Förskola

Välkommen med förskolebarnen till biblioteket!

Här kan du till exempel låna böcker, sagor och musik på cd, gå på sagostund eller boklek, se på film eller teater. Vi har litteratur på många språk förutom svenska.

Ska du jobba med ett särskilt tema/projekt på förskolan? Kontakta ditt bibliotek och fråga efter böcker som kan passa. Vi hjälper gärna till med boktips.

Vill du besöka ditt bibliotek före ordinarie öppettider?  Kontakta ditt bibliotek och fråga om det är möjligt.

Förskolebibliotek Stockholm

Under 2018 deltar sex förskolor i Stockholm i ett försök att tillsammans med Stockholms stadsbibliotek starta förskolebibliotek i sin verksamhet. Förskolebibliotek i Stockholm är ett samarbete mellan Stockholms stadsbibliotek och stadsdelarna: Farsta, Rinkeby-Kista och Hässelby-Vällingby.

Syftet är att utveckla samarbetet mellan förskola och bibliotek för att därigenom föra böcker, läsande och berättande närmare barn, pedagoger och barnens vuxna. Vi vill inspirera och väcka barnens nyfikenhet och lust kring språk, läsning och berättande, samt öka medvetenheten och kunskapen om vikten av böcker hos pedagoger och barnens vuxna. 

Förskolebiblioteken erbjuder barnen en läsinspirerande miljö med lockande böcker (fysiska som digitala). I nära anslutning finns det bokpåsar som barnens vuxna enkelt kan låna med sig hem. Bibliotekarier och pedagoger har ett nära samarbete kring böcker och läsning under året. Att barnen ska vara delaktiga i uppbyggandet av förskolebiblioteken betonas.

Arbetet utvärderas efter årets slut och därefter tas det ställning till om fler förskolor i Stockholm kan ingå i samarbetet.                                                                                                                                                                                                 

Stockholm Högläser – läsning på förskolan

Folkbiblioteken är viktiga som förskolebarnens första bibliotek – till skillnad från elever i skolan, som enligt lag ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Därför har Stockholms stadsbibliotek ett nära samarbete med förskolorna i staden. Lässatsningen Stockholm Högläser påbörjades 2014 och är nu ett långsiktigt projekt i vår verksamhet.

Syftet med lässatsningen är att utveckla arbetet med litteratur och berättande på förskolorna. Detta görs i samarbete med stadsdelsförvaltningarna och utbildningsförvaltningen. För vår del innebär det att erbjuda inspirerande och kompetent verksamhet. Vår målsättning är att du som pedagog, och alla barngrupper, som kommer till biblioteket ska mötas av engagerad och välkomnande personal och av relevant verksamhet och utbud. Så att ni allihop vill komma tillbaka till oss.

Samarbetet mellan biblioteket och pedagoger i förskolan består främst av studiecirklar och workshops kring bilderböcker. Vi har haft studiecirklar utifrån boken ”Bilderbokens mångfald och möjligheter” av Agneta Edwards. Stockholms stadsbibliotek har även tagit fram material till en ny studiecirkel som fokuserar på barns skapande och berättande utifrån bilderböcker. Många bibliotek och förskolor jobbar eller planerar att jobba tillsammans med den nya studiecirkeln under 2017-2018. Många förskolor har utsett pedagoger till läsombud på sina förskolor. Att vara läsombud innebär till exempel att driva arbetet vidare kring litteratur och läsning på förskolan i samarbete med kollegor, samt att delta i de träffar biblioteket anordnar för läsombuden.

Det ger resultat!

Stockholm Högläser ger resultat. Det vi kunnat se så här långt är att det läses mer på förskolorna och böckerna följs upp oftare, urvalet av böcker man läser har blivit bredare och både pedagoger och bibliotekarier upplever att de lär sig mycket av varandra. Utöver detta har många förskolor förändrat läsmiljöer för att det ska bli mer lockande och inspirerande att läsa.

Samarbetet med de kommunala förskolorna är i full gång i alla stadsdelar. Många bibliotek har även bjudit in de fristående förskolorna till samarbete.

Hör gärna av dig till ditt lokala bibliotek om du vill veta mer om Stockholm Högläser.

Här kan du ladda ner informationsfoldern som riktar sig till föräldrar med barn i förskolan

Nyhetsbrev

Stockholms stadsbibliotek ger ut ett nyhetsbrev med tips på nya böcker som passar att läsa för barn i förskoleåldern. Nyhetsbrevet ges ut två gånger per termin.

Nya böcker april 2018, nyhetsbrev nummer 10

Nya böcker september 2017, nyhetsbrev nummer 9

Nya böcker april 2017, nyhetsbrev nummer 8

Nya böcker februari 2017, nyhetsbrev nummer 7

Nya böcker november 2016, nyhetsbrev nummer 6

Nya böcker september 2016, nyhetsbrev nummer 5

Nya böcker april 2016, nyhetsbrev nummer 4

Nya böcker februari 2016, nyhetsbrev nummer 3

Nya böcker november 2015, nyhetsbrev nummer 2

Nya böcker höst 2015, nyhetsbrev nummer 1

Filmen Välkommen till biblioteket

  • Filmen ”Välkommen till biblioteket” är i första hand framtagen för att visas på föräldramöten i förskolan.
  • Använd gärna filmen som en ingång till samtal om bibliotek, böcker och läsning.
  • Berätta om hur ni arbetar med litteratur på er förskola.
  • Försök göra föräldrarna delaktiga i ert arbete med böcker och läsning.

Information om filmen "Välkommen till biblioteket" och "Stockholm Högläser" för utskrift

Till toppen av sidan