Med anledning av covid-19: Känner du dig inte fullt frisk ska du stanna hemma och inte vistas i bibliotekens lokaler. För att undvika trängsel är några bibliotek stängda. Andra bibliotek har öppet endast för återlämning och avhämtning av reserverade böcker. Antalet studieplatser och andra sittplatser är mycket begränsat. 

Top of the page