UX – med användarupplevelsen i centrum

Svaret är att det handlade om en utbildning i UX för all personal inom Stockholms stadsbibliotek. UX är kort för engelskans ”User Experience”, det vill säga användarupplevelse på svenska. Det formella namnet på utbildningen var ”Metoder för verksamhetsutveckling med utgångspunkt i användarupplevelser”. Den veckolånga kursen ägde rum på ett tiotal olika bibliotek runt om i staden, utspridd över tid så att alla 300 medarbetare hade möjlighet att ägna en hel arbetsvecka åt utbildningen. Kursledare var den brittiske bibliotekarien och numera UX-konsulten Andy Priestner, författare till boken ”A handbook of user experience research and design in libraries” (2021).

Andy Priestner

Entusiastisk och intensiv kursledare: Andy Priestner under en UX-vecka på Skärholmens bibliotek i oktober 2021. Foto: Stockholms stadsbibliotek.

Utmärkande drag för UX är att vara öppen för nya idéer, att lyssna på användarna, att skapa prototyper och inte vara rädd att ompröva sina idéer och förkasta eller göra om sin prototyp. Fråga, testa, pröva, ompröva och testa igen.

Lego

Lego, ett sätt att frigöra kreativitet och underlätta samarbete. Foto: Stockholms stadsbibliotek.

Sätten att fråga och ta reda på användarnas behov och önskemål är många och varierande. Under kursen fick personalen prova på flera olika metoder. Här är några av de ”verktyg ur UX-verktygslådan” som användes under kursveckan: beteendekartläggning, intervjuer, kognitiv kartläggning, användarledda biblioteksvisningar, kärleks- och avskedsbrev, graffitivägg och prototypskapande. Några av verktygen används för att samla in information, andra används till att sortera och komma fram med lösningar.

Daniel Forsman är stadsbibliotekarie i Stockholm och säger så här om hur UX kommer att utveckla verksamheten:

 – Utbildningen i UX-metoder ger Stockholms stadsbibliotek ytterligare verktyg att arbeta systematiskt med verksamhetsutveckling baserad på våra användares behov, beteenden och drivkrafter. Genom att arbeta tillsammans med kontinuerliga förändringar och förbättringar i både det lilla och det stora blir det helt enkelt bättre bibliotek för stockholmarna. Genom UX har vi närmat oss såväl agila arbetssätt som att arbeta med innovation på ett förhoppningsvis inspirerande och kreativt sätt.
 – Och jag hoppas att medarbetarna hade roligt, att det var lite utmanande och att man på slutet kände att det varit inspirerande och gett ny energi.

Andy Priestner håller med:

 – Mitt mål med den här kursen är att personalen på Stockholms stadsbibliotek lär sig att arbetet med användarupplevelser är tillgängligt, praktiskt och relevant och att det har ett värde också utanför klassrummet. I ett större perspektiv är målet att hjälpa alla Stockholms bibliotek att bli det bästa möjliga nätverket genom att investera i och utveckla bibliotekens viktigaste tillgång – personalen, säger Andy Priestner, och fortsätter:

 – Jag hoppas att personalen tyckte att utbildningen var rolig och användbar och att de kan omsätta de metoder jag lärde ut. Jag gladde mig verkligen åt att träffa alla och blev superimponerad av hur duktiga och engagerade alla var. Det var en fröjd att leda kursen!

Lego på ett bord.

Foto: Stockholms stadsbibliotek.

Det här med Lego då? Att låta kursdeltagarna leka med de tredimensionella pusselbitarna och få uppgifter att lösa med dessa byggklossar, är en metod som Andy Priestner använder för att få igång laganda, problemlösning och kreativt tänkande i en arbetsgrupp. Att leka, samarbeta och berätta högt för de andra i gruppen främjar kreativiteten, spontaniteten och stimulerar tänkande i flera riktningar.

Är du nyfiken på att ta del av metoderna som använts och lära dig mer om UX-arbete vid bibliotek?
Stockholms stadsbibliotek har sammanfattat och paketerat utbildningen som en digital metodhandbok fritt tillgänglig för alla. Klicka på länken, välj "Logga in som gäst" och starta utbildningen. Utbildning UX för bibliotek

Biblioteksredaktionen 2022-03-08


Biblioteket tipsar

  1. Omslagsbild: A handbook of user experience research and design in libraries av

    A handbook of user experience research and des ...

    Andy Priestners bok från 2021 som handlar om hur UX-metoder kan användas inom biblioteksvärlden på ett framgångsrikt sätt.

Senast uppdaterad
2022-03-10

Skriv ut

Till toppen av sidan