För pedagoger

Du som pedagog i förskola och skola är alltid välkommen att besöka biblioteket med dina grupper!

Vi på Stockholms stadsbibliotek vill att barnen kommer till oss så att vi kan hjälpa till att ge dem läslust och stötta dem i deras språk- och läsutveckling samt informationskompetens. Folkbiblioteket kan vara en länk mellan skolans undervisning och elevernas kunskapssökande och läslust på fritiden. Våra bibliotek ersätter inte skolbibliotek men kan fungera som komplement.

Vill du besöka biblioteket med din grupp? Ni kanske behöver få lästips eller gå på rundvandring i biblioteket? Du kan också höra av dig till biblioteket om du behöver hjälp med till exempel högläsningsböcker eller om du ska jobba med ett särskilt tema.

Vi bjuder in alla förskoleklasser och årskurs fyra till biblioteket inom ramen för våra särskilda satsningar på 6-årsvisningar och "Bibblan berättar". Möjligheterna att ta emot grupper utöver detta varierar mellan biblioteken. Kontakta oss så försöker vi hitta en lämplig visning.

För att ert biblioteksbesök ska bli så trevligt som möjligt och vi ska ha störst chans att hjälpa till är det bra om ni föranmäler besöket så att inte flera grupper krockar med varandra.

Här finns kontaktuppgifter till ditt lokala bibliotek

Lärarkort och institutionskort

Du vet väl att du kan skaffa ett särskilt lånekort som pedagog? Du använder det för lån av böcker som används i klassrummet eller på förskolan och blir inte ersättningsskyldig om någon bok kommer bort. Kortet fixar vi på biblioteket.

Utställningsplats

Har ni gjort ett temaarbete eller något annat som ni gärna vill visa upp för andra? Många bibliotek erbjuder möjlighet att arrangera utställningar.

Samarbete

Vi är alltid intresserade av att höra vilka önskemål och idéer du som pedagog har kring samarbetet mellan biblioteket och förskolan/skolan. Har du någon idé så kontakta gärna personalen på ditt lokala bibliotek.

Stadens bibliotek och skolan bidrar i sina respektive uppdrag till barns och ungdomars lärande och utveckling. Lust och nyfikenhet är drivkrafter som ska tas tillvara. I projektform eller vid andra samarbeten kan biblioteket och skolan tillsammans utveckla nya metoder och kunskap som bidrar till måluppfyllelse i båda verksamheterna. I sådana projekt görs en gemensam plan och parterna delar på eventuella kostnader.

Äppelhyllan

Alla barn behöver böcker. Men alla böcker passar inte alla barn. Det är därför Äppelhyllan finns. Här hittar du medier för och om barn med funktionsvariation och medier avsedda för språkutveckling.

Filmvisning

På biblioteken ordnas filmvisning för barn och ungdomar. En del bibliotek har visningar för alla och en del bara för grupper. Ibland krävs förhandsanmälan.

Hitta datum och tider för filmvisningar

Finns inte på alla bibliotek
Till toppen av sidan