas i  tre månader, de utländska i en månad. Via databasen Pressdisplay kan du läsa 6000 tidningar på 60 olika språk från 100 olika länder. I Pressdisplay finns tidningarna kvar i två månader. Du kan också ladda ner och läsa i en app, PressReader.

Tidskriftsavdelningen har drygt 1000 löpande tidskrifter och flertalet avslutade i magasin. Äldre årgångar av bibliotekets tidskrifter är till stora delar tillgängliga för besökarna. Det övriga beståndet kan beställas för omedelbar hämtning från magasin.

Du kan inte låna hem något från Tidnings- och tidskriftsbiblioteket. Vänd dig till något av de mindre stadsdelsbiblioteken om du vill låna hem en tidskrift. Det går bra att kopiera artiklar eller att skanna dem och skicka dem till din e-post.

På biblioteket finns datorer att låna samt möjlighet till utskrift, kopiering och skanning.

Kontakta biblioteket för information om bland annat hissar, dörröppnare, hörselslinga, hinder och toaletter.

Visit us

Address
Odengatan 59
113 83 Stockholm

View on map

Contact

Telephone
Bibliotekens kundtjänst
08-508 30 900
Tidningsavdelningen
08-508 31 058
Tidskriftsavdelningen
08-508 31 046
E-mail
kundtjanst.ssb@stockholm.se

When contacting us, for example with purchase suggestions or comments, by letter, email or forms on the site, we process the personal data you provide under the General Data Protection Regulation (GDPR) and the Public Access to Information and Secrecy Act (2009: 400).

Opening hours

Tidnings- och tidskriftsbiblioteket

This week
Weekday Time Open/Closed
Monday 09:00 - 19:00
Tuesday 09:00 - 19:00
Wednesday 09:00 - 19:00
Thursday 09:00 - 19:00
Friday 09:00 - 19:00
Saturday 11:00 - 17:00
Sunday 11:00 - 17:00
Last updated
2018-11-21

Print

Top of the page