Grundskola

Stockholms stadsbibliotek arbetar på olika sätt för att nå ut med sin verksamhet till så många barn och unga som möjligt. Vi vill uppmuntra och stimulera läslust och språkutveckling i vid mening. I detta arbete är ni på grundskolan en viktig och självklar samarbetspartner.

Vi erbjuder ett brett utbud av litteratur som kan vara svårt för enskilda skolor att motsvara, till exempel litteratur på en mängd olika språk, lättläst samt talböcker. Våra bibliotekarier är utbildade för att kunna levandegöra litteraturen och skapa läsintresse.

Stadsbiblioteket har som mål att nå alla barn under grundskoletiden. I dagsläget vänder vi oss särskilt till förskoleklasserna med ett väletablerat program. Sedan något år tillbaka fokuserar vi även på barn i årskurs 4 inom ramen för ett program som vi kallar "Bibblan berättar".

Baserbjudande till skolor på samtliga bibliotek

 • ”Bibblan berättar” för elever i åk 4. Ett besök under läsåret på biblioteket som utformas tillsammans med pedagogerna i åk 4. Biblioteket kontaktar skolan om detta. Syftet är att introducera folkbiblioteket samt att inspirera till läsning på fritiden.
 • Biblioteksvisningar för 6-åringar, där eleven får information om bibliotekskortet samt en egen bok att ta med hem.
 • Under ordinarie öppettider är klasser alltid välkomna. Boka gärna tid om du vet när du vill komma.
 • Bibliotekets tjänster på webben.

Läsning

Alla barn har olika förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig litteratur. Vi på Stockholms stadsbibliotek erbjuder möjligheter att läsa på flera sätt. Förutom vanliga tryckta böcker så har vi även:

 • Talböcker för synskadade och personer med läs- och skrivsvårigheter
 • E-böcker via appen Bibblix
 • Ljudböcker
 • Lättlästa böcker
 • Litteratur på andra språk
 • Informationsmaterial om dyslexi för lärare och föräldrar
 • Möjlighet att ge personligt konto till appen Legimus för egen nedladdning av talböcker, via Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

Här hittar du Bibblix
Här hittar du Legimus

Faktadatabaser

Vi erbjuder tillgång till flera databaser som kan vara till hjälp i skolarbetet. Till exempel:

 • Alex författarlexikon
 • Landguiden
 • Artikelsök

De flesta av våra databaser går att använda hemifrån och då loggar du in med ditt bibliotekskort. Andra kan du endast nå från biblioteket.

Här finns mer information om databaserna

Läxhjälp

Många bibliotek erbjuder läxhjälp.

Här kan du se vilka bibliotek som har läxhjälp

Till toppen av sidan