Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

En nytt webbaserat lexikon med 1000 biografiska artiklar om kvinnor som på olika sätt gjort avtryck i historien, har öppnat för allmänheten på Internationella kvinnodagen, 8 mars 2018. Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, eller SKBL, har producerats vid Göteborgs universitet med hjälp av forskare från hela Sverige.

Med utgångspunkt i äldre biografiska verk samt aktuell forskning har man samlat material om betydande kvinnor från medeltiden till vår tid, med syftet att skapa ”nytt underlag för framtidens historieskrivning som samtidigt ger en mer rättvisande bild av Sveriges historia.” Urvalskriterierna slår fast att kvinnan ska ha anknytning till Sverige och man betonar särskilt deras bidrag till samhällsutvecklingen, däribland jämställdhetskampen.

Artiklarna behandlar framförallt kvinnornas verksamhet och historiska betydelse. Porträtten presenteras i bokstavsordning, men det är även möjligt att söka utifrån till exempel en verksamhet eller ort. 

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon - SKBL hittar du bland vår databaser under "Författare och andra personer"

Senast uppdaterad
2018-03-08

Skriv ut

Till toppen av sidan