Ett samtal om Eric Hermelin

Eric Hermelin (1860-1944) är den främste svenske översättaren av den sufiska poesin, och översatte bland annat de klassiska persiska poeterna Rumi och Omar Khayyam. Sammanlagt översatte han mer än 10 000 sidor i 36 volymer, och mycket av arbetet utfördes när han var inlagd på det psykiatriska sjukhuset Sankt Lars sjukhus i Lund. Om honom samtalar författaren och översättaren Carl-Göran Ekerwald (född 1923) med journalisten och författaren Sigrid Kahle (1928-2013) och förläggaren Jonas Ellerström. I centrum för samtalet står boken ”Mystikens rosengård” av Mahmud Shabistari, men det kom att handla om Hermelins liv och verk i största allmänhet samt om hans betydelse för poesin i Sverige.

Samtalet spelades in i december 2011 i Rotundan på Stadsbiblioteket.


Biblioteket tipsar

 1. Omslagsbild: Mystikens rosengård av

  Mystikens rosengård

  "Drick djupt av själv-förintelsens vin under en tid, Att du till äventyrs, från personlighetens hand, må vinna trygghet. Drick vin, att det må göra dig fri från din personlighet; Och föra droppens vara till havet." Den persiske diktaren Mahmud Shabistari levde i slutet av 1200- och början av 1300-talet. Hans berömda lärodikt Mystikens rosengård översattes 1926 till svenska av baronen och ”hospitalshjonet” Eric Hermelin som ett led i hans omfattande, mångåriga kärleksarbete med att introducera den klassiska persiska litteraturen och framför allt de sufiska skrifterna för svenska läsare. På sin tid fick Hermelins översättningar bara ett litet gensvar, låt vara kvalificerat, – men idag räknas han till en av de mest imponerande gestalterna i svensk litteratur. Hans Mahmudöversättning är klarare och direktare, mindre egensinnig än de han gjorde av föregångare som Attar och Rumi: det kan ses som ett tecken på den betydelse Hermelin själv tillmätte Mystikens rosengård. Ulf I. Eriksson, som bland annat utgivit ett urval av Eric Hermelins marginalanteckningar, Blif en dåre! (1997) och i en nyutgåva kommenterat dennes översättning av Omar Khayyam, Rubaiyat (1993), har skrivit ett engagerat, initierat efterord.

 2. Omslagsbild: Blif en dåre! av

  Blif en dåre! marginalanteckningar och stridss ...

  För första gången kommer den kraftfulle översättaren av Swedenborg och klassiska persiska mystiker själv till tals, i Ulf I Erikssons sammanställning av hans egensinniga fotnoter. Förord av Carl-Göran Ekerwald.

 3. Omslagsbild: Persiska antologin av

  Persiska antologin

  På S:t Lars mentalsjukhus i Lund satt åren 1909 till 1944 en baron Eric Hermelin och översatte persisk poesi. Det blev flera tusen sidor av framför allt de medeltida sufiska diktarna. Han anförde inga kulturhistoriska skäl för sitt företag, vilket säkert skulle ha gjort det hela mera acceptabelt i omgivningens ögon. I stället påstod han helt frankt att översättandet tjänade en rent praktisk nytta. Den persiska poesin var ett livselixir som skulle tina upp vår frusna tankeförmåga och sätta hjärtats vågor i svallning. Denna volym är en återutgivning av det urval som Carl-Göran Ekerwald år 1976 redigerade och som med tiden har blivit något av en dold klassiker och kultbok.

 4. Omslagsbild: Persisk balsam av

  Persisk balsam

  1976 utgav Carl-Göran Ekerwald på Cavefors förlag Persiska antologin, ett urval av Eric Hermelins översättningar av persisk poesi från den klassiska eran 1000–1500. Boken blev något av en kultbok och har sedan dess utkommit i flera upplagor. Persisk balsam är en helt ny samling Hermelintolkningar. Här finns representerade de mest kända namnen från Persiska antologin – ’Attar, Omar Khaiyam, Rumi, Sana’i och Sa’di – men utrymme ges också Djami, Firdausi, Nizami, Baba Tahir och Ibn Sa’id.

 5. Omslagsbild: Jag valde mitt liv av

  Jag valde mitt liv

  Memoarer. Förf., journalist o dotter till orientalisten H S Nyberg, föddes i Paris 1928, levde ett självständigt liv o besökte många platser i Orienten - Pakistan, Indien, Afghanistan, Iran, Irak. Efter andra världskriget bodde hon i Västtyskland.

 6. Omslagsbild: Att vilja sitt öde - trots allt av

  Att vilja sitt öde - trots allt

  Sigrid Kahle utkom år 2003 med första delen av sina memoarer vilka blev en stor framgång. Nu får vi möta henne igen under de centrala åren 1968-1980.Hon återvänder till Indien, verkar i USA och lever i ett Sudan före inbördeskrig och delning, med starka...

Till toppen av sidan