För dig med funktionsvariation

På Stockholms stadsbibliotek finns gott om hjälp att få för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Våra lokaler är också särskilt anpassade för dig med funktionsvariationer av olika slag.

Läs- och skrivsvårigheter

På biblioteken hjälper vi gärna dig som har svårt att läsa och skriva. Vi har hjälpmedel och litteratur som är speciellt anpassad för dyslexi och andra läshinder.

Läs mer om läs- och skrivsvårigheter

Talböcker

En talbok är en inläst bok avsedd för dig som har svårt att läsa tryckt text. Syftet är att ge dig med funktionsvariation tillgång till samma litteratur som finns i tryckt form.

Läs mer om talböcker

Lyssna på webbplatsen

På Stockholms stadsbibliotek använder vi lyssnafunktionen ReadSpeaker för att öka tillgängligheten på vår webbplats. 
Lyssnafunktionen gör att texten på webbplatsen kan läsas upp för dig. 
Genom att lyssna på texten kan det vara lättare att förstå informationen på webbplatsen. 
Om du vill få informationen på vår webbplats uppläst behöver du bara trycka på knappen "Lyssna" så startar uppläsningen automatiskt.

Läs mer om att lyssna på webbplatsen

Tillgänglighet i bibliotekslokalerna

Kontakta ditt lokala bibliotek för information om bland annat hissar, dörröppnare, hörselslinga, hinder och toaletter.

Här finns biblioteken

Anpassad dator för besökare med läshinder

På Stadsbiblioteket finns en dator som har anpassningar och programvaror för dig med synskada eller annat läshinder. Här kan du använda Internet, ordbehandlingsprogram och söka i databaser.

Länk till Stadsbibliotekets sida

Finns inte på alla bibliotek

Boken kommer

Boken kommer är en gratis service för dig som exempelvis är långvarigt sjuk eller rörelsehindrad och inte själv kan komma till biblioteket. Ta kontakt med biblioteket så hjälper vi till med att välja ut böcker åt dig. Sedan åker vi hem till dig med böckerna. Låntetiden är fyra veckor. Efter fyra veckor kommer vi med nya böcker och hämtar de böcker du har lånat.

Se vilka bibliotek som erbjuder Boken kommer-service

Finns inte på alla bibliotek

Inläsningstjänst

Inläsningstjänsten är en individuell service riktad till dig som på grund av synskada eller annat läshinder inte kan läsa tryckt text. Genom Inläsningstjänsten kan synskadade och andra läshindrade få kortare texter inlästa.

Läs mer om inläsningstjänsten

Se vilka bibliotek som har inläsningstjänst

Finns inte på alla bibliotek
Till toppen av sidan