Stockholms stad rustar Stadsbiblioteket för ytterligare 100 år

Stadsbiblioteket fyller snart 100 år och med åren har delar av byggnaden blivit slitna. För att säkerställa bibliotekets värde i framtiden är det nu dags att  förbättra byggnadens tillgänglighet och säkerhet.

De underhållsåtgärder som utförs är:

  • Förbättrad barnsäkerhet genom att se över och höja räckena i Rotundan och Facksal 3.
  • Ökad tillgänglighet med nya ledstråk till entrén mot Odengatan, översyn av dörrautomatik, ramper och kontrastmarkeringar. Det byggs även en ny handikapptoalett samt monteras taktila paneler och installeras talfunktioner i de publika hissarna.
  • Förbättrat brandskydd med nytt larm och åtgärder vid brandcellsgränder.
  • Ny bokhyllebelysning.
  • I Rotundan målas väggarna och ljuskronan renoveras.

Arbetena utförs med stor hänsyn till Stadsbibliotekets höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Som stöd i arbetet finns ett vårdprogram framtaget i samarbete med Länsstyrelsen. Upprustningen sker etappvis och rör även de externa byggnaderna mot Sveavägen. Projektet i sin helhet beräknas vara färdigt 2025.

Senast uppdaterad
2022-06-27

Skriv ut

Till toppen av sidan