För små barn

Läs, ramsa och sjung på Blackebergs bibliotek. Foto: Ylva Wolgast

Har du barn i åldern 0-2 år? Då finns massor för er att göra både på biblioteket och hemma för att stimulera språkutvecklingen!

Redan från det att ditt barn är mycket litet kan du börja läsa högt för det. Framför allt är det en viktig källa till närhet för dig och barnet, där ni gör något tillsammans. Men det handlar också om att börja vänja barnet vid ord och ljudande, och att skapa ett positivt sammanhang kring läsning. Detta är något som kan få stor betydelse längre fram i livet. Barnets språkutveckling börjar i princip redan när det föds. Barnet känner igen sina föräldrars röster och börjar lära sig ord redan väldigt tidigt, härmar och kommer ihåg långt innan det själv börjar tala.

På biblioteket ordnar vi olika aktiviteter dit du och ditt barn kan komma för en stunds närhet och för att träffa andra barn. Sångstunder och rim och ramsor finns för barn från det att de är riktigt små, och för de något äldre (från 4 månader) har vi också aktiviteter som babybokprat, där vi visar exempel på roliga småbarnsböcker och läser dem högt tillsammans. Ett fantastiskt sätt att leka fram språkutvecklingen!

Vi har också viss verksamhet på andra språk än svenska. Utbudet skiljer sig åt mellan de olika biblioteken. Vi samarbetar med BVC-mottagningar i hela staden, och ett stort antal BVC-grupper bjuds in till biblioteket för information om vad vi erbjuder samt råd kring läsning och språkutveckling.

Böcker för hemlån finns på flera olika språk och med olika inriktning också för de allra minsta – det finns till exempel både sagor och faktaböcker. Det finns också pekordböcker. Vi på biblioteket hjälper gärna till med att visa och välja ut lämpliga böcker för dig och ditt barn. Här på sidan finns ett urval.

Aktuella program för små barn på biblioteken runt om i staden

 

Till toppen av sidan