Vad är frihet?

Text

Det finns frågor som är av intresse för alla oavsett kön, ålder, bostadsort, religion, utbildning och ekonomi. Frågor som har diskuterats sedan tidernas begynnelse och som för alltid kommer att sysselsätta människor över hela världen. Fyra av dessa eviga frågor kommer att ställas av Stockholms stadsbibliotek under hösten. Kanske kan du hitta svaret i något av förslagen nedan!


Biblioteket tipsar

 1. Jonathan Franzen

  Frihet

  I den här romanen tecknar Jonathan Franzen ett skarpt och ömsint porträtt av medelklassfamiljen Berglund där makarna Patty och Walter som medvetna medborgare och närvarande föräldrar kämpar för en bättre värld. De sopsorterar, engagerar sig i sin miljö och...

 2. Cora Sandel

  Alberte och friheten

  Inga böcker har fått en sådan hängiven skara läsare som böckerna om Alberte. När de första gången kom ut i Sverige (mellan 1927-1940) talade man om ett Cora Sandel-sällskap: en stor grupp unga kvinnor som identifierade sig starkt med Alberte, som tyckte att de...

 3. Astrid Lindgren

  Bröderna Lejonhjärta

  När pojken Skorpan och hans storebror Jonatan dör hamnar de i landet Nangijala. Där härskar onde Tengil med sin drake Katla. Folket i Körsbärsdalen och Törnrosdalen kämpar för sin frihet och Skorpan och Jonatan med dem. Ingår i Astrid Lindgrens...

 4. Björn Larsson, 1953-

  Min frihet roman

  Man föds inte fri, man blir det, och det räcker inte med att önska sig att man är fri, att drömma om det eller att ha en känsla av att verkligen vara det: att vara fri är en ständig och prekär erövring, som måste pågå ett helt liv.Och det är sitt eget liv...

 5. Jiddu Krishnamurti

  Att vara fri

  Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) menade att den som ser klart, förändras. Var och en kan helt oberoende av andra frambringa en förändring inom sig och i sitt förhållande till omvärlden. Vi måste bli fria från auktoriteters och konventioners påverkan, från oro och rädsla. Den som kan se sig själv klart och förbli tyst inför det han ser, blir fri och fylld av energi och glädje. Vägen till befrielse går genom total uppmärksamhet, återvinnande av barnets friska synsätt.

 6. Pernilla Stalfelt

  Alla barns rätt en bilderbok om Barnkonventionen

  Pernilla Stalfelt både kan och vågar förklara Barnkonventionen för barnen själva! Ingen kan som Pernilla förvandla de vällovliga men torra paragraferna till kött och blod. Här finns ett stort hjärta som klappar för alla barn. I förordet skriver hon: "Jag har...

 7. Angela Davis

  Frihet är en ständig kamp

  Angela Davis är en av de stora legendarerna inom den svarta befrielsekampen i USA. Ända sedan medborgarrättsrörelsens dagar på 1960-talet har hon oförtrutet bekämpat orättvisor och förtryck, ofta till ett högt personligt pris. Som en av pionjärerna inom intersektionellt tänkande var hon bland de första att visa hur rasism, sexism, homofobi och andra förtrycksformer oupplösligen hänger samman och förstärker varandra. Föreliggande volym innehåller intervjuer, artiklar och andra texter som binder samman Davis halvsekellånga gärning som aktivist och akademiker. Vi får följa hur hennes syn på motståndets teori och praktik har utvecklats, från Black Power-rörelsens era, via kampanjen mot apartheid och solidaritetsarbetet med Palestina till kampen mot rasistiskt polisvåld i organisationer som Black Lives Matter och queerfeministiska rörelser. Som en röd tråd genom hela hennes verk löper tanken om att alla dessa strider är sammanlänkade, att ingenting kan förstås i isolering, och att friheten endast kan vinnas genom en oupphörlig kamp.

 8. John Stuart Mill

  Om friheten

  Ett glödande och vältaligt försvar för den individuella friheten, så långt den är förenlig med andras frihet. Bokens huvudsyfte är att ange de faror som följer i demokratins spår och visa hur man skall skydda sig mot dem. Mill definierar regeringsmaktens uppgifter och begränsningarna för dess maktområde. Han varar för faran av ett socialistiskt samhälle där alla är likadana och personligheten förkvävs. Han belyser också den makt som den allmänna opinionen kan utöva på medborgerliga friheter.

 9. Erich Fromm

  Flykten från friheten

  En djuplodande socialpsykologisk framställning av orsakerna till de massrörelser som hotar den nutida demokratin. Människornas yttre frigörelse har inte svarat mot någon inre frigörelse utan i stället skapat ensamhet och ångest. För att undkomma dessa känslor har vi utbildat en serie flyktmekanismer bort från friheten. Tyskarnas underkastelse under den nazistiska maktapparaten är ett exempel på detta, menar Fromm. Flykten från friheten är en klassiker inom socialpsykologisk litteratur.

Senast uppdaterad
2017-10-23

Skriv ut

Till toppen av sidan