Valfrid – Biblioteksutveckling Stockholm

Valfrid - Biblioteksutveckling Stockholm. Bildmontage.
Bildmontage: Stockholms stadsbibliotek.

Precis som verksamheten på ett folkbibliotek, kommer innehållet i Valfrid att vara brokigt och omväxlande. Rubrikerna ger dig vägledning till vad texterna handlar om. Du hittar alla artiklar i listan med länkar, med senaste artikeln överst.

2021-06-21: Socialarbetare bland bokhyllorna

Med inspiration från San Francisco har Stockholms stadsbibliotek tagit initiativ till projektet ”Bibliotekssocionom”. Under ett år ska en nyanställd socionom arbeta med att utveckla bibliotekets arbete med socialt utsatta. Målet är att öka personalens trygghet och bygga strukturerade nätverk med andra myndigheter och organisationer.

Varför Valfrid?

Valfrid syftar på bibliotekspionjären och folkbildaren Valfrid Palmgren (1877–1967). Hon var politiker med stort engagemang i fredsfrågor samt i kvinnors rättigheter. Tidigt inspirerad av USA:s ”public libraries”, har Valfrid Palmgren haft stor betydelse för de svenska folkbibliotekens utveckling. Det var mycket tack vare henne som Stadsbiblioteket på Odenplan kunde slå upp portarna år 1928.
Läs mer om Valfrid Palmgren i Svensk kvinnobiografiskt lexikon.
"Bibliotekens svenska superhjälte – Valfrid Palmgren". Lyssna på Stil i SR P1 här!

Valfrid görs av biblioteksredaktionen på Stockholms stadsbibliotek.
Kontakt: biblioteksredaktionen@stockholm.se

När du kontaktar oss via e-post, behandlar vi de personuppgifter du uppger enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400).

Senast uppdaterad
2021-06-21

Skriv ut

Till toppen av sidan