Varför högläsa?

Att högläsa i vardagen för dig själv eller tillsammans med ditt barn ger många fördelar.

 • Du blir välformulerad. Får större ordförråd och en bättre läsförmåga.

Studier som gjorts har visat att det krävs ett ordförråd på ca 50 000 ord för att på djupet förstå en dagstidning, vilket en läsande 17-åring behärskar. Utan att läsa eller höra texter har 17-åringen ett ordförråd på ca 15 000 - 17 000 ord.

Visste du att om en vuxen läser en bok högt för sitt barn varje dag kommer barnet att ha hört 200 000 ord vid fem års ålder, enbart via högläsningen.

 • Textinnehållet blir lättare att förstå och att minnas

Barn som har en tidig kontakt med böcker får också en större förståelse för vad som är viktigt när man läser, även när texten återberättas högt för dem.

Barnen lär sig nämligen omedvetet hur språket låter och hur meningar och berättelser är uppbyggda och genom detta lära de sig att urskilja och förstå den röda tråden.

 • En delad stund med närhet och gemenskap

Den viktigaste läsande förbilden för barn under de första åren är föräldrar som läser högt för barnen, och för egen del.

Högläsningsstunden ger barn mer än själva bokens innehåll. Den ger närhet, beröring och barnet får höra sin förälders röst läsa och berätta. För de allra yngsta barnen kan högläsning innebära en betydande del av den psykologiska anknytningen till andra. All gemenskap som skapas mellan barn och förälder är värdefull.

Högläsning är ett sätt att dela en gemensam läsupplevelse som skapar band och gemensamma referensramar mellan barn och föräldrar, syskon eller i en barngrupp.

 • Utvecklar din medkänsla, fantasi och inlevelse

Genom att barnet får lyssna till berättelser och högläsning, lär det sig känna med dem som känner i boken. Det utvecklar empati och förmåga att byta perspektiv. Det lär sig om andra kulturer. Det lär sig att skapa inre bilder, att tänka och hur det är att vara människa.

 • Du får bättre förutsättningar att klara av studier och arbetsliv

Tidiga läsaktiviteter i hemmet lägger en grund för att lära sig läsa i skolan. Forskning har visat på samband mellan högläsning och studieresultat. Genom att läsa högt redan för små barn, lär man dem tidigt språkets rytm och skriftspråkets regler. Barn som hör många ord, är bättre förberedda på att se orden i tryckt form då de börjar skolan. Processen att lära sig läsa kommer att vara enklare och snabbare för de här barnen.

På så vis kan högläsning lägga grunden till barnets språk och på sikt påverka barnets läsförståelse positivt senare i skolan.

Om vi läser högt och pratar om det vi läser ”vässas” barnens hjärnor. Det utvecklar barnens förmåga att koncentrera sig under en längre tid, hjälper dem att lösa problem med logiskt tänkande och att uttrycka sig lättare och klarare. 

 • Tid för avkoppling och reflektion

Ladda varje lässtund med nyfikenhet, glädje och gemenskap. Högläsningsstunden behöver inte upplevas som en kravfylld insats för barnets framtid. Ta tillvara på stunden, och se den också som en stund för avkoppling och reflektion.

 

Källor:

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/04/12/las-hogt-for-dina-barn-sa-far-..., 2020-10-18

https://www.hegas.se/newsitem.html/darfor-ar-det-viktigt-med-hoglasning?..., 2020-10-18

https://bokmassan.se/hem/teman-2020/las-las-las/, 2020-10-18

Jonas Andersson Med läsning som mål: om metoder och forskning på det läsfrämjande området (2015)

Louise Bjar & Caroline Liberg Barn utvecklar sitt språk (2010)

Mem Fox Läsa högt (2010)

Anne-Marie Körling Den meningsfulla högläsningen (2012)

Anne-Marie Körling Väck läshungern! (2018)


Biblioteket tipsar

 1. Omslagsbild: Läsa högt av

  Läsa högt en bok om högläsningens förtrolland ...

  Författaren menar att högläsning för barn är viktig för barns läsutveckling. Råd om hur man kan utveckla sin högläsning och om relationen mellan den vuxne och barnet i lässituationen. Både för den som läser högt för barn hemma och på arbetet.

 2. Omslagsbild: Väck läshungern! av

  Väck läshungern! föräldraguide

  I medierna får vi höra att läsförståelsen bland unga har sjunkit de senaste decennierna. Läraren Anne-Marie Körling menar att vi i alltför stor utsträckning har sett på läsning som ett problem och att vi fokuserat för mycket på nyttoaspekten. Vi har glömt...

Senast uppdaterad
2021-04-23

Skriv ut

Till toppen av sidan