Stockholm läser

En stad, en bok

2017 års Stockholm läser-bok är "Sodomsäpplet" av Bengt Martin (1933-2010). Boken har valts av en jury som består av Amalthea Frantz, LL-förlaget; Stig Hansén, författare; Annika Hermele, bokcirklar.se; Torvald Olsson-Sundelin, Stockholms stadsmuseum och Maja Bünger, Stockholms stadsbibliotek.

Juryns motivering:

"När Sodomsäpplet kom ut 1968, var det den första skildringen i svensk litteratur av en ung homosexuell man. Vi får följa Joakim Mander och hans upplevelser av att vara homosexuell i Stockholm på 1940-talet, hur det kändes att alltid hamna fel, att förföljas och kränkas. Bengt Martin (1933–2010) skrev uppriktigt, sanningsenligt och med mycket erfarenhet i orden. Kring ett tungt och tabubelagt ämne fick han till en lätthet som gav berättelsen vingar. Nu låter vi den flyga igen."

Inom Stockholm läser anordnas varje år bokcirklar, författarsamtal och andra evenemang med anknytning till en utvald bok. Tanken är att så många stockholmare som möjligt ska läsa en och samma bok och prata om den.

Stockholm läser startades av författaren Helena Sigander som drev projektet under åren 2002–2008. Inspirationen kommer från USA där motsvarande lässatsningar finns i flera städer. År 2011 lanserades projektet åter av Författarcentrum och Stockholms stadsbibliotek som sedan dess ansvarar för det.

Till toppen av sidan