Bibliotekets Bokbazar

Bild från Bibliotekets Bokbazar med förlaget Irrlicht

Bibliotekets Bokbazar är ett samarbete mellan förlag och bibliotek, allt för att lyfta fram och skapa intresse för den smalare litteraturen.

Bokbazaren finns på två bibliotek i Stockholm. På Stadsbiblioteket finns Poesibazaren, där man kan bläddra i nyutkommen poesi och lyssna på samtal och läsningar med författare. På Tranströmerbiblioteket finns Bokbazar skön, som ordnar program med fokus på den smalare prosan och mindre förlag.

Bibliotekets bokbazar startade 2010 med stöd av Kulturrådet och Svenska Akademien. Sedan dess har vi genomfört mer än hundra programpunkter på våra bibliotek. Vår scen är öppen för i första hand förlag, men även andra intressenter, att genomföra program. För tredje året i rad genomförde vi i mars 2016 Sveriges enda bokmässa enbart ägnad poesi, i anslutning till Världspoesidagen 21 mars.

Uppdelningen vid program är följande: Biblioteken står för lokal, personal och viss del av marknadsföringen, förlagen står för själva programmet och dess innehåll. Är ni intresserade av att genomföra ett program hos oss kan ni kontakta oss på följande adresser:

Alice Thorburn, 08-508 31 070, alice.thorburn@stockholm.se

Elias Hillström, 08-508 30 846, elias.hillstrom@stockholm.se

Till toppen av sidan