Stockholm läser 2018: Grupp Krilon

Svartklädd, rödhårig kvinna talar i en mikrofon. Bokhyllor i bakgrunden.
Anna Jörgensdotter, årets förordsförfattare, under tillkännagivandet på Stadsbiblioteket. Foto: Sandra Sporrenstrand.

Boken

"Grupp Krilon" kom ut 1941 och ingår tillsammans med "Krilon själv" och "Krilons resa" i Krilontrilogin. Böckerna skrevs under andra världskriget, och självklart utan att författaren kunde veta vilken sida som skulle segra. Eyvind Johnson tog med böckerna ställning mot nazism och fascism, men han låter sina karaktärer inta olika moraliska hållningar framför allt i frågan om hur man ska ställa sig inför en konflikt som man inte själv är indragen i. Kan och bör man vara neutral inför det man ser som det onda? Detta syftar på Sveriges hållning under andra världskriget, där Tyskland trots Sveriges officiella neutralitet ändå fick möjlighet att genomföra militärtransporter av personal och materiel på de svenska järnvägarna till Norge.

"Grupp Krilon" är på ett plan en realistisk skildring av en grupp män i Stockholm som har en samtalsgrupp där olika moraliska frågor står i centrum. Men den är också en allegorisk skildring av andra världskriget, där vissa karaktärers namn går tillbaka på olika företeelser (som till exempel Krilons fiender Staph och Jekau vilka också kan läsas som Gestapo och Tjekan, dvs Tysklands respektive Sovjetunionens hemliga polis/underrättelsetjänster). I centrum står Johannes Krilon, fastighetsmäklare som leder en grupp vänner i en samtalsgrupp kring moraliska frågor. Solidariteten inom gruppen sätts dock på spel allt eftersom kriget i Europa fortgår och krafter i samhället rör sig i fascistisk riktning. Krilon gör allt för att hålla ihop gruppen men medlemmarna drar åt olika håll.

Författaren

Eyvind Johnson är en av nittonhundratalets stora svenska författare. Under sitt liv skrev han runt trettio romaner och flera novellsamlingar och reseberättelser. Hans författarskap omfattar såväl storslagna historiska romaner som "Hans nådes tid", som utspelar sig under Karl den Stores tid, som delvis självbiografiska berättelser om den egna uppväxten i Norrbotten, som "Romanen om Olof". Bland hans mest kända romaner finns också "Strändernas svall", en återberättelse av myten om Odysseus.1974 tilldelades Eyvind Johnson Nobelpriset i litteratur, och han var också medlem av Svenska akademien.

Eyvind Johnson var en engagerad författare men knappast en som drogs till enkla lösningar. Han kom från fattig arbetarbakgrund och var själv socialist som ung, vilket märks i flera av hans böcker. Men verken är också mycket litterära: han tog intryck av de stora modernisterna som James Joyce och Marcel Proust. Han experimenterade med olika litterära tekniker för att på bästa sätt kunna berätta sina historier, men de olika idéer och filosofiska frågor han diskuterar står ofta i centrum lika mycket som den faktiska handlingen i böckerna.

Fyra frågor till Anna Jörgensdotter

Anna Jörgensdotter är författare, senast till romanen "Solidärer" som handlar om svenska frivilliga under spanska inbördeskriget. Hon har skrivit förordet till den nya utgåvan av "Grupp Krilon", och berättar här om sin relation till romanen och dess författare.

Hur ser din relation till Eyvind Johnson som författare ut?

Jag har inte läst jättemycket av honom, men det jag läst har träffat mig. Han har ett oerhört driv och flöde i sitt skrivande, jag attraheras av rörligheten, det är verkligen inte tillbakahållet eller sönderarbetat eller ens subtilt. Gillar att han lyckas ha budskap med i sina böcker utan att det känns som om han försöker skriva någon på näsan. Personerna är komplexa, och det är det viktigaste av allt. 

Vad är det som gör Grupp Krilon till en bra/viktig/särskild roman? Vad betydde boken för dig personligen? 

I min lägenhet sitter det citat här och var från boken, vilket säger en del om betydelsen den haft. Jag hade svårt att separera från den. Jag tror på något sätt att jag blev lite kär i Johannes Krilon, och jag tror det är svårt att motstå honom som romankaraktär eftersom han är så himla stark i sin moraliska övertygelse, samtidigt som han absolut inte känns overklig eller som någon övermänniska. Men han tänker inte ge upp sin solidaritetsprincip, det är en grund i honom, och det är mycket inspirerande. 

Jag har, vilket jag nämner i förordet, aldrig skrivit av så många citat från en bok förut. Boken är viktig för att den ger oss redskap kring hur vi ska tänka kring varandra, och kring solidaritet. Det ordet lyfts i boken och blir på riktigt.

Vad har boken att säga oss idag? Varför är den ett bra val som Stockholm läser-bok?

Det är en diskussionsbok. De olika karaktärerna representerar, tänker jag, olika sidor i oss alla. Det är en roman med väldigt många nivåer, och många frågetecken. Det går att tänka på den i en evighet.

Den har också mycket att säga om idag. Om hur nazism och fascism fungerar, och hur vi gör motstånd mot det som har sönder oss. Vad som händer om vi tittar bort från andra människors utsatthet och lidande, vad som händer med oss om vi ger upp andra människor. Dessutom är det så himla bra personteckningar, och en spännande berättelse. Det enda problematiska är att inledningen är ganska lång och snårig och kanske kan uppfattas som tråkig, innan man kommer in i själva berättelsen. Jag hoppas att det inte skrämmer bort några läsare.  

Finns det någon författare idag som du tycker skriver vidare i hans anda? Känner du dig besläktad med honom på något sätt i ditt skrivande? 

Jag älskar det högtravande, det innerliga, hos många av trettio-fyrtiotalets arbetarförfattare. Idag känns det som om så mycket måste gömmas för att anses vara litterärt. Jag kan känna likheter i det att arbeta med ett kollektiv, en massa olika röster, och att ha ett starkt politiskt engagemang som någon slags grundton. 

Text: Alice Thorburn


Biblioteket tipsar

 1. Omslagsbild: Grupp Krilon av

  Grupp Krilon roman

  Under pågående krig och tryckande svensk tystnad skrev Eyvind Johnson den stora motståndsromanen om Johannes Krilon; en bok om året i tre år: Grupp Krilon 1941, Krilons resa 1942 och Krilon själv 1943. I finurlig allegorisk dräkt och mot ett livfullt tecknat...

 2. Omslagsbild: Krilons resa av

  Krilons resa roman

  Under pågående krig och tryckande svensk tystnad skrev Eyvind Johnson som protest mot undfallenheten den stora motståndsromanen om Johannes Krilon; en bok om året i tre år: Grupp Krilon 1941, Krilons resa 1942 och Krilon själv 1943. I finurlig allegorisk dräkt och mot ett livfullt tecknat Stockholm som fond återverkar krigshändelserna på en liten grupp av samtalande stockholmare. Tryck- och yttrandefriheten var hotad. Johnson använde bland annat sin roman som kamouflage för rapporter om den nazistiska terrorn i Norge eftersom de svenska tidningar som tog upp ämnet drogs in. Konstens möjlighet att bjuda motstånd både demonstreras och diskuteras i denna tekniskt avancerade roman. Med utgångspunkt i en ungdomlig kärlekssorg företar romanen en upptäcktsfärd i Krilons förflutna, som liksom Eyvind Johnsons rymmer erfarenheter från mellankrigstidens anarkistiska och konstnärliga miljöer i Paris och Berlin. Som krönika från permittenttågens, ransoneringskortens och det nazistiska medlöperiets tid men också som kärleksfull skildring av borgerligt gemyt på stadshotell, i sprtstugor och på fiskeutflykt saknar romantrilogin om fastighetsmäklaren Johannes Krilon motstycke. I en appell om att denna tid och dess brott aldrig måtte glömmas utmynnade Romanen om Krilon 1943.

 3. Omslagsbild: Krilon själv av

  Krilon själv roman

  Under pågående krig och tryckande svensk tystnad skrev Eyvind Johnson som protest mot undfallenheten den stora motståndsromanen om Johannes Krilon; en bok om året i tre år: Grupp Krilon 1941, Krilons resa 1942 och Krilon själv 1943. I finurlig allegorisk dräkt och mot ett livfullt tecknat Stockholm som fond återverkar krigshändelserna på en liten grupp av samtalande stockholmare. Tryck- och yttrandefriheten var hotad. Johnson använde bland annat sin roman som kamouflage för rapporter om den nazistiska terrorn i Norge eftersom de svenska tidningar som tog upp ämnet drogs in. Konstens möjlighet att bjuda motstånd både demonstreras och diskuteras i denna tekniskt avancerade roman. Med utgångspunkt i en ungdomlig kärlekssorg företar romanen en upptäcktsfärd i Krilons förflutna, som liksom Eyvind Johnsons rymmer erfarenheter från mellankrigstidens anarkistiska och konstnärliga miljöer i Paris och Berlin. Som krönika från permittenttågens, ransoneringskortens och det nazistiska medlöperiets tid men också som kärleksfull skildring av borgerligt gemyt på stadshotell, i sprtstugor och på fiskeutflykt saknar romantrilogin om fastighetsmäklaren Johannes Krilon motstycke. I en appell om att denna tid och dess brott aldrig måtte glömmas utmynnade Romanen om Krilon 1943

 4. Omslagsbild: Solidärer av

  Solidärer

  Romanen utspelar sig i såväl Spanien som Sverige under spanska inbördeskriget på 1930-talet. Ett antal personer driver sin egen kamp. I Barcelona gräver Conxa upp ett gevär och lämnar bort sitt barn. I Gävle får hamnarbetaren Ingemar syn på en annons: "Hjälp...

 5. Omslagsbild: Gör mig levande igen av

  Gör mig levande igen

  Kerstin Ekmans "Gör mig levande igen" som utkom 2009 för en angelägen och lekfull dialog med Eyvind Johnsons motståndssvit om Krilon, skriven i en tid som påminner om vår. Ett krig pågår i Europa och mörkret finns som en rovdjursfrän lukt utanför fönstren och växer inne i människorna. En grupp mycket olika kvinnor brukar träffas för att diskutera, hett och livligt. De känner oro för den tid de lever i, en tid som tycks förvirrad och oförutsägbar. Hur gör man för att undgå cynism och uppgivenhet? Ur deras tankar, öden och ofta dråpliga erfarenheter låter Kerstin Ekman en mångstämmig kvinnlig världsbild växa fram. Som en dov understämma till deras berättelser löper samtidigt en annan, mer ordlös, grym historia med otäck upplösning, om en liten flicka som tappar bort sin syster. Denna levande rika roman ställer sig mitt i nuet, i ett Stockholm genomkorsat av framtid och förflutet.

Till toppen av sidan